Fertilitet: Cannabis’ effekt på din evne til at få børn

Alt om Børn

Udgivet

Cannabis og fertilitet

Er du bekymret for din frugtbarhed, og overvejer du effekten af et cannabisforbrug? Det er tid til at dykke ned i videnskaben bag cannabis’ indflydelse på fertiliteten. Fra THC’s virkning på sædkvaliteten til marihuanas mulige sammenhæng med kvindelig frugtbarhed, vil denne artikel give dig et klart billede af risiciene. Forstå hvordan denne psykoaktive plante kan nedsætte din evne til at få børn og bliv bedre rustet til at tage informerede beslutninger om dit helbred og fremtidige familieplanlægning.

Hvordan påvirker cannabis din frugtbarhed?

Cannabis kan have en betydelig indflydelse på din frugtbarhed, både for mænd og kvinder. Denne virkning skyldes hovedsageligt stoffet THC (tetrahydrocannabinol), som er det aktive stof i cannabis.

Mænds frugtbarhed

For mænd kan brugen af cannabis have en direkte effekt på sædkvaliteten. Forsøg har vist, at THC kan reducere sædtællingen og nedsætte mobiliteten af sædcellerne. Dette gør det sværere for sæden at nå frem til ægget og befrugte det.

Derudover har forskning også vist, at langvarig brug af cannabis kan føre til ændringer i formen og størrelsen på sædcellerne – en tilstand kendt som teratospermi. Disse strukturelle abnormiteter kan ligeledes mindske chancerne for succesfuld befrugtning.

Kvinders frugtbarhed

Hos kvinder kan brugen af cannabis potentielt påvirke ægløsningen. Studier tyder på, at regelmæssig brug af cannabis kan føre til uregelmæssigheder i menstruationscyklussen, herunder udeblevet eller sent ankomne menstruationer. Dette kunne potentielt gøre det sværere for kvinder at blive gravide.

Endvidere peger forskellige undersøgelser også mod mulige ændringer i hormonbalancen hos kvinder, der regelmæssigt anvender cannabisprodukter med et højt indhold af THC. Disse hormonelle ubalancer kunne endvidere bidrage til problemer med fertiliteten ved enten at hindre normal ægløsning eller ved at skabe ugunstige betingelser for implantationen af et befrugtet æg.

Det skal dog siges, at mange af disse studier er præliminære og baserer sig primært på dyreforsøg samt observationelle studier blandt mennesker – altså ikke fuldt ud kontrollerede kliniske forsøg. Derfor bør resultaterne tages med forsigtighed.

I bund og grund er den bedste måde til sikring mod eventuelle risici forbundet med cannabispåvirkninger på fertiliteten nok helt simpelt: Hvis du aktivt forsøger at blive gravid – overvej da seriøst om det ville være værdifuldt midlertidigt – eller permanent – stoppe dit indtag af cannabinoidprodukter.

Generelt anbefales alle personer, der planlægger familieforøgelse, omhyggelighed når de eksponeres for potentielle miljøjgifte inklusive rygestoffer såsom tobak- men også cannabinoider fra eksempelvis Cannabis Sativa planten.

Risici ved cannabis for din frugtbarhed: Hvad siger forskningen?

Forskning inden for cannabis og dets effekter på frugtbarhed har givet os en bedre forståelse af, hvordan denne plante kan påvirke vores evne til at reproducere. Men før vi dykker ned i detaljerne, er det vigtigt at bemærke, at forskning på dette område stadig er relativt nyt, og der er mange variabler og uafklarede spørgsmål.

Faldende spermakvalitet

En undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet “Human Reproduction” fandt ud af, at mænds regelmæssige brug af cannabis mindst én gang om ugen var forbundet med en 29% reduktion i sædkoncentrationen og et 28% fald i samlet sædtal. Det betyder ikke nødvendigvis, at disse mænd vil opleve infertilitet – men det indikerer dog en potentiel risiko.

Hormonelle ændringer

Cannabis kan også påvirke hormonerne hos både mænd og kvinder. Hos mænd kan THC nedsætte produktionen af testosteron – det primære mandlige kønshormon – hvilket potentielt kunne føre til lavere sædkvalitet eller mængde. Hos kvinder kan marihuana muligvis interferere med den naturlige menstruationscyklus ved enten at fremskynde eller forsinke ægløsningen.

Påvirkning under graviditeten

Hos gravide kvinder har studier vist en sammenhæng mellem cannabisbrug og negative sundhedseffekter hos nyfødte. Disse inkluderer lav fødselsvægt samt øget sandsynlighed for neonatal intensiv pleje efter fødslen.

Selvom forskningen endnu ikke er entydig (mange studier tager eksempelvis ikke højde for andre faktorer som alkohol- eller tobaksforbrug), peger flere resultater alligevel mod den konklusion, at cannabis potentielt kan skade fertiliteten.

Det vigtige her er imidlertid ikke kun de umiddelbare konsekvenser ved brugen af cannabis men også de langsigtede virkninger – hvorvidt disse effekter vil være permanente eller reversible efter ophør med brugen er stadig et åbent spørgsmål blandt forskerne.

Så selvom du måske genkender dig selv som værende ungdommelig nu – husk altid dine fremtidige planer og drømme! Hvis du overvejer børn senere hen i livet, så anbefales det stærkt baseret på ovenstående data fra forskellige videnskabelige kilder samt WHO’s retningslinjer generelt om stofmisbrugsrådgivning:

  1. Begræns dit brug
  2. Vær opmærksom på din krops signaler
  3. Konsulter altid læge hvis du overvejer graviditet eller forsøger aktivt

THC’s effekter på sædkvalitet: En oversigt

THC, eller Tetrahydrocannabinol, er det primære psykoaktive stof i cannabis. Det er dette stof, der giver følelsen af at være “høj” når man indtager cannabis. Men hvad gør THC egentlig ved sædkvaliteten?

THC’s direkte effekt på sædceller

Forskning har vist, at THC kan have en direkte effekt på sædcellerne selv. I laboratorieundersøgelser har forskere opdaget, at når sædceller udsættes for høje koncentrationer af THC, begynder de at svømme i unormale mønstre og bliver mindre effektive til befrugtning.

Dette skyldes tilsyneladende den måde, hvorpå THC interagerer med det endocannabinoide system – et netværk af receptorer i hele kroppen – som også findes i menneskelig sæd. Når disse receptorer aktiveres af høje mængder THC fra regelmæssig brug af cannabis, kan det forstyrre den normale funktion hos sædcellerne.

Effekten på spermproduktion

Derudover tyder nogle undersøgelser på, at langvarig eksponering for højere niveauer af cannabinoider såsom THC kan reducere mængden og koncentrationen af ​​spermieproduktion hos mænd.

I dyreforsøg har rotter udsat for daglige doseringer af cannabinoider oplevet betydelige fald i antallet og kvaliteten af ​​deres sædceller sammenlignet med kontrollerede grupper.

Mens disse resultater ikke nødvendigvis oversættes direkte til mennesker (og der skal foretages meget mere forskning), giver de dog grund til bekymring omkring potentielle virkninger.

Langsigtede vs. kortvarige virkninger

En interessant observation inden for forskningen er skellet mellem langsigtede og kortvarige virkninger. Mens akutte eller kortvarige ændringer i spermiemobilitet ofte ses efter eksponering for cannabinoider (herunder både naturligt producerede endocannabinoider samt syntetiske varianter), vises langsigtede ændringer typisk kun efter længere tids brug eller misbrug.

Det bør noteres her: Hvis du overvejer graviditet nu eller fremadrettet og anvender cannabis regelmæssigt, vil det være værdifuldt at søge rådgivning hos en læge- eller fertilitetsrådgiver.

