Far for livet – ny håndbog til fædre

Det er lige så stor en omvæltning og glæde at blive far, som det er at blive mor. Det tager den nye bog ’Far for livet’ fat på og er spækket med gode indsigter, ideer og inspiration til det moderne, nærværende faderskab. 

Af: Mette Guldmann Thomsen, redaktør, Netdoktor

Bogen ’Far for livet’ giver kommende og nybagte fædre en håndsrækning i forhold til de mange tanker, følelser og praktiske problemstillinger, der kan opstå, når mænd bliver fædre. 

Det moderne faderskab

Fædre i dag ønsker at være lige så vigtige forældre som mødrene. I bogens indledning skriver forfatterne, at undersøgelser viser, at næsten 90 procent af alle danske fædre ønsker at være meget involverede i de første måneder og år af deres børns liv. Det er altså heldigvis en udbredt indstilling til det at være far, men historisk set er den ret ny. Bogens forfattere skriver:

  • Du og andre mænd, der bliver fædre i disse år, er opdagelsesrejsende i det ukendte land, det er at være far i netop denne tid, og er dermed pionerer i forhold til at skabe alle de tilgange, måder, traditioner, vaner, ritualer osv., der indgår i et moderne faderskab.

Det betyder også, at der kan opstå en masse usikkerheder omkring det at være far i dag, fordi mange mænd ønsker at gribe faderskabet anderledes an, end deres egne fædre og bedstefædre måske gjorde. Her kommer bogen med mange gode tanker, ideer og forslag til, hvad man konkret kan gøre. 

En far bliver født

’Far for livet’ kaster lys over alt fra fertilitetsbehandling og fødsel til amning og fødselsdepression – alt sammen set fra farens perspektiv, men også med mange gode betragtninger omkring, hvordan manden kan støtte kvinden under for eksempel graviditetsgener. Dertil kommer en masse konkrete forslag til, hvordan man som far kan knytte bånd til sit barn gennem blandt andet nærvær, barsel, leg og andre aktiviteter.

Bogens to første dele tager far gennem følelser, overvejelser, milepæle og tanker frem mod en graviditet, under graviditeten, ved fødslen og dernæst barslen. Emner som jordemoder, lægebesøg, fødselsforberedelse, amning og tilknytning til spædbørn bliver berørt. Kapitlerne giver far mulighed for at komme til at spille en vigtig og relevant rolle ved både graviditeten og den første spæde tid med en nyfødt, som ellers oftest tiltænkes mor.   

At blive en familie 

I bogens to sidste dele tager forfatterne fat på de mange lag, der er i dét at blive en familie, særligt når barslen er ved at være ovre, og hverdagen for alvor melder sig. For mange familier betyder det for eksempel, at barnet skal tilbringe timer hver dag i vuggestue eller dagpleje. Det kan være en svær overgang, både praktisk og følelsesmæssigt, og her kommer bogen med gode råd til, hvordan man som far kan gribe det an. 

Selvom det at blive forældre for de fleste er meget glædeligt, så sætter det i perioder parforholdet og samlivet under pres. Særligt de første par år af barnets liv. Man møder nye sider af hinanden og sig selv, og dermed kan nye konflikter, følelser og uenigheder opstå. Forfatterne pointerer, at det er helt naturligt, selvom det kan være svært at være i. De kommer med forslag til, hvordan man kan gribe det an, og hvordan det er vigtigt at adressere uenighederne, så man ikke bebrejder hinanden i perioder, hvor for eksempel mangel på søvn og overskud er altoverskyggende. Desværre ender en stor del af danske forhold i brud og skilsmisse, og her guider bogen til, hvordan man kan fortsætte et godt forældresamarbejde, så børnene ikke lider unødvendigt under bruddet. 

Når det gør ondt at blive far

Som far kan man, ligesom mor, opleve kriser i forhold til sin ny identitet som forælder. Nogle gange hjælper det at tale med andre i ens netværk, men af og til kan det udvikle sig til deciderede fødselsdepressioner. Det skal tages meget alvorligt, og det er ikke noget, man kan gøre for. Her hjælper bogen med overskuelige lister over symptomer, samt hvem der kan hjælpe, når det gør rigtig ondt at blive far.  

Info om bogen

Titel: Far for livet

Undertitel: En bog til manden som far

Forfattere: Tobias Siiger Prentow og Svend Aage Madsen

Forlag: Muusmann Forlag

Udgivelse: September 2021

Helt kort: Bogen er en slags håndbog med praktikker, erfaringer, forskningsresultater, ideer, overvejelser m.m., der er kommet ud af arbejdet i projekt ’Far for livet’ (Forum for Mænds Sundhed) og Rigshospitalets Fædreforskningsprogram. Læs mere på www.farforlivet.dk/

Kilder: Muusmann Forlag