Hvert 20. danske spædbarn viser tegn på sproglig underudvikling

Blandt nyfødte børn født i Danmark i 2015 har knap 5 procent fået en bemærkning til deres sprog og kommunikation ved mindst ét besøg af sundhedsplejersken i første leveår. Det kan tyde på, at hvert 20. barn ikke har haft en alderssvarende sproglig og kommunikativ udvikling.


Original forfatter Ema Seferovic, Redaktionsassistent

Senest opdateret 16. august 2017


Langt de fleste danske spædbørn udvikler solide kommunikative kompetencer i de første par år af deres levetid. De både pludrer og gentager forældrenes lyde, men for omkring fem procent af de danske spædbørn er udviklingen af disse kompetencer ikke, som de burde være.


Det viser en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, der er lavet i samarbejde med Databasen Børns Sundhed.


Data herfra tyder desuden på, at det er ikke tilfældigt, hvilke børn der får bemærkninger til sprog og kommunikation i første leveår. Blandt andet spiller flere miljømæssige faktorer samt forældre-barn kontakten og forhold relateret til fødslen en rolle.


Læs hele rapporten: Her er alle risikofaktorerne


Men selvom det er en forholdsvis lille gruppe spædbørn, som ikke har udviklet sig sprogligt, som de burde. Så har det stadig en stor indvirkning på det enkelte barns trivsel og sociale liv, og det skal der tages hånd om, pointerer Anette Johansen, der er projektleder på Statens Institut for Folkesundhed.  


– Sproglige vanskeligheder blandt spædbørn behøver ikke nødvendigvis at betyde vedvarende problemer, men det kan øge risikoen for, at barnet senere får sproglige udfordringer. Derfor er det vigtigt med en tidlig opsporing, netop fordi vi ved, at sproglige udfordringer ofte hænger sammen med trivsels- og udviklingsproblemer, siger Anette Johansen.


Læs også: Børns tidlige sprogudvikling (0-2 år)


Rapportens tal er blevet udarbejdet på baggrund af næsten 30.000 spædbørn fra 32 forskellige kommuner, der alle er født i 2015. Materialet, som undersøgelsen er baseret på, udspringer af de journaler, som den enkelte sundhedsplejerske har udfyldt i forbindelse med sine hjemmebesøg hos familierne.  

Kilde: Si-folkesundhed.dk og Børns Sundhed