Pædagogers indsats er vigtig for børns sprog

Foto: iStock.com

Forældre spiller naturligt nok en stor rolle, når barnets sprog skal udvikles. Men et nyt studie viser nu, at en systematisk indsats fra pædagogernes side også kan forbedre børns sprogudvikling.

Af: Julie Fristed Hansen, Redaktionsassistent, 04.03.2019

På ganske få år udvikler børn det sprog, som der tales omkring dem. Her er det ingen hemmelighed, at forældre spiller en stor rolle. Men nu viser det sig, at børns ordforråd og forståelse af mere abstrakte begreber også styrkes, hvis pædagogerne i vuggestuerne eller dagplejemødrene arbejder systematisk og målrettet med børnenes sprog. Det konkluderer et nyt studie fra Trygfondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet, hvor 252 vuggestuer og 142 legestuegrupper i 13 kommuner landet over har deltaget.

Studiet har undersøgt indsatsen “Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen”, der er en række læringsstrategier- og redskaber til at skabe flere læringsmuligheder i de daglige rutiner i institutionen. Og resultatet viser, at indsatsen forbedrer børnenes sprog med mellem 9 og 44 procent sammenlignet med børnene i vuggestuer og dagplejer uden indsatsen.

Indsatsen har vist sig at styrke den sproglige udvikling hos alle børn uanset køn, alder, oprindelse eller sociale forhold.

Læs også: Sang og musik udvikler børns sprogfærdigheder

Den sproglige udvikling (0-3 år)

Børn udvikler sig meget de første år, og deres sproglige udvikling er ingen undtagelse.

Uanset hvornår man vælger at indskrive sit barn i en vuggestue eller dagpleje, udvikles sproget meget i den periode.

Når barnet er mellem seks og ni måneder vil dets sprog være pludren, men hurtigt udvikler det sig til det første ord omkring et-årsalderen. Barnets første ord er ofte konkrete navneord som mor og far. Senere udvikler det sig til udsagnsord og senere igen til mere abstrakte ord. I begyndelsen lærer barnet mellem 8 og 11 ord om måneden, mens det senere går stærkere med mellem 22 og 37 ord om måneden.

Ved to-års alderen vil barnet begynde at sætte flere ord sammen til sætninger, og når barnet fylder tre, vil ordforrådet været produktivt og i hastig vækst, og det vil begynde at have fokus på artikulation og sproget lyde.

Du kan læse mere om barnets sproglige udvikling i vores artikel om sproglig udvikling 0-2 år og vores artikel om sproglig udvikling 3-6 år.

Kilde: Trygfondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet , Alt Om Børns artikel om sprogudvikling 0-2 år, Alt Om Børns artikel om sprogudvikling 3-6 år

Få flere nyheder i Alt Om Børns Nyhedsbrev her