Danske børn er blevet dårligere til matematik

De gennemsnitlige færdigheder i matematik er faldet hos danske børn. Det er bekymrende og kan have store konsekvenser på sigt, fastslår forsker.

Af: Trine Gjerlevsen, Redaktionsassistent, 16. december 2020

Det er ikke alle børn, der er lige vilde med matematik. Ofte hænger det sammen med, at matematik kan være et rigtig svært fag, hvis man ikke har knækket koden. Og noget tyder på, at det har mange danske børn ikke.

Danske elever er ifølge den internationale undersøgelse TIMSS blevet dårligere til matematik. Faktisk er elevernes gennemsnitlige resultater i matematik faldet så meget, at eleverne lander på det samme niveau som i den tilsvarende undersøgelse fra 2007. 

Og det er foruroligende, hvis man spørger Christian Christrup Kjeldsen, der er viceinstitutleder hos Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) på Aarhus Universitet, der står bag det danske bidrag til TIMSS-undersøgelsen.

 – Elevernes gennemsnitlige dygtighed i matematik er faldet markant, efter at man ellers har set fremgang i snart 20 år. Samtidig er der sket et stort fald i, hvor godt eleverne kan lide matematikfaget. Det er meget bekymrende, fastslår han.

Bagud sammenlignet med andre nordiske lande

TIMSS-projektet foretages hvert fjerde år og undersøger niveauet i fagene natur/teknologi og matematik på 4. og 8. klassetrin. Danmark deltog i 2019 med elever fra 4. klasse. Mere end 60 lande deltog i alt i undersøgelsen, som i sidste uge blev offentliggjort af DPU ved Aarhus Universitet.

Mens elevernes matematiske færdigheder er faldet, står resultaterne i natur/teknologi uændret, når man sammenligner med resultaterne fra 2015.

Hvis man sidestiller danske elever med elever fra Norge, Sverige og Finland, er det de danske elever, der får flest lektioner i matematik. Alligevel halter danske elever efter, når det kommer til regnestykker og geometri.

– Vi kan på baggrund af undersøgelsen ikke finde nogen sammenhæng mellem antallet af undervisningstimer, og så hvor højt elever højt eleverne scorer i TIMSS-undersøgelsen, siger Christian Christrup Kjeldsen.

Vanskeligheder med matematik: Talblindhed – 5 tegn

Flere årsager til dårligere færdigheder

Der er flere faktorer, der spiller ind, når man skal forklare udviklingen. Der ses blandt andet en tydelig sammenhæng mellem elevernes oplevelse af formidlingen i undervisningen og deres resultater. I den enkelte klasse kan eleverne have forskellige oplevelser af lærerens undervisning. Det fremhæver Rune Müller Kristensen, der er en af forskerne bag den danske undersøgelse. 

– Det kan tyde på, at nogle lærere har vanskeligt ved at skabe en undervisningsdifferentiering, der favner alle elevers behov.

Derudover har også faktorer uden for skolen betydning. I den nye undersøgelse har 70 procent af børnene svaret, at de nogle gange eller ofte møder sultne op i skolen. De sultne elever præsterer generelt dårligere.

Studie: Puslespil er matematik for 2-årige

Kan føre til dannelsestab

Matematiske færdigheder er ikke bare vigtige for at kunne klare sig i hverdagen. Elevernes dårlige færdigheder i matematik kan også føre til konsekvenser på længere sigt. Gode matematiske evner åbner nemlig for en lang række af uddannelsesmuligheder. Men det går også længere end det, understreger Christian Christrup Kjeldsen.

– Den tilbagegang, vi ser i matematik, er udtryk for et alvorligt dannelsestab. For at kunne fungere som medborger i et komplekst og stadig mere digitaliseret samfund, så forudsætter det, at man har fået de her grundlæggende færdigheder på plads.

Få flere nyheder i Alt Om Børns Nyhedsbrev her

Kilde: Aarhus Universitet