Københavnske kvinder ammer længere

Antallet af dage, som mødre i gennemsnit ammer, er steget i København, mens der er færre ammedage blandt de jyske mødre. Det viser nye tal fra Børnedatabasen.

Original forfatter Ema Seferovic,

Redaktionsassistent

Senest opdateret 2. maj 2018

Siden 2012 er antallet af ammedage, altså det antal dage, en mor i gennemsnit ammer, faldet i Jylland fra 112 til 95, mens det i Region Hovedstaden er steget fra 107 til 119 ammedage. Det viser de nyeste tal fra Børnedatabasen. På landsplan er tallet steget med en enkelt dag fra 106 til 107 ammedage.

Selvom undersøgelsen viser, at mødre fra Region Hovedstaden i gennemsnit ammer flere dage, er det værd at bemærke, at forskellen muligvis skyldes, at det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan registreringen af antallet af ammedage er foregået, påpeger ledende sundhedsplejerske i Horsens, Renata Sloth Carlsen.

Årsagen til det faldende antal ammedage

Ammerådgiver Bente Juul-Lassen fra Skejby Sygehus peger på en tidlig hjemsendelse efter fødslen som en af  årsagerne til nedgangen i antallet af ammedage.

– Førstegangsfødende bliver ofte sendt hjem på anden dag, hvor problemerne slet ikke er opstået endnu. De kommer først dagene efter, hvor der kan blive behov for lidt ekstra hjælp, siger Bente Juul-Lassen til DR Østjylland.

Anette Poulsen, der er sundhedsplejerske i Sundhedsstyrelsen peger også på, at en for tidlig hjemsendelse, kan være én af årsagerne til faldet i antal ammedag. Hun forklarer, også hvor vigtig amning er.

– Det er vigtigt at amme, fordi amning har en lang række helbredsmæssige effekter for både mor og barn. Selvom en sundhedsplejerske besøger den ammende derhjemme, så er et enkelt besøg ofte ikke tilstrækkeligt, siger hun til DR Østjylland.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn ammes fuldt, til de er omkring 6 måneder.

Kilde: Dr.dk og Sundhedsstyrelsen