Kursus for nye forældre styrker parforholdet

Kommende eller nybagte forældre, der deltager i kursus for førstegangsfødende, er mere tilfredse i parforholdet. Det gælder særligt for mødrene, der desuden føler sig mindre stressede. Det konkluderer det nationale analyse- og forskningscenter VIVE. 

Af: Trine Gjerlevsen, Redaktionsassistent, 12. maj 2020

Et lille spædbarns ankomst til verden er en glædelig stund. Men det er også en hård og stressende tid, hvor de nybagte forældres liv pludselig er vendt op og ned og nu centrerer sig om den lille ny. Det giver mindre tid til fordybelse i hinanden, og det kan gå ud over parforholdet.

En evaluering af et kursus for kommende og nybagte forældre viser imidlertid, at kurser for førstegangsforældre har positiv indvirkning på parforholdet. Evalueringen er foretaget af VIVE, der er en uafhængig statslig institution under Social- og Indenrigsministeriet. 

Læs også: 7 gode råd til den nybagte far

Mødre bliver mere tilfredse med parforholdet

Frederiksberg Kommune har i perioden 2016-2019 tilbudt kurset “Dit første barn” for kommende og nybagte forældre. Ifølge VIVE tilbyder mere end halvdelen af landets kommuner lignende forældrekurser for førstegangsforældre.

Evalueringen foretaget af VIVE viser, at kvinder, der har deltaget i kurset “Dit første barn” i Frederiksberg Kommune, er mere tilfredse i deres parforhold, når deres barn er 10 måneder gammelt, sammenlignet med en kontrolgruppe, som ikke deltog i kurset.

Et af kursets centrale mål har været at inddrage begge forældre. Og evalueringen viser faktisk, at de partnere, der har deltaget i kurset sammen med den kommende mor, er mere involverede i barnet end partnere i kontrolgruppen.

Mødrene fremhæver desuden, at kurset har medvirket til, at de føler sig mindre stressede, får mere opmærksomhed fra deres partner samt at samarbejdet forældrene imellem fungerer bedre. 

Få flere nyheder i Alt Om Børns Nyhedsbrev her

Kilde: VIVE