Sådan hjælper du dit barn med lektier

Alt om Børn

Udgivet

Barn der laver lektier

Når det kommer til at hjælpe dit barn med lektier, kan det være en udfordrende opgave. Der er dog mange måder at gøre det på, som kan hjælpe både dig og dit barn med at få mest muligt ud af tiden sammen.

Den første ting du skal huske på er, at dit barns lektier er deres ansvar – ikke dit. Som forælder kan du dog spille en vigtig rolle i at støtte dem og skabe et miljø, hvor de føler sig motiveret til at lære.

En god måde at starte på er ved at skabe en fast rutine for lektier. Dette betyder ikke nødvendigvis, at de skal sidde ned og arbejde samme tid hver dag – men snarere en struktureret tilgang til deres arbejde. Herunder kan du finde nogle eksempler:

TrinBeskrivelse
1Eftermiddagsrutine: Når børnene kommer hjem fra skole eller fritidsaktiviteter, giver I dem tid til frokost og lidt pause først.
2Planlægning: Få børnene til selvstændigt eller i samarbejde med jer som forældre planlagt hvad de har brug for af materialer osv., såsom blyant, papir etc.
3Tidspunkt: Bestem sammen et fast tidspunkt (f.eks kl19-20)for hvornår barnet vil løse opgaverne
4Mellempause: Lav en aftale om en lille pause, hvis lektierne tager længere tid end forventet
5Afslutning: Når barnet er færdig med opgaverne, skal I som forældre sørge for at se dem igennem og eventuelt bede om yderligere uddybninger af besvarelserne.

Husk også at skabe et arbejdsvenligt miljø. Dette betyder et sted med god belysning og minimal distraktion – såsom fjernsyn eller mobiltelefoner.

Vær altid tålmodig og støttende overfor dit barn. Husk på, at det kan være svært for dem at lære nye ting – især hvis de har haft en lang dag i skolen. Brug positive forstærkninger til at motivere dem til fortsat indsats, når de løser deres opgaver korrekt.

Endelig er det vigtigt at forstå dit barns læringsstil og behov. Hvis du ved hvordan dit barn lærer bedst (f.eks visuel eller auditivt), kan du give den rette type støtte i hjemmet.

Kommunikation med skolen er også vigtigt i denne proces, da lærerne ofte vil have gode råd og tips til hvordan man hjælper børnene med deres lektier på den mest effektive måde mulige.

Skab en fast rutine for lektier

En fast rutine for lektier kan hjælpe dit barn med at opretholde gode studievaner og undgå stress. Her er nogle tips til at skabe en effektiv lektierutine:

 • Vælg et fast tidspunkt hver dag, hvor dit barn skal arbejde med lektier. Dette kan være lige efter skole eller før aftensmaden.
 • Skab et roligt og veloplyst arbejdsmiljø uden distraktioner som TV, telefoner eller tablets.
 • Lav en plan for, hvad der skal gennemgås hver dag. Dette kan inkludere læsning, matematik problemer eller notetagning fra forelæsninger.
 • Hvis dit barn har svært ved at koncentrere sig i længere perioder af gangen, så lav pauser i løbet af lektietiden. Disse pauser kan bruges til noget sjovt som spil eller gåture.
 • Overvej også muligheden for at involvere dig selv i din børns lektiearbejdet ved f.eks. at spørge ind til emnerne og give feedback på deres arbejde.

Lav et arbejdsvenligt miljø

Når dit barn skal lave lektier, er det vigtigt at skabe et arbejdsvenligt miljø for at optimere deres koncentration og produktivitet. Her er nogle tips til at hjælpe dig med at skabe et sådant miljø:

Tips til arbejdsvenligt miljø
1. Find et roligt sted: Vælg en plads i hjemmet, hvor der ikke er forstyrrelser eller støj fra TV, radio eller andre mennesker.
2. God belysning: Sørg for god belysning ved skrivebordet eller bordet, hvor dit barn vil sidde og arbejde på lektierne. Naturligt lys kan også være godt for øjnene og humøret!
3. Rengør overfladerne: En ren og organiseret plads kan hjælpe med at fjerne distraktioner og holde fokus på opgaverne.
4. Sid bekvemt: Det er vigtigt at have den rigtige siddestilling mens man læser eller skriver – ellers risikerer man unødige smerter i nakke, ryg eller arme.
5. Undgå teknologiske distraktioner: Fjern mobiltelefoner, tablets osv., som nemt kan aflede opmærksomheden fra lektiearbejdet.

Vær tålmodig og støttende

At hjælpe dit barn med lektier kan være en udfordrende opgave, især hvis de har svært ved at koncentrere sig eller mangler motivation. Det er vigtigt at huske på, at dit barn ikke er alene om dette, og du kan hjælpe dem ved at være tålmodig og støttende.

