Den finske metode mindsker risikoen for bristninger

I 90’erne fik mange kvinder ødelagt lukkemusklen i endetarmen under fødslen. I Norge indførte man den finske metode i 2004, og siden da er skaderne blevet halveret!

I 2004 viste tal fra Medisinsk fødselsregister i Norge, at cirka 2.000 norske kvinder havde fået skader i lukkemusklen i endetarmen under fødslen.

I forsøget på at nedbringe antallet af fødselsskader skævede nordmændene til Finland. Her så man, at finnerne havde langt færre tilfælde af bristninger, og man fandt ud af, at de brugte en gammel metode under fødslen, som muligvis kunne være årsag til de lave tal.

Kort derefter indførte Norge den finske metode på mange af landets fødeklinikker, og resultaterne har vist sig at være lovende: 

– Vi har oppnådd fantastiske resultater med relativt liten innsats. Dersom lukkemuskelen får en skade under fødselen, må den repareres umiddelbart for å oppnå et godt resultat. Ved å unngå 8500 slike skader har vi gjort fødselen tryggere for mange kvinner som unngår komplikasjoner og analinkontinens (afføringsproblemer), fortæller overlæge Katariina Laine ved Fødeafdelingen på Oslo Universitetssygehus.

Efter at den finske metode er blevet taget i brug i Norge, er antallet af bristninger halveret, og metoden praktiseres nu også på flere af de danske hospitaler og fødeklinikker.

Hvad er den finske metode?

Den finske metode går ud på at bremse hastigheden på fødslen og skåne fødselsområdet, idet barnets hoved skal fødes. Dette gøres ved, at jordemoderen eller fødselshjælperen i tæt dialog med den fødende kvinde støtter og skåner endetarmen og mellemkødet med den ene hånd og samtidig giver et let tryk på barnets hoved med den anden hånd, imens hovedet fødes.

Foruden at minimere risikoen for plager i efterfødselsperioden, kan den finske metode også reducere risikoen for senere anal-inkontinens samt sandsynligheden for et kejsersnit ved senere graviditeter.