Nyt studie: Tidligt fokus på sprog fremmer læseforståelsen

Et øget fokus på sprog i børnehaven virker positivt for at fremme den senere udvikling af læse- og forståelsesevner, når barnet går i skole. Det viser et nyt studie.

Af: Trine Gjerlevsen, Redaktionsassistent, 28. april 2020

Nogle børn har sværere ved at læse end andre. Men hvad er det egentlig, der afgør, om et barn har gode læsefærdigheder? Det har et nyt studie fra Universitetet i Oslo og Oxford University undersøgt. Studiet er publiceret i ScienceDirect.

Det nye studie er et såkaldt metastudie og er baseret på 64 allerede eksisterende studier, der har fulgt børns sprog- og læseudvikling fra børnehavealderen og ind i skoletiden.

Læs også: For tidligt fødte kan være bagud i sprogudviklingen

Flere faktorer hænger sammen med læseforståelsen

Forskerne bag studiet har undersøgt, hvordan en række færdigheder i børnehavealderen kan være med til at forklare det enkelte barns læse- og forståelsesevner i skolealderen.

Færdighederne inkluderer ordforråd, grammatiske færdigheder, verbal hukommelse og bogstavskundskab. Det omfattede endvidere barnets bevidsthed om ords lydsstruktur samt bevidsthed om betegnelser – det vil sige, hvor hurtigt og præcist barnet kan navngive ord. Færdighederne skal være udviklede for, at barnet er i stand til at forstå indholdet af en tekst.

Og konklusionen var klar for forskerne.

– Alle de færdigheder, vi så på, viste en moderat til stærk sammenhæng med læseforståelse i skolen, siger Hanne Næss Hjetland til forskning.no. Hun er postdoc ved Institut for specialpædagogik ved Universitetet i Oslo og en af forskerne bag studiet.

Sprogudviklingen i børnehaven er vigtig

Forskerne fremhæver på baggrund af studiet, at et øget fokus på forbedring af sproget hos børnehavebørn har en positiv effekt på udviklingen af både ordgenkendelse og læseforståelse, når børnene går i skole.

Læs også: Sang og musikvideoer udvikler børns sprogfærdigheder

Få flere nyheder i Alt Om Børns Nyhedsbrev her

Kilder: ScienceDirect, forskning.no