Flere og flere får børn gennem ægdonation

Antallet af børn der kommer til verden ved hjælp af ægdonation er firedoblet, siden der i 2016 blev indført en økonomisk kompensation på 7000 kr. ved ægdonation.

Original forfatter Ema Seferovic, Redaktionsassistent
Senest opdateret 18. maj 2018

I mange år har flere par, der har kæmpet med at få børn, forsøgt sig med ægdonationer fra udlandet. Det har både været hårdt og meget dyrt, men efter at der i 2016 blev indført en lovændring, der sikrede ægdonorer en økonomisk kompensation på 7000 kr. ved ægdonation, er antallet af børn, der bliver født ved hjælp af ægdonation, steget markant.

Hele 222 børn kom sidste år til verden ved hjælp fra en ægdonor. Til sammenligning blev der før lovændringen i gennemsnit undfanget 57 børn på denne måde.

Denne udvikling er glædelig, siger overlæge på Rigshospitalets Fertilitetsklinik og formand for Dansk Fertilitetsselskab Elisabeth Carlsen.

– Jeg håber, at dem, vi har kunnet hjælpe, er nogle af dem, der før var nødt til at tage til

udlandet, fordi vi ikke havde æg nok herhjemme, siger hun til Politiken.

Før lovændringen trådte i kraft var ventetiden på ægdonationer i Danmark på 2 år. I dag er den nede på et enkelt år.

Kravene til ægdonorer

For at kunne hjælpe par med at få deres ønske om at blive forældre opfyldt, er der en række krav, der skal være opfyldt.

Eksempelvis må man højst være fyldt 35 år. Derudover er der et krav, at man er sund og rask, og at man dertil ikke selv er født i en familie med alvorlige arvelige sygdomme. Det er også et krav, at man bliver testet negativ for HIV, hepatitis B og C samt syfilis.

Det er desuden et krav, at man selv har en normal fertilitet, eller at man som minimum er i reagensglasmetode-behandling for barnløshed.

Kilde: Jyllands-Posten og Borger.dk