Fertilitetsbehandling: Ny metode til ægfrysning er succesfuld

På bare seks år er antallet af kvinder, som bliver gravide efter fertilitetsbehandling med nedfrosne befrugtede æg firedoblet. Årsagen skyldes en mere skånsom frysemetode. 

Af: Julie Fristed Hansen, Redaktionsassistent, 3. juni 2021 

Der er sket store fremskridt i fertilitetsbehandlingen med nedfrosne æg. Antallet af kvinder, som bliver gravide efter fertilitetsbehandling med nedfrosne æg er nemlig langt højere end for bare seks år siden. Samtidig er succesraten for behandling fordoblet. Det skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse på baggrund af tal fra Sundhedsdatastyrelsen. 

Her fremgår det, at 526 kvinder blev gravide efter at have fået opsat optøede befrugtede æg i 2013. I 2019 var det tal steget til 2260. Det er cirka en firedobling. 

Læs også: Fertilitetsbehandling: Nedfrosne æg og direkte oplægning giver samme resultat

Skånsom frysemetode 

Ifølge professor og lægelig leder i Fertiltetsafdelingen på Rigshospitalet, Anja Pinborg, er det ikke kun et resultat af, at flere får tilbudt behandlingen. Det skyldes også i høj grad den mere skånsomme frysemetode, vitrifikation, som man har benyttet sig af de seneste fem til ti år. 

“Ligesom når man laver is derhjemme, kan æggene også krystallisere, når de fryser, og så sprænger de. Med den nye metode er overlevelsen steget fra mindre end 50 % til mere end 95 %. Og hvor vi tidligere frøs æg ned på dag 2 efter befrugtningen, dyrker vi dem nu til blastocyststadiet på dag 5. Det giver også en bedre overlevelse, fordi vi udvælger æggene bedre, og de når at blive meget mere robuste,” siger hun og fortæller, at de bedre overlevelsesmuligheder i fryseren også betyder, at der er færre tvillingegraviditeter. 

Læs også: Færre kvinder føder tvillinger efter kunstig befrugtning 

“Tidligere var vi mere tilbøjelige til at lægge to æg tilbage i kvindens livmoder, fordi overlevelseschancen på frys var under 50 %. Nu ved vi, at æggene højst sandsynligt overlever fryseren, og så er det bedre at gemme dem til senere forsøg eller barn nummer to.”

Succesraten for behandlingen med nedfrosne æg er steget fra 16,7 procent til 30,3 procent fra 2013 til 2019. 

6 gode råd til jer, der er i fertilitetsbehandling 

  1. Tal med din partner om jeres barnløshed.
  2. Tal med en fortrolig om jeres barnløshed – en, som ikke er partneren. 
  3. Hav andre projekter sammen som par.
  4. Søg viden om barnløshed og fertilitetsbehandling.
  5. Tal og skriv med andre, som er i samme situation.
  6. Brug en professionel – for eksempel en psykolog eller en læge. 

Læs mere om de gode råd i artiklen: 6 gode råd til jer i fertilitetsbehandling

Få flere nyheder i Alt Om Børns Nyhedsbrev her

Kilder: Rigshospitalet, Alt om børns artikel om gode råd til par i fertilitetsbehandling