Tidlig start i dagtilbud styrker børns sprog

Børns sproglige kompetencer bliver styrket, når de starter tidligt i dagtilbud. Udviklingen kræver dog, at der også er fokus på sprog derhjemme. Det viser en ny undersøgelse.

Af: Trine Gjerlevsen, Redaktionsassistent, 28. januar 2021

Tænker du over, hvordan det påvirker dit barns sprog, hvorvidt du sender barnet tidligt i dagtilbud eller holder det hjemme nogle ekstra måneder før opstart?

Nye resultater fra Trygfondens Børneforskningscenter viser, at børn, der starter tidligt i dagtilbud, er stærkere sprogligt, når de kommer i 4-6 års alderen. Hvis et barn begynder i dagtilbud allerede som 1-årig, er der helt op til seks måneders sprogudvikling at hente sammenlignet med børn, der sendes senere afsted.

Studie: Fokus på sprog i børnehaven styrker børns ordforråd

Sprogudviklingen er afhængig af læringsmiljøet i hjemmet

I den nye undersøgelse har forskerne indsamlet data om 5.791 danske børn i aldersgruppen 4-6 år. Dataene inkluderer sprogvurderinger af børnene samt et spørgeskema, hvor forældrene har besvaret spørgsmål om deres tilgang til sprog og bøger i hjemmet.

Resultaterne viser, at selvom der er noget at hente ved at lade sit barn starte tidligt i dagpleje eller vuggestue, så har den tidlige start bedst effekt på barnets sprog, hvis forældrene også er gode til at styrke sprogudviklingen derhjemme. Det kan være ved at læse bøger og tale om ord.

– Det tyder på, at dagtilbuddet ikke kompenserer for, men supplerer barnets læring i hjemmet, og at især børn, der i forvejen har rygvind i form af et godt hjemmelæringsmiljø, formår at gribe de læringsmuligheder, som de møder i dagtilbud, siger Anders Højen, der er en af forskerne bag undersøgelsen.

Studie: Tidligt fokus på sprog fremmer læseforståelsen

Forældrene spiller en særlig vigtig rolle hos tosprogede

Det gode læringsmiljø derhjemme viser sig at være særligt vigtigt, når det kommer til tosprogede børn. Børn, der taler flere sprog, har nemlig tendens til at være mellem et og to år bagud i udviklingen af det danske sprog i forhold til etsprogede børn. 

Et stærkt læringsmiljø i hjemmet kan dog ændre på den kendsgerning og give de tosprogede børn lige så stærke sproglige kompetencer som jævnaldrende etsprogede børn. Og det er positivt nyt, understreger Anders Højen. 

– Resultaterne for de tosprogede børn er meget positive, fordi de indikerer, at vi ved en kombination af stærke dagtilbud og vejledning af forældre i sprogstimulering kan komme langt i forhold til at støtte tosprogede børns danske sprogudvikling.

Få flere nyheder i Alt Om Børns Nyhedsbrev her

Kilde: Trygfondens Børneforskningscenter