Styrk dit barns konflikthåndtering i børnehaven

Alt om Børn

Udgivet

Hvis du nogensinde har været vidne til dit barns første konflikt i børnehaven, ved du, hvor hjerteskærende det kan være. Men rolig nu. Konflikter er en naturlig del af livet og en vigtig læreproces for din lille én. I denne artikel vil vi dykke ned i, hvad konflikter virkelig er, og hvorfor de sker. Trin for trin vil vi vejlede dig gennem processen af at lære dit barn at løse disse udfordringer på egen hånd. Vi kigger også på hvordan du kan hjælpe med at kontrollere sinne og frustration under disse situationer, samt fremme selvstændighed i deres konfliktløsning.

Forståelse af konflikter: Hvad er det, og hvorfor sker de?

Konflikter er uundgåelige dele af livet. De opstår, når der er en uoverensstemmelse mellem individuelle ønsker, behov eller interesser. Det kan være alt fra at have forskellige meninger om en situation til uenighed omkring hvordan noget skal gøres.

Men hvorfor sker konflikter? Konflikterne kan skyldes mange forskellige faktorer. Her er nogle af de mest almindelige grunde:

 • Misforståelser: En misforståelse kan let føre til en konflikt, hvis den ikke bliver tydeliggjort og løst i tide.
 • Kommunikationsproblemer: Manglende kommunikation eller dårlig kommunikation kan også føre til konflikter. Dette inkluderer både verbal og nonverbal kommunikation.
 • Urealistiske forventninger: Nogle gange har vi urealistiske forventninger til os selv eller andre, hvilket skaber pres og fører til konfliktsituationer.
 • Forskelle i værdier og holdninger: Vi har alle forskellige værdier, overbevisninger og holdninger baseret på vores personlige erfaringer, kultur osv., som kan resultere i modsætning af synspunkter.

Med hensyn til børn opstår disse konfliktscenarier ofte i børnehavemiljøet – et sted hvor de begynder at udvikle sociale færdigheder og lære at navigere gennem interaktionerne med jævnaldrende. Børnene lærer at dele legetøj, tage sig ture og håndtere frustration – alt sammen potentiale for små (og store) kampe!

Dette betyder dog ikke nødvendigvis noget negativt! Konstruktiv håndtering af disse tidlige konfliktsituationer hjælper dit barn med at udvikle vigtige livsfærdigheder såsom empati, problemløsningsevner samt evnen til at indgå kompromiser.

Det første trin mod dette mål er selvfølgelig en dybdegående forståelse af hvad en konflikt egentlig er – både for dig som voksen men også formidlet ned på børnehøjde så det giver mening for dem.

Husk: At kunne håndtere sine egne følelsesmæssige reaktioner vedrørende konfrontationen vil hjælpe dem med bedre at regulere deres adfærd fremadrettet.

Herunder finder du nogle punkter som du kan bruge som pejlemærker når du taler med dit barn omkring hvad det vil sige ‘at være i en konflktsituation?

 • Fokusér på ideen om ‘uenighed’. Forklar dit barn at alle mennesker har retten til egen mening – noget de fleste børn allerede godt ved!
 • Prøv også gerne før nærmest muligt på deres egen hverdag: Erstat ordet ‘konflkit’ med ‘skænderi’. Spurg indtil sidste gang I havde et skænderi hjemme hos jer selv?
 • Fortsæt dialogen ved gradvist introducere flere nuancerede aspekter ifht. temaet: Hvordan endte skærmydslen? Hvad gjorde I hver især efter?

Listen herover repræsenter ingenlunde eksklusiv liste over metoder man bruge når man talere med sit barn; ovenstående tjener blot som inspiration..

Vejledning til dit barn om konfliktløsning: Trin for trin

At hjælpe dit barn med at navigere i konflikter kan være en udfordring, men der er nogle trin, du kan følge for at gøre processen lettere. Her er en trin-for-trin vejledning til at lære dit barn om konfliktløsning:

 1. Identificér problemet: Det første skridt i enhver konfliktløsningsproces er at identificere problemet. Dit barn skal kunne sætte ord på, hvad uenigheden handler om.
 2. Forstå alle synspunkter: Hjælp dit barn med at se tingene fra den anden persons perspektiv. Dette vil hjælpe dem med at forstå, hvorfor den anden person reagerer som de gør.
 3. Udtryk dine egne følelser og behov: Lær dit barn hvordan man udtrykker sine egne følelser og behov på en respektfuld måde, uden at skyde skylden på andre.
 4. Søg efter mulige løsninger: Når alle parter har haft chancen for at udtrykke deres synspunkter og følelser, er det tid til sammen at finde frem til potentielle løsninger.
 5. Vurder løsningerne: Se på hver muligt løsning og vurder dens fordele og ulemper sammen med dit barn.
 6. Lav en aftale: Når I har fundet frem til den bedste løsning, så lav en aftale omkring denne.
Trin Handling
1 Identificér problemet
2 Forstå alle synspunkter
3 Udtryk dine egne følelser og behov
4 Søg efter mulige løsninger
5 Vurder løsningerne
6 Lav en aftale

Husk altid på: Den mest effektive måde hvorpå børn lærer disse færdigheder er ved selvoplevelse snarere end teoretisk undervisning – så vær tålmodig mens de øver sig i disse nye færdigheder!

