Corona: Sådan påvirkede nedlukningen gravides livsstil

Et dansk studie har undersøgt, hvordan den første coronanedlukning påvirkede gravides motionsvaner, alkoholindtag og rygning. 

Af: Julie Fristed Hansen, Redaktionsassistent, 8. juli 2021 

Mange menneskers vaner og livsstil blev påvirket, da Danmark lukkede ned tilbage i marts 2020 på grund af coronavirus. Men et nyt studie fra Rigshospitalet viser, at gravides livsstil overordnet set kun blev påvirket svagt under den første nedlukning – både i forhold til motion, alkoholindtag inden man kender til graviditeten og tendens til at tænde en cigaret. 

Det fandt forskerne bag studiet ud af ved at sammenligne en gruppe gravide i graviditetsuge 10 under nedlukningen i foråret 2020 med en gruppe gravide i graviditetsuge 10 året før. 

Læs også: Sammenhæng mellem kost og fertilitet 

Motionerede 10 procent mindre 

Motion er den faktor, som forskerne undersøgte, der har ændret sig mest som følge af nedlukningen. De gravide kvinder motionerede nemlig knap 10 procent mindre under nedlukningen sammenlignet med året før, ligesom der var cirka 10 procent færre gravide, som levede op til anbefalingerne for daglig motion som gravid. 

Det er da ikke underligt, at motion har været lidt sværere under nedlukningen, da mange – også gravide – under normale omstændigheder får motion ved at cykle til arbejde, tage i svømmehallen eller træne i fitnesscenteret.  

Læs også: Motion under graviditet kan måske forebygge overvægt hos børn

Gravide og motion

Fysisk aktivitet under graviditeten er gavnligt for både mor og barn, og der er kun få vigtige forsigtighedsregler, man bør tage. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor gravide at: 

  • være fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter. Hvis de 30 minutter deles op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter.
  • droppe kontaktsport og holdsport, hvor der er risiko for sammenløb med med- og/eller modspiller. Det samme gør sig gældende for skiløb og ridning på grund af risiko for styrt. 

Kilde: Sundhedsstyrelsen 

Mindre alkohol

Det er normalt, at omkring 35 procent af alle gravide drikker meget alkohol (fem genstande eller mere) ved enkeltstående lejligheder i begyndelsen af graviditeten, fordi de endnu ikke ved, at de er gravide. Men under nedlukningen var den andel nede på 23 procent – 7 procentpoint lavere end gruppen af gravide året før, hvor 30 procent angav, at de havde drukket mindst fem genstande ved en enkelt lejlighed de første uger af graviditeten. 

Læs også: Er alkoholfrit alkohol skadeligt under graviditeten?

I studiet har man ikke undersøgt årsagen til faldet, men forskerne bag formoder, at det skyldes færre fester og mindre samvær med mange andre mennesker under coronaepidemien.

I undersøgelsen angiver 1 procent både før og under nedlukningen, at de havde et ugentligt  indtag af alkohol i graviditetsuge 10.

“Det er et positivt resultat fordi, alkohol er skadeligt for et foster, og man kender ikke den nedre grænse for, hvornår alkohol er skadeligt for det enkelte foster (…) ” lyder det fra Hanne Hegaard, som er jordemoder og seniorforsker Obstetrisk Afdeling på Rigshospitalet.

Læs også: Alkohol før graviditeten kan også være skadeligt 

Alkohol og graviditet 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man holder sig fra alkohol, allerede fra man planlægger graviditeten og hele vejen igennem graviditeten. Det skyldes risiko for skader på fosteret. 

Kilde: Sundhedsstyrelsen 

Samme andel kvitter smøgerne 

Rygning under graviditeten er ikke blevet påvirket af nedlukningen, og det glæder også, Hanne Hegaard: 

“Det er virkeligt positivt, at samme høje andel af gravide formår at stoppe med at ryge under en pandemi, hvor nogle er udsat for et psykisk pres. Tidligere studier viser nemlig, at perioder med psykisk belastning kan bevirke, at det er sværere at stoppe med at ryge,” siger hun. 

Læs også: Fars rygning påvirker drengebørns sæd 

Hvordan resultaterne ser ud i relation til den anden nedlukning i 2021, håber forskerne også i et fremtidigt studie at kunne belyse.

Få flere nyheder i Alt Om Børns Nyhedsbrev her

Kilde: Pressemeddelelse fra Rigshospitalet 6 juli 2021,  Sundhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen