Enebørn er mere overvægtige end andre børn

Foto: iStock.com

Børn uden søskende er i højere grad overvægtige, ligesom de har flere motoriske vanskeligheder end de børn, som har en eller flere søskende.

Af: Julie Fristed Hansen, Redaktionsassistent. 14.01.2018

På landets folkeskoler er der i dag flere enebørn end børn med søskende, som er overvægtige. Det viser tal fra en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed for Databasen Børns Sundhed, som har undersøgt søskendes betydning for børns sundhed.

Læs også: Flere idrætstimer forebygger fedme blandt skolebørn

Rapporten peger på, at enebørn både i ind-og udskolingen generelt er mere overvægtige end de øvrige børn. Resultaterne viser, at 17 procent af enebørnene i 0.-1. klasse vejer mere end de burde, mens det tal lyder på 12 procent blandt børnene med søskende. Blandt eleverne i 8. og 9. klasse lyder tallene for enebørn på 23 procent, mens det for andre lyder på 15 procent.

”Blandt forskere diskuteres det, om en del af forklaringen er, at børn med søskende har større muligheder for leg og fysisk udfoldelse, fordi der altid er en søster eller bror at lege med, hvilket enebørn ikke har mulighed for. Derudover diskuteres det, om overvægten måske kan forklares ved at forældre til enebørn er mere opmærksomme på, om barnet spiser sin mad, og at udbuddet af mad er større,” siger Trine Pagh Pedersen, som er projektleder ved Statens Institut for Folkesundhed

Foruden overvægt ses også, at enebørn er mere udfordret motorisk ved eksempelvis at have sværere ved at holde balancen, hoppe eller gribe en bold.

Læs også: Søvnmangel kan føre til fedme hos børn

Ikke kun bemærkninger ved enebørn

Det er ikke kun enebørns sundhed, som rapporten kommer med bemærkninger til. Den viser nemlig, at børn med mindst seks år til sin nærmeste søskende også i højere grad er overvægtige, ligesom de i indskolingsalderen ikke motionerer nok, og i udskolingsalderen har problemer med sunde kostvaner.

Uden at vise et entydigt billede peger rapporten også på, at placeringen i søskendeflokken kan spille en rolle i forhold til barnets sundhed og trivsel.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i 12.546 børn i henholdvis 0. klasse, 1. klasse. 8. klasse og 9. klasse.

Kilde: Syddansk Universitet

Få flere nyheder i Alt Om Børns Nyhedsbrev her