Håndtering af negative følelser: Sådan hjælper du dit barn med at kontrollere sinne og frustration

Det er en uundgåelig del af livet at opleve negative følelser som vrede, frustration og skuffelse. Disse følelser kan være overvældende for små børn, der endnu ikke har udviklet de nødvendige færdigheder til at håndtere dem på en sund måde. Her er nogle effektive metoder, du kan bruge til at hjælpe dit barn med at lære at kontrollere disse intense følelser.

1. Identificer og anerkend dit barns følelser

Først skal du hjælpe dit barn med at genkende sine egne følelsesmæssige reaktioner. Du kan starte ved blot at identificere den specifikke emotion ved navn – dette kunne være “vrede”, “frustration” eller “skuffelse”. Det gør det nemmere for børnene selv i fremtiden selvstændigt kan identificere hvad de præcis oplever.

Eksempel:
"Din ansigtsudtryk ser frustreret ud. Er du frustreret?"

2. Lær dit barn sunde coping-strategier

Når først din søn eller datter har lært hvordan man identificerer egne negative følelsesreaktioner, er næste skridt sådan set bare omkring hvordan man lærer dem sunde strategier til mødet med denne type udfordringer.

Herunder finder du nogle eksempler på forskellige typer af coping-strategier:

 • Dyb vejrtrækning: Dette er en simpel men effektiv teknik som både voksne og børn bruger verden over.
 • Progressiv muskelafslapning: Denne teknik indebærer stramme og slappe af hver muskelgruppe i kroppen – fra tåspidserne op til hovedbunden.
 • Mindfulness meditation: En øvelse hvor man holder sin opmærksomhed på nu’et uden dommermental tankegang.
 • Positiv visualisering: Der handler om mentalt billedliggøre et fredfyldt sted eller situation for beroligelse.

3. Sørg for konsekvent kommunikation

Husk også altid klar kommunikation omkring dine egne regler ifht når det bliver OK og ikke OK for dit barn udvise visse former for adfærd ifm frustration etc.. Og husk også altid belønningsorienterede tiltag ifbm god håndtering heraf!

Gennem disse trin vil vi gerne have vores børn til bedre at kunne navigere rundt i deres egen indre emotionelle landskab samt gradvist bygge resiliente evner op som de går igennem barndommen -og resten af livets mange stadier!

Fremme selvstændighed i konfliktløsning: Lær dit barn at tage ansvar.

En af de mest effektive måder at fremme selvstændighed i konfliktløsning er ved at lære dit barn at tage ansvar for deres handlinger. Dette kan virke udfordrende, men med den rette tilgang og værktøjer, kan det blive en naturlig del af dit barns daglige rutine.

Sat ord på følelser

Det første trin i denne proces er at hjælpe dit barn med bedre at forstå og udtrykke deres følelser. Hvis et barn kan sætte ord på sine følelser, vil det være lettere for dem at identificere kilden til deres konflikt og finde løsninger. Du kan gøre dette ved regelmæssigt at tale om forskellige typer af følelser og hvordan man håndterer dem.

Eksempel:

Følelse Hvordan man håndterer den
Vrede Tag dybe åndedrag, luk øjnene og tænker før du handler
Sorg Det er okay at græde; tal om dine følelserså andre forstår

At undgå beskyldninger

Når børn har konflikter, falder de ofte i faldgruben ved altid skylden på den anden part. Undervis dit barn i vigtigheden af ikke automatisk beskylde andre uden først selvreflektere over situationen.

For eksempel kan du sige: “Jeg hører dig siger ‘det var ikke min fejl’, men lad os tage et skridt tilbage og se på hvad der skete”.

Øvelse gør mester

Endelig skal du huske, selvfølgelig kræver disse nye færdigheder øvelse – masser af øvelse! Giv dit barn plads til gradvist selvstændigt løse mindre konflikter . Forvent ikke perfektion fra starten; anerkendelse fremskridt også når det går langsomt

Vær opmærksom på disse tegn på fremskridt:

 1. Dit barn begynder mere aktivt udtrykker hans eller hendes følelser.
 2. Dit barn søger mindre hjælp fra voksne under konfliktsituationer.
 3. Dit barn viser mere empati overfor andre børns situation

I sidste ende vil evnen til selvhjulpenhed i konfliktresolution bidrage positivt til både personlig udvikling samt sociale relationer hos børnene.

No referer available