Fødselsdepressioner kan opdages før fødslen

Et nyt projekt fra Rigshospitalet slår fast, at de samme screeningsmetoder, der bruges efter fødslen, kan tages i brug før, hvorfor man kan opdage en eventuel fødselsdepression langt tidligere.

Den psykiske og fysiske omvæltning, både kvinden og manden oplever efter en fødsel, kan for nogle gå hen og udvikle sig til en depression. Omkring 6 % af alle fødende kvinder i Danmark oplever en større eller mindre fødselsdepression.

Læs også: Hvad er en fødselsdepression?

Indtil nu har det kun været almindelig lægepraksis at screene nybagte mødre 6-8 uger efter fødslen for symptomer på en fødselsdepression. Men Rigshospitalet har nu efter et 18 måneder langt projekt forsøgt at screene kvinder og deres partnere allerede før fødslen, med præcis de samme metoder – og resultaterne taler sit tydelige sprog.

I perioden fra 1. april 2015 til 30. september 2016 blev der i alt udført 1206 screeninger. De fordelte sig mellem 529 mænd og 677 kvinder, der alle blev screenet ved deres anden graviditetsundersøgelse hos deres praktiserende læge. Blandt alle i projektet, var det 10 %, der udviste symptomer på en fødselsdepression. Hos mændene svarede det til at 8 % havde symptomer, mens det for kvindende var 11 %.

Symptomerne blev målt ud fra undersøgelsesværktøjerne Edinburgh Post-natal Depression Scale og Gotland Male Depression Scale, der særligt bruges for at spore depressiontegn hos mænd.

Læs mere: Tag selv Edinburg Post-natal depression testen her

Rigshospitalets projekt viser, at det er muligt at opspore en fødselsdepression – både hos nybagte mødre og fædre – allerede under graviditeten. Dermed slås det også fast, at der er en stor uudnyttet mulighed for at forebygge de alvorlige problemer og konsekvenser en fødselsdepression kan have for familie og spædbørn. De personer, der udviste symptomer i projektet, fik alle behandling hos en psykolog med det samme.

Forskningsleder Svend Aage Madsen foreslår derfor, at det skal være normal praksis at screene vordende forældre allerede hos den praktiserende læge i uge 24. i graviditeten, samt tilbyde psykologhjælp, så snart forældrene udviser symptomer. På denne måde vil sygdomsforløbet forkortes og symptomerne nedsættes markant, så man kan undgå den langtidsvirkende belastning, som en fødselsdepression kan være.

Kilde: Rigshospitalet