Sådan kan du støtte inklusion og mangfoldighed i dit barns børnehave

Alt om Børn

Udgivet

people sitting on blue carpet

Har du nogensinde tænkt over, hvordan du kan bidrage til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig børnehave for dit barn? Det er vigtigt at støtte inklusion og mangfoldighed i børnehaven, da det ikke blot gavner de børn, der har brug for særlig støtte og anerkendelse, men også giver alle børn mulighed for at udvikle deres sociale kompetencer og tolerancen overfor forskelligheder. I denne artikel vil vi se nærmere på, hvad inklusion og mangfoldighed betyder i en børnehavekontekst samt give dig nogle tips til, hvordan du kan understøtte disse værdier i dit barns daglige liv i børnehaven.

Hvad er inklusion og mangfoldighed i børnehaven?
Inklusion og mangfoldighed er vigtige værdier at understøtte i dit barns børnehave. Inklusion handler om at skabe et miljø, hvor alle børn føler sig velkomne og inkluderet uanset deres forskelligheder. Det kan være forskelle i kultur, religion, sprog eller evner. Mangfoldighed betyder netop denne forskellighed mellem børnene, og det skal ses som en styrke frem for en hindring.

Når børnehaven arbejder med inklusion og mangfoldighed kan det bidrage til at:

 • Skabe en tryg base for alle børn: Når alle føler sig velkomne og inkluderet bliver der skabt grobund for et trygt læringsmiljø.
 • Styrke tolerance overfor forskelligheder: Børn lærer af hinanden og kan udvikle tolerance overfor andre kulturer, sprog eller evner.
 • Fremme socialisering: Både samarbejde på tværs af grupperinger samt individuel kontakt vil styrkes ved fokus på inklusion

Det er vigtigt at huske på, at inklusion ikke kun gælder de børn med særlige behov. Det gælder også de mere usynlige barrierer som fx sprogbarrierer eller økonomisk status.

I næste afsnit vil vi se nærmere på hvordan du kan støtte op omkring disse værdier i din rolle som forældre til et barn i en daginstitution eller børnehave.

Fordele ved at støtte inklusion og mangfoldighed i børnehaven
Støtte til inklusion og mangfoldighed i børnehaven kan have mange fordele for både dit barn og resten af ​​børnene. Her er nogle af de vigtigste fordele:

 1. Skaber et mere inkluderende miljø: Når børnehaven prioriterer inklusion og mangfoldighed, skaber det et miljø, hvor alle føler sig velkomne og værdsatte uanset deres baggrund.
 2. Styrker sociale færdigheder: Børn lærer at interagere med andre fra forskellige kulturelle eller socioøkonomiske baggrunde på en positiv måde, hvilket styrker deres sociale færdigheder.
 3. Forbereder til det virkelige liv: I dagens samfund vil dit barn sandsynligvis blive udsat for mennesker fra forskellige baggrunde i løbet af sit liv. At lære om inklusion og mangfoldighed tidligt vil hjælpe dem med at være mere åbne overfor andre i fremtiden.
 4. Øger respekt og toleranceniveauet: Ved at lære om forskelligheder hos andre ,vil børnene udvikle en større respekt for andres kultur, religion eller køn, som kan hjælpe dem med at blive mere tolerante voksne.

5.Stimulerer intellektuel vækst: Ved at eksponere dit barn til mennesker fra forskellige kulturer, sprog osv., stimuleres deres mentale evner ved at tage imod nye ideer og perspektiver.

6.Reducerer diskrimination : Et inkluderende miljø i børnehaven kan hjælpe med at reducere diskrimination og fordomme mod personer fra forskellige kulturelle eller socioøkonomiske baggrunde.

 1. Forbedrer dit barns selvværd: Børn, der føler sig inkluderet og værdsat, har en tendens til at have et højere selvværd end børn, der er udelukket fra samfundet.

