Fokus på sprog i børnehaven styrker børns ordforråd

Et styrket læringsmiljø i børnehaven fører til positive effekter på børnenes sprog. Det viser et forskningsprojekt fra Trygfondens Børneforskningscenter.

Af: Trine Gjerlevsen, Redaktionsassistent, 1. oktober 2020

Et godt og stimulerende læringsmiljø i børnehaven har vist sig at have positiv indvirkning på børnenes sprogudvikling. Det konkluderer forskningsprojektet ‘Vi Lærer Sammen’, som Trygfondens Børneforskningscenter står bag.

88 vuggestuer og børnehaver i ni af landets kommuner har deltaget i projektet, der har fokus på at skabe et godt og gavnligt læringsmiljø i dagtilbuddene. Initiativet har tidligere haft succes blandt børn i dagpleje og vuggestue, men det er første gang, at projektet er sat i værk i børnehaven.

Børnehaver, der har deltaget i projektet, har oplevet en tydelig udvikling i børnenes kendskab til ord. Børnene har udviklet deres ordforråd 68 procent mere sammenlignet med børn i børnehaver, der ikke har været med i projektet. Projektet har desuden vist, at børnene lærer tre gange så meget, når de laver sproglige aktiviteter i små grupper frem for store grupper.

Studie: Tidligt fokus på sprog fremmer læseforståelsen

En pædagogisk ramme for læring i dagtilbud

Indsatsen ‘Vi Lærer Sammen’ skal udstyre pædagogerne med en række rammer, viden og redskaber, der skal være med til systematisk at forbedre læringsmiljøet i forbindelse med børnenes udvikling sprogligt, matematisk og kognitivt.

De nye resultater giver mulighed for at skabe en samlet pædagogisk ramme for læring på tværs af alderstrin i dagtilbuddene. Det siger professor Dorthe Bleses fra TrygFondens Børneforskningscenter.

– Resultaterne er særdeles positive, fordi vi nu ved, at vi har en pædagogisk ramme, som børn og pædagogisk personale i både dagpleje, vuggestue og børnehave er glade for at arbejde med, og som har positive effekter på børnenes udvikling på alle alderstrin. Det gør det muligt at styrke læringsmiljøet med afsæt i denne pædagogiske ramme fra børnene starter i dagtilbud, til de skal videre i skole.

Ifølge Dorthe Bleses giver de gode resultater i projektet desuden håb om, at børnene på længere sigt har gavn af den tidlige indsats. Tidligere studier viser nemlig, at det tidlige fokus på sprog styrker børnenes evner i skolealderen.

Få flere nyheder i Alt Om Børns Nyhedsbrev her

Kilde: Trygfondens Børneforskningscenter