Ordblindhed bliver opdaget tidligere

Skolebørn bliver testet for ordblindhed tidligere i skolegangen end hidtil. Det betyder, at mange ordblinde børn nu bliver identificeret i 3.-6. klasse.

Af: Trine Gjerlevsen, Redaktionsassistent, 7. oktober 2020

I hver skoleklasse sidder er der en til to elever, der har store udfordringer på grund af ordblindhed. Ordblinde børn har svært ved at lære at læse og skrive, fordi de kæmper med at få bogstaver til at give mening som sproglyde. Uopdaget ordblindhed kan derfor føre til mistrivsel og en ekstra svær skolegang.

I 2015 præsenterede Børne- og Undervisningsministeriet Ordblindetesten, der er en national test, som kan identificere elever med ordblindhed. Testen kan benyttes fra 3. klasse og videre i skole- og uddannelsesforløbet på tværs af alder og uddannelsesgrad.

Nu viser en ny opgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet, at flere børn bliver påvist ordblinde tidligere i skoleforløbet end hidtil. 12 procent af alle elever i folkeskolen blev i skoleåret 2019/2020 testet med Ordblindetesten, og 7 procent af eleverne i 3.-10. klasse blev identificeret med ordblindhed. Det er dermed en stigning fra skoleåret 2016/2017, hvor kun 5 procent af eleverne blev testet ordblinde.

Ordblindhed kan give en besværet skolegang

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil understreger vigtigheden af, at ordblindhed bliver opdaget tidligt i skolegangen.

– Uopdaget ordblindhed kan give en unødig bumlet skolegang og føre til mistrivsel hos eleverne. Og her er Ordblindetesten uden tvivl med til at øge og systematisere opsporingen af ordblindhed, siger hun i pressemeddelelsen.

Hun påpeger dog, at man ikke er i mål på området endnu. Derfor har regeringen sammen med De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet indgået en aftale, der med tidlige indgreb skal styrke ordblindes skolegang yderligere. Der skal desuden arbejdes på at lave en ordblindetest, som kan udpege elever med ordblindhed, før de begynder i 3. klasse. Det siger børne- og undervisningsministeren til Jyllands-Posten.

Nyt studie: Fokus på sprog i børnehaven styrker børns ordforråd

Sådan kan du som forælder holde øje

Som forælder er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan dit barn læser. Det understreger Carsten Elbro til Netdoktor. Han er professor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet og forsker i ordblindhed.

Har man mistanke om, at ens barn er ordblind, er det vigtigt, at man får barnet testet. Det kan være nødvendigt, at man som forælder sætter sig ind i, hvilke muligheder der er for at få hjælp til ordblindhed i folkeskolen.

Derudover fremhæver Carsten Elbro, at det ikke er forældrenes opgave at undervise deres ordblinde barn, men at de kan støtte barnet, hvor de kan. Det kan for eksempel ske ved at sætte nogle gode rammer for lektielæsning derhjemme, så der er ro omkring læsningen.

– Forældrene kan så eventuelt hjælpe barnet med at læse eller stave de ord, som det går i stå med, så det får et skub fremad, siger han.

Få flere nyheder i Alt Om Børns Nyhedsbrev her

Kilder: Børne- og Undervisningsministeriet, UVM om ordblindetesten, Jyllands-Posten, Netdoktors artikel om ordblindhed