Når du arbejder sammen med dit barn på deres lektier, er det vigtigt at undgå frustration og stress. Hvis dit barn oplever pres eller føler sig overvældet af opgaven, kan det få dem til at miste motivationen og interesse for skolen generelt.

Her er nogle tips til hvordan du kan være tålmodig og støttende:

 • Anerkend dit barns indsats: Ros dit barn for deres indsats – selvom resultatet ikke altid lever op til dine forventninger. At anerkende deres indsats vil motivere dem til fortsat at gøre en indsats.
 • Vær realistisk: Sørg for at sætte realistiske mål i samarbejde med dit barn. Overvej hvor meget tid de har brug for hver dag på lektierne.
 • Lyt aktivt: Når du taler med dit barn om deres lektier eller skolearbejde så lyt aktivt. Lad dem tale ud uden afbrydelser så du får et bedre indtryk af hvad de synes fungerer godt og mindre godt i undervisningen.
 • Undgå negativitet: Undlad kritik eller negative kommentarer når I arbejder på lektier sammen. Det vil blot føre til unødvendig stress og frustration.
 • Find alternative måder at lære på: Hvis dit barn har svært ved et emne eller en bestemt opgave, så overvej at finde alternative måder at lære på. Det kan være i form af lektiecafé eller online ressourcer.

Brug positive forstærkninger

Når dit barn arbejder hårdt med sine lektier, kan et lille skulderklap eller en anerkendelse gå langt. Brug positive forstærkninger til at motivere og belønne dit barn for deres indsats.

Positive forstærkninger kan tage mange former, men de skal altid være individuelle og meningsfulde for dit barn. Nogle eksempler på positive forstærkninger inkluderer:

 • Verbale ros: Sig specifikt hvad du er stolt af (“Jeg er så imponeret over hvor flot du har lært tabellerne!”)
 • Fysiske belønninger: Giv små gaver som stickers eller godter efter en veludført opgave
 • Tid sammen: Tilbring tid sammen med dit barn i form af spil eller leg

Det er vigtigt at huske på, at positive forstærkninger ikke handler om materielle goder. Det handler om at give positiv feedback og anerkendelse til dit barns hårde arbejde.

Husk også på, at det er vigtigt ikke kun at rose succes – også ros forsøget. Hvis dit barn kæmper med noget nyt materiale, men stadig giver det sit bedste forsøg, så sørg for at give dem ros alligevel.

Forstå dit barns læringsstil og behov

Når du skal hjælpe dit barn med lektier, er det vigtigt at forstå deres unikke læringsstil og behov. Hver elev har forskellige styrker og svagheder, og det er vigtigt at tilpasse din tilgang til deres individuelle behov.

En måde at identificere dit barns læringsstil på er ved at observere, hvordan de bedst husker information. Nogle børn foretrækker visuel læring, hvor de har brug for billeder eller diagrammer for at forstå et emne. Andre børn kan bedre lide auditiv læring, hvor de skal høre noget blive sagt højt for at kunne huske det. Der findes også kinetisk læring, hvor børnene har brug for praktiske opgaver eller bevægelse i deres undervisning.

Udover læringsstile kan du også overveje hvilke tids- og arbejdsmæssige behov dit barn har når det kommer til lektier. Nogle børn vil have brug for en kort pause efter skolen før de begynder på deres lektier, mens andre vil arbejde bedst med det samme uden pauser imellem.

Det kan være en god idé at spørge dine børns lærer omkring hvordan dit barn klarer sig i skolen og hvad der fungerer godt eller dårligt i klasseværelset. Dette giver dig mulighed for også se efter nogen af de samme tendenser hjemme hos jer selv.

Kommunikation med skolen

Når det kommer til at hjælpe dit barn med lektier, er kommunikation med skolen vigtig. Det kan hjælpe dig med at forstå, hvad der foregår i klasseværelset og give dig mulighed for at støtte dit barn bedre derhjemme.

En af de bedste måder at starte kommunikationen på er ved at deltage i forældremøder og konferencer. Disse møder giver dig mulighed for at tale direkte med lærerne og få en fornemmelse af, hvordan dit barn klarer sig i klassen. Hvis du ikke har tid til fysiske møder, kan du altid sende en e-mail eller tage telefonisk kontakt til skolen.

Det er også vigtigt at huske på, at du ikke behøver være ekspert i alle fagområderne. Hvis dit barn har brug for hjælp til noget specifikt emne eller problemstilling, skal du endelig spørge læreren om råd og vejledning. De vil ofte have gode ressourcer eller anbefalinger til supplerende undervisningsmateriale eller online værktøjer.

Endelig skal du sørge for regelmæssig feedback fra lærerne omkring dit barns fremskridt. På den måde kan I sammen arbejde mod de samme mål og sikre kontinuerlig støtte både hjemme og i skolen.