Kend reglerne for barselsorlov

Foto: iStock.com

Graviditetsorlov… barselsorlov… fædreorlov… og forældreorlov. Det kan være lidt en jungle at finde rundt i, hvilken forælder der må have barselsorlov hvornår, og hvilke rettigheder man har alt efter, om man er i arbejde eller ikke. 

Af: Julie Fristed Hansen, Redaktionsassistent, 3. september 2019 

Det er en rigtig god ide at kende reglerne for barselsorlov med ret til barselsdagepenge, hvis I står på tærsklen til en familieforøgelse. Der er nemlig forskellige regler, alt efter om I er i arbejde, ledige eller studerende. 

Læs også: Sådan håndterer du kedsomhed under barslen 

Barselsforløbet   
Har du ret til barselsdagpenge, ser barselsforløbet således ud: 

  • 4 uger før fødslen har du som kommende mor ret til at gå på graviditetorlov – bliver jeres barn født før termin vil denne del af barslen være kortere, ligesom den vil være længere, hvis barnet bliver født efter termin. 

  • Efter fødslen har du som mor ret til 14 ugers barselsorlov, og inden for de 14 uger har du som far eller medmor ret til to ugers fædreorlov – er du ledig skal fædreorloven dog afholdes lige efter fødslen. 

  • I har desuden ret til 32 ugers forældreorlorv, som kan deles, som det passer jer – det vil sige, at I kan afholde dem sammen, i forlængelse af hinanden eller på skift. Denne del af barslen kan for fars vedkommende begynde efter de to ugers fædreorlov, mens den for mor kan begynde efter de 14 ugers barselsorlov. 

I kan læse mere om barselsforløbet på Borger.dk 

Læs også: 5 ting, du kan lave med din baby

For dig i job
Er du lønmodtager, har du ret til barselsdagpenge, den del af barslen, hvor du ikke får løn – dette forudsat, at du har arbejdet mindst 160 timer de sidste fire måneder inden orloven, og mindst 40 timer om måneden de tre ud af de fire måneder. For selvstændige skal du have arbejdet mindst seks måneder ud af de seneste 12, have arbejdet den sidste måned inden barselsorloven, som minimum arbejde halv tid (18,5 timer pr. uge) og have overskud i virksomheden.

Læs mere om reglerne for barselsdagpenge for løndmodtagere på borger.dk og om reglerne for barselsdagpenge for selvstændige på borger.dk 

For dig, som er ledig
Som ledig har du ret til barselsdagpenge, hvis du er dagpengebrettiget. Er du på kontanthjælp eller anden offentlig ydelse, har du ikke ret til barselsdagpenge, men kan fortsætte på den samme ydelse. 

I kan læse mere om reglerne for barselsdagpenge for ledige på borger.dk

For dig, som er studerende
Som studerende har du ret i barselsdagpenge, hvis du har et job ved siden af studiet, er elev i lønnet praktik, eller hvis du holder orlov fra studiet og har meldt dig ledig i din a-kasse.

Har du arbejde ved siden af studiet, skal du minimum have arbejdet mindst 160 timer de sidste fire måneder inden orloven, og mindst 40 timer om måneden i minimum tre af de fire måneder. 

Læs mere om reglerne for barselsdagpenge for studerende på borger.dk

Kilde: Borger.dk: Det bør du vide om barselsorloven, Borger.dk: Lønmodtager på barsel, Borger.dk: Selvstændig på barsel, Borger.dk: Studerende på barsel 

Få flere nyheder i Alt Om Børns Nyhedsbrev her