Sådan kan du støtte inklusion og mangfoldighed i dit barns børnehave
At støtte inklusion og mangfoldighed i dit barns børnehave er en vigtig opgave for enhver forælder. Det hjælper med at skabe et miljø, hvor alle børn kan føle sig velkomne og accepteret. Her er nogle måder du kan støtte dette i dit barns børnehave:

Måde at støtte inklusion og mangfoldighedBeskrivelse
Vær åben overfor forskellighederTal med dit barn om forskellige kulturer, sprog eller religioner – det vil hjælpe dem med at blive mere tolerante overfor andre mennesker.
Styrk positiv adfærdRos dit barn når de viser venlighed og tolerance overfor andre børn – det vil motivere dem til at fortsætte med denne adfærd.
Samarbejd med personalet i børnehavenSpørg personalet hvordan I sammen kan styrke inklusionen og mangfoldigheden i deres arbejde – samarbejdet mellem forældre og personale er altafgørende for et godt resultat.
Sørg for diversitet også hjemme hos jer selvAnskaf legetøj eller læsestof som afspejler forskellige kulturer, så jeres barn udsættes for diversitet også udenfor børnehaven.

##Vigtige faktorer at overveje, når du vælger en børnehave, der understøtter inklusion og mangfoldighed
Når du skal vælge en børnehave, der understøtter inklusion og mangfoldighed, er der flere faktorer, du bør overveje. Det er vigtigt at finde en institution, hvor dit barn kan føle sig inkluderet og accepteret uanset baggrund og kulturelle forskelle.

Her er nogle af de vigtige faktorer at tage hensyn til:

1. Personalets holdninger og erfaringer
Personalets holdninger og erfaringer spiller en stor rolle i at skabe et inkluderende miljø i børnehaven. Du kan spørge personalet om deres syn på inklusion og diversitet samt undersøge om de har tidligere erfaring med disse emner.

2. Kulturelt mangfoldige materialer
Det er vigtigt for dit barns udvikling at have adgang til materiale fra forskellige kulturer såsom bøger, legetøj eller musikinstrumenter. Dette vil hjælpe med at skabe interesse for andre kulturer samt styrke tolerancen overfor forskelligheder.

3. Inkludering af alle familier
En god børnehave skal være indstillet på at samarbejde med alle familietyper uanset seksuel orientering eller religiøse tro. Det betyder også inkludering af minoritetsfamilier som f.eks adoptiv- eller plejefamilier.

4. Tilpasningsevne
Inklusion handler ikke kun om race eller baggrund men også om individuelle behov hos det enkelte barn såsom handicap o.lign.. Det kræver dygtige pædagoger, der kan tilpasse undervisningen og aktiviteterne til hvert enkelt barns behov.

5. Samarbejde med forældre
En god børnehave skal have et tæt samarbejde med forældrene og lytte til deres bekymringer, spørgsmål eller input omkring inklusion og mangfoldighed i institutionen. Det vil hjælpe med at skabe en stærk relation mellem institutionen og familierne.

Aktiviteter til styrkelse af tolerancen for forskelligheder hos dit barn

 • Læs bøger med forskellige typer af hovedpersoner: Introducer dit barn for bøger med hovedpersoner fra forskellige kulturer, etniciteter eller køn. Dette kan hjælpe med at give dem en forståelse af andre menneskers oplevelser.
 • Leg rollespil: Leg rollespil hvor I skiftes til at være den “fremmede” eller “nyankomne”, såvel som den “modtagende” person i situationen. Dette kan hjælpe børnene med at sætte sig selv i andres sko.
 • Gå på opdagelsestur: Tag på en tur rundt i jeres nærområde og undersøg de forskellige kulturer, madvarer eller sprog der findes i området. Dette vil give dit barn mulighed for at opleve diversitet på egen hånd.
 • Lav kunstprojekter: Udvikle projekter hvor børnene skal tegne, male eller skabe noget inspireret af andre kulturer eller historier fra hele verden.

Disse aktiviteter vil ikke blot hjælpe dine børn med at udvikle deres tolerance overfor forskelligheder, men også give dem en bedre forståelse af og respekt for diversitet. Ved at understøtte inklusion og mangfoldighed i dit barns liv fra en tidlig alder, vil du hjælpe dem med at blive mere åbne, tolerante og empatiske mennesker.