Færre børn født for tidligt under corona-lockdown

Et nyt dansk studie viser, at antallet af ekstremt for tidligt fødte børn er faldet markant under corona-lockdown. Forskerne er ikke sikre på, hvad det skyldes, men vil nu undersøge det nærmere.

Af: Trine Gjerlevsen, Redaktionsassistent, 4. juni 2020

Danskernes hverdag blev brat ændret, da Danmark lukkede ned for at mindske spredningen af coronavirus. Det har siden vist sig at have både positive og negative konsekvenser.

Nu viser et opsigtsvækkende studie, at færre børn er blevet født ekstremt for tidligt, det vil sige før graviditetens uge 28, under den landsdækkende corona-lockdown. Studiet er et såkaldt observationsstudie, der er foretaget af Neonatalafdelingen på Rigshospitalet og Statens Serum Institut.

Studiet viser, at der under den landsdækkende nedlukning skete et fald på 90 procent i antallet af børn, der blev født ekstremt for tidligt. Antallet faldt således fra 2 til 0,19 ekstremt for tidligt fødte pr. 1.000 fødsler. Og det er noget, der skaber forundring ude på hospitalerne.

– Det er påfaldende, at der er en helt tidsmæssig sammenhæng mellem det øjeblik, Danmark lukker ned, og faldet i forekomsten af ekstremt for tidligt fødsler, som er markant, siger Morten Breindahl, der er ledende overlæge på Neonatalklinikken på Rigshospitalet, til DR.

31.180 nyfødte

Det nye studie tager udgangspunkt i antallet af ekstremt for tidligt fødte børn i lockdown-perioden mellem 12. marts og 14. april 2020. Forskerne har sammenlignet tallene med tal fra den samme periode de fem foregående år, det vil sige mellem 2015 og 2019.

Studiet inkluderer således i alt 31.180 nyfødte, hvoraf 1.566 børn blev født for tidligt (før graviditetens uge 37). Antallet af fødsler ændrede sig ikke under lockdown-perioden, og antallet af børn, der blev født mellem uge 28 og 37, svarede til tallene fra de foregående år. Det ekstreme fald gælder således kun for ekstremt for tidlige fødsler, hvor barnet blev født før uge 28.

Resultater kan bruges forebyggende i fremtiden

Ekstremt for tidligt fødte børn har forhøjet risiko for at få alvorlige sygdomme og komplikationer. Det markante fald er derfor interessant at undersøge, da den viden, forskningen bidrager med, vil kunne bruges til at forebygge, at børn kommer for tidligt til verden i fremtiden.

Forskerne ved endnu ikke med sikkerhed, hvad ændringen skyldes, men de spekulerer i, at årsagen kan skyldes adfærdsændringer i befolkningen i forbindelse med lockdown-perioden. Overlæge Morten Breindahl siger til DR:

– Har det måske medført nedsat stressniveau? Har det nedsat risikoen for at blive ramt af andre former for infektionssygdomme? Har vi levet anderledes, end vi plejer at gøre? Har vi haft mere fokus på at være i bedre balance med os selv?

Han fremhæver, at man ved, at nogle sygdomme hos den gravide kan sætte fødslen for tidligt i gang.

Der skal dog mere forskning til, før forskerne kan sige noget endeligt om årsagen. Man skal finde ud af, om tallene skyldes flere dødfødsler eller komplikationer senere i graviditeten. Forskerne skal også undersøge, hvordan de gravides adfærds- og kontaktmønstre har været under nedlukningen. Dermed kan de finde ud af, hvad der var karakteriserende for de gravide og deres fødselsforløb.

Få flere nyheder i Alt Om Børns Nyhedsbrev her

Kilder: medRxiv, Statens Serum Institut, DR