Coronavirus: Råd til familier med psykisk sårbare børn

Den nye hverdag under coronaepidemien er præget af bekymringer og stress i mange familier. Særligt sårbare børn har det ekstra svært i en anderledes hverdag. Sundhedsstyrelsen har derfor udgivet en række råd til familier med børn med psykisk sårbarhed.

Af: Trine Gjerlevsen, Redaktionsassistent, 21. april 2020

Coronaepidemien har i flere uger vendt op og ned på den hverdag, som vi alle kender. Og selvom vuggestue-, børnehave- og skolebørn i 0.-5. klasse nu er vendt tilbage til institutionerne og skolerne, er hverdagen fortsat præget af usikkerhed.

Den nye hverdag påvirker de fleste familier, og bekymringer og stress fylder langt mere end ellers. For familier med psykisk sårbare børn kan den nye hverdag være ekstra vanskelig. Det understreger Niels Sandø, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

– For nogle familier er den nye hverdag svær, og særligt forældre til børn med psykiske vanskeligheder, kan opleve den nye situation, som særlig svær. Symptomer på psykiske lidelser kan blusse op, og det kan være svært for familien at tilpasse sig en anderledes og usikker situation, siger han.

Sundhedsstyrelsen har derfor udgivet en række råd til familier med børn og unge med psykisk sårbarhed.

Struktur kan hjælpe i en svær hverdag

Et af Sundhedsstyrelsens råd er, at I så vidt muligt får skabt struktur i hverdagen. Det kan man gøre ved at lave skemaer for dagen eller ugen. Så ved dit barn, hvad der skal ske, og det skaber tryghed. Skriv begivenheder ind i skemaet, som I også laver normalt i hverdagen. Det kunne for eksempel være skole, madlavning, gåture, praktiske opgaver og sengetider. 

Lad barnet være med til at lave skemaet og sætte mål for opgaverne. Hvis dit barn har svært ved at holde motivationen oppe, er det en god idé at indsætte små pauser og belønninger mellem dagens aktiviteter.

Fokusér på de ting, der lykkes i den nye hverdag, og overvej, om du skal sænke dine forventninger på nogle punkter. Anerkend dig selv og dine børn for alt det, der går godt.

Sørg for, at I ikke konstant overvældes af nyheder om coronavirus derhjemme. Hjælp dit barn med en realistisk forståelse af situationen, men filtrer nyhedsstrømmen for barnet.

Læs også: Tal med dit barn om coronavirus

Tal med dit sårbare barn om situationen

Hvis dit barn er særligt sårbart eller har en psykiatrisk diagnose, kan den uvante situation få symptomer til at blusse op og gøre barnet stresset.

Det er derfor vigtigt, at du taler med barnet om, at det er helt normalt at have en svær periode. Lyt til, hvad dit barn fortæller dig, og vis forståelse for barnets tanker og bekymringer.

Forældre: Husk jer selv

Du skal som forælder også huske at passe på dig selv. Gør noget godt for dig selv og tal med andre voksne om dine bekymringer.

Dit barn forsøger at forstå, hvad der sker omkring jer, ved at se på dig, og du kan derfor hjælpe dit barn ved at bevare roen. 

Læs alle Sundhedsstyrelsens råd her.

Læs også: Coronavirus: Vask hænder ofte, men skån huden

Få flere nyheder i Alt Om Børns Nyhedsbrev her

Kilder: Sundhedsstyrelsen: Gode råd til familier med børn og unge med psykisk sårbarhed, Informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen