Forældre vil nu få flere påmindelser om vaccination

Foto: iStock.com

Fremover vil forældre blive mindet om at bestille tid til børnevaccinationer to gange – både før og efter det planlagte vaccinationstidspunkt. 

Af: Julie Fristed Hansen, Redaktionsassistent, 9. juli 2019 

Fra den 1. august 2019 træder en ny påmindelseordning i kraft, hvor forældre fremover vil blive mindet om at bestille tid til børnevaccinationer to uger før det planlagte vaccinationstidpsunkt og igen fire uger efter det planlagte vaccinationstidpsunkt. Udgangspunktet for påmindelserne er det anbefalede vaccinationsforløb

Læs også: Vaccinationer til børn 

Hidtil har påmindelsesordningen bestået i en skriftlig påmindelse til forældrene ved manglende vaccinationer, når barnet fylder to år, seks et halvt år og 14 år, hvilket har været med til at øge vaccinationsdækningen.

Hvem omfattes af den nye påmindelsesordning? 

  1. Børn født efter den 1. august 2019 bliver tildelt ordningen fra fødslen 

  2. Børn, som fylder fire år fra den 1. november 2019, vil blive tildelt ordningen for vaccinationerne MFR2 (fire år), Difteri, stivkrampe, kighoste og polio (5 år) og HPV1 og HPV2 (12 år)

  3. Børn, som fylder 12 år fra den 1. november 2019 bliver tildelt ordningen for HPV1 og HPV2 (12 års-vaccinationen)

Forældre til børn, som ikke er går ind under ovenstående tre grupper, får påmindelser ud fra den eksisterende ordning, som langsomt vil blive afviklet. 

Læs også: Børnesygdomme 

Fordele ved børnevaccinationer 

Lader man sine børn vaccinere ud fra det anbefalede børnevaccinationsprogram, vil barnet været beskyttet mod flere alvorlige sygdomme, ligesom de undgår smitte af andre, som ikke er vaccineret. Desuden kan det give en ro hos gravide kvinder at vide, at de er vaccineret mod eksempelvis røde hunde, som kan give fosterskader, hvis man får det under graviditeten.

Bivirkninger af vaccinerne er sjældne. Eventuelle bivirkninger vil være mindre alvorlige end sygdommene selv. 

Kilde: Statens Serum Institut, Alt Om Børns artikel om vaccinationer til børn 

Få flere nyheder i Alt Om Børns Nyhedsbrev her