5 symptomer på ADHD

Mistanken om ADHD opstår ofte hos forældrene. Derfor har vi her samlet fem symptomer på ADHD, du kan være opmærksom på. 

Af: Julie Fristed Hansen, Redaktionsassistent, 15. april 2021

Mellem to og tre procent af alle børn i Danmark har ADHD, hvor flertallet er drenge. Det er en udviklingsforstyrrelse, som viser sig på forskellige måder. Det er ofte forældre eller skolelærere, der først får mistanke om ADHD hos et barn. 

Her har vi samlet fem symptomer på ADHD, du som forælder kan være opmærksom på. 

Læs også: Sundhedsplejersken kan spotte ADHD hos børn

1. Hyperaktiv og impulsiv

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og er en udviklingsforstyrrelse, der kommer til udtryk ved, at personer med ADHD har opmærksomhedsproblemer, er hyperaktive og præget af impulsivitet.

2. Koncentrationsbesvær

Et barn, der har ADHD, kan for eksempel have svært ved at koncentrere sig i skolen eller have problemer med at fastholde interessen ved aktiviteter. 

Læs også: Gravid: Epilepsimedicin øger risikoen for barns ADHD

3. Urolig

Et barn med ADHD kan have svært ved at forholde sig roligt og vil måske sidde uroligt på stolen eller larme mere end andre børn.

4. Afbryder

Et barn, der har ADHD, kan have tendens til at afbryde andre eller tale uden, at det er blevet spurgt.

Læs også: ADHD: Skræddersyet træning er bedst

5. Sociale udfordringer

ADHD hos børn kan på trods af normal begavelse medføre indlæringsvanskeligheder, og en del børn med ADHD har svært ved at skabe venskaber og være sociale med andre.

Hvis du har mistanke om ADHD hos dit barn

Har du mistanke om, at dit barn har ADHD, vil dit barn i mange tilfælde i første omgang blive henvist til en skolepsykolog (pædagogisk-psykologisk rådgivning, PPR), fordi barnets væsentligste problemer oftest udspilles i skolen. Det kan også være jeres praktiserende læge, der kan foretage førstehåndsvurderingen. Men en egentlig diagnose vil blive stillet af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller en speciallæge i pædiatri (børnesygdomme), som har et specifikt kendskab til ADHD.

Du kan læse mere om, hvordan ADHD-diagnosen stilles i Netdoktors artikel om udredning for ADHD hos børn

Kilder: Netdoktors artikel om ADHD, Netdoktors artikel om udredning for ADHD hos børn, ADHD Foreningen 

Få flere nyheder i Alt Om Børns Nyhedsbrev her