Derfor vælger flere at føde hjemme

Stigningen skyldes den dokumenterede høje sikkerhed og muligheden for at designe en personlig fødsel i trygge rammer og med en jordemoder ved hånden under hele forløbet.

Fra 2011 til 2015 er der sket en fordobling i antallet af hjemmefødsler. I alt blev 1.128 børn født hjemme, hvilket svarer til 2 procent af alle fødsler.

Karen Ingversen, jordemoder og forskningschef for projektet ‘Nordic Home Birth’, peger på, at den høje sikkerhed ved hjemmefødsler har spillet ind på de gravides valg: Vi har fået bedre dokumentation for, at det er lige så sikkert for gravide med en ukompliceret graviditet at føde hjemme som på et hospital, fortæller Ingversen.

Så sikker er en hjemmefødsel

Ny nordisk forskning viser nemlig, at der ikke er nogen grund til at bekymre sig om sikkerheden ved en hjemmefødsel.

Det er nemlig kun 8,8 procent af de hjemmefødende, der bliver overført til et hospital under fødslen, og af disse overføres kun 2,2 procent med blå blink. Af alle overflytninger er det desuden kun omkring en tredjedel, der ender med, at mor eller barn har brug for behandling, og det afspejler at jordemødrene er forsigtige og opmærksomme, og overflytter fødslen, hvis blot der er de mindste tegn på fare.

Chefjordemoder på Aarhus Universitetshospital, Joan Dürr mener også, at stigningen af antallet af hjemmefødsler skal ses i lyset af, at flere familier ønsker en mere personlig og rolig fødsel end den, de tilbydes på hospitalet, hvor der er i øjeblikket er mangel på varme hænder.

Læs mere om hjemmefødsler her 

Kilde: Politiken