Sådan styrker du dit barns sprog

Forældrene har den største indflydelse, når børnene skal udvikle deres sprog. Få sprogforskerens råd til, hvordan du styrker dit barns sprog, her!

Der kan være stor forskel på, hvordan børns talefærdigheder er. Børn på et år forstår meget, mens børn på tre år taler meget. Det er i denne korte periode, at barnets sprog udvikler sig mest – det er her, du som forældre kan være med til at udvikle dit barns tale.

Læs også: Det skal du gøre, når dit barns sprogrejse tager fart!

Ifølge sprogforsker Dorthe Bleses, er der 4 ting, forældre kan gøre for at stimulere barnets tale positivt:

Trygge rammer – Sproget tillæres i samværet med andre. Derfor skal der skabes rare og trygge rammer med lydhørhed fra de voksne over for barnet. Du skal som forældre udtrykke en klar interesse i dit barns liv, og dermed i dit barns sprog.

Uddybende samtaler – I forbindelse med de daglige begivenheder, skal man væk fra de korte ‘ja, og okay’-svar. I stedet skal man bestræbe sig på at svare nuanceret og forklarende, når ens barn spørger ind til noget. For eksempel kunne man svare: ‘Det er et højhus. Ved du, hvorfor man kalder det et højhus?’ Jo mere interesse man ligger i barnets nysgerrighed, jo mere udforsker barnet også de sproglige finesser.

Genkendelighed – Tal om noget barnet kender og kan relatere til. Jo ældre barnet bliver, jo større bliver dets referenceramme også. Tal gerne med dit barn om dets interesser, da de vil føle sig trygge i det sprogunivers og dermed udforske det mere.

Læs bøger med barnet – Bøger kan give barnet et mere varieret ordforråd. Men for at barnet får det optimale ud af læsningen, er det vigtigt, at du som forælder inddrager barnets aktivt i læsningen og følger barnets opmærksomhed. Hvis barnet spørger ind til ting, stopper op eller begynder at kede sig, skal du følge dets læsespor og reagere ud fra det.

Kilde: Politiken.dk