Stående arbejde øger gravides risiko for sygemelding

Stående arbejde og overvægt øger risikoen for, at gravide sygemeldes, konkluderer forsker bag en ny ph.d.-afhandling.

Et nyt ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet, slår fast, at gravide, der både står og går i løbet af arbejdsdagen, har næsten tre gange så høj risiko for en sygemelding sammenlignet med kvinder, der sidder ned.

Ved at studere data fra 100.000 graviditeter i perioden 1997 – 2004 har man også fundet ud af, at tunge løft. skiftende arbejdstider og høje krav med en lav grad af indflydelse på arbejdet er medvirkende årsager til den øgede risiko for sygefravær.

Læge Mette Lausen Hansen, der står bag afhandlingen, understreger, at disse forhold har eksisteret i over 10 år, hvorfor man må se på mulighederne for at forebygge sygemeldingerne.

– Alt andet lige er det lettere at ændre på arbejdsgange end årsager, der knytter sig til livsstil- og graviditetsmæssige faktorer, som eksempelvis overvægt og gynækologiske problemer, siger hun.

Under graviditeten kan man blandt andet forebygge sygemeldingen ved at motionere. Læs mere om det her.

Kilde: DR.dk