Selvom der skal gennemføres meget mere forskning, før vi fuldt ud kender alle aspekter ved hvordan cannabinoider som f.eks. THC interagerer med sædcellers kondition – specifikt hvordan denne interaktion bidrager til frugtbarhed generelt – understreger studierne ovenfor vigtigheden af yderligere undersøgelser før fastslåelse om hvorvidt regulær anvendelse udgør alvorlige risici ifht fertiliteten hos mænd.

Kvindelig frugtbarhed og cannabis: Er der en sammenhæng?

Den bedste måde at forstå sammenhængen mellem kvindelig frugtbarhed og cannabis er ved først at få en solid forståelse af, hvordan de overordnede koncepter omkring frugtbarhed fungerer. Kvinders fertilitet handler ikke kun om evnen til at blive gravid, men også om evnen til at bære en graviditet til fuld tid.

Forskellige faktorer kan påvirke en kvindes frugtbarhed, herunder alder, livsstil, generel sundhedstilstand og brugen af visse stoffer – herunder cannabis.

Cannabis indeholder forskellige aktive stoffer kaldet cannabinoider. Den mest kendte er tetrahydrocannabinol (THC), som er det primære psykoaktive stof i planten. Det andet mest almindelige cannabinoid er cannabidiol (CBD). Begge disse stoffer kan interagere med kroppens endocannabinoide system (ECS), som spiller en rolle i mange fysiologiske processer – inklusive reproduktion.

Hvordan cannabis påvirker ægløsning

Ægløsning – den proces hvorpå et modent æg frigives fra ovariet – er afgørende for befrugtning og dermed graviditet. Forskning tyder på, at THC kan hæmme produktionen af ​​gonadotropin-frigivende hormon (GnRH) fra hypothalamus i hjernen[1]. Dette hormon stimulerer hypofysen til at producere follikelstimulerende hormon (FSH) og luteiniserende hormon (LH), to nøglehormoner involveret i ægløsningsprocessen.

Ved lavere niveauer af GnRH vil FSH- og LH-niveauerne sandsynligvis også være lavere, hvilket potentielt kan forsinke eller endda inhibere ægløsningen[2].

Cannabis og implantation

Selv efter vellykket befrugtning skal et befrugtet æg kunne implantate sig succesfuldt ind i livmoderslimhinden for fortsat udvikling. Endocannabinoiderne anandamid har vist sig at have betydning denne proces[3]. Højere niveauer af anandamid synes nødvendige under implantationsvinduet; dog vil alt for høje niveauer kunne hindre implantation[4].

Da THC efterligner virkningen af ​​anandamid ved binding til samme receptorer i ECS-systemet[5], har forskerne teoretiseret, at overdreven udsættelse for THC potentielt kunne føre til problemer med implantation.

Det skal bemærkes her: mens nogle undersøgelser peger på mulige negative effekter af cannabisbrug på kvindelig fertilitetsfunktion; andre studier har ikke fundet signifikante associeringer mellem cannabisbrug og infertilitetsproblemer hos kvinder^[6]^. Som sådan kræves yderligere forskning definitivt om dette emne.

Samlet set tyder den nuværende videnskabelige litteratur på en potentiel sammenhæng mellem cannabisbrug og nedsat fertilitet hos kvinder gennem flere mekanismer relaterede både direkte og indirekte til funktionerne ved det endocannabinoide system.

Referencer

  • [1] Battista N., Rapino C., Di Tommaso M., Bari M., Pasquariello N., Maccarrone M.(2012). Regulation of female fertility by the endocannabinoid system.Human Reproduction Update.
  • [2] Brents L.K.(2016). Marijuana,CBD,and Epilepsy:Theories,Evidence,and Controversy.Current Opinion in Pediatrics
  • [3] Wang H., Guo Y., Wang D.(2004).Aberrant cannabinoid signaling impairs oviductal transport of embryos.Nature Medicine
  • [4] Wang H.et.al(2006)
  • [5] Pertwee R.G.(2008)
  • [6] Kasman A.M.et.al(2020)

No referer available