Har mit barn ADHD?

Spørgsmål

Kære Jane

Jeg skriver til dig, da jeg har en stærk mistanke om, at min ældste datter på snart 5 år har ADHD, og jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre nu!

Det hele startede, da hun som 4 årig første gang var i børnehaven. Min mand og jeg har haft arbejdet og boet i udlandet indtil for et år siden, så tidligere blev hun bare passet af vores barnepige. I børnehaven meldte de ikke tilbage i starten omkring alle de problemer, de åbenbart havde med hende. Måske troede de, at det blot var et spørgsmål om tilvænning for hende. Men da nogle af problemerne begyndte at blive hevet med hjem, snakkede jeg med pædagogerne om det, og jeg synes, det hele lyder, som om der er noget mere galt, end at der bare er tale om en ‘tilvænningsfase’.

Min datter er enormt indadvendt og kan sagtens gå en hel dag over i børnehaven uden at tale med nogle af de andre børn. Når de så opfordrer til fælles leg eller har andre aktiviteter sammen, er det som om, hun ‘tænder af’ engang imellem og farer rundt og agerer voldeligt over for nogen af de andre børn og voksne. Jeg har selv set, hvordan hun kan være, og der er noget i hendes adfærd, der slår mig som værende anderledes end de andre vildfarende børn i børnehaven. Det er især, når jeg kan se at hun skal samarbejde med de andre børn, at det går galt. Jeg kan se, at hun starter med at blive frustreret over, at hun ikke synes om noget ,de andre børn gør, hvorefter hun så enten trækker sig fuldstændig eller også tænder hun fuldstændig af og råber og skriger af dem. Den her udvikling sker ikke snigende men meget pludseligt og uregerligt.

Pædagogerne har også udtrykt en bekymring for hende. Jeg har prøvet at holde ekstra skarpt øje med hendes kost. Jeg har sørget for, at alt, hvad der hedder sukker, er skåret ned til et nul, og så har jeg meldt hende til svømning – som jeg kan mærke, at hun synes er rart, men hun kommer ikke særlig godt ud af det med de andre børn. Og ingen af mine tiltag lader til at virke.

Jeg er så frustreret, fordi jeg ikke ved, hvordan jeg skal takle hendes ‘problem’! Jeg har læst mig til, at pigers ADHD-mønstre kan være meget anderledes fra drenges – men hvad betyder det egentlig? For hun er ikke sådan en energibombe hele tiden. Det meste af tiden er hun stille og indelukket – ja nærmest apatisk.

Jeg har meget svært ved at tale med min mand omkring det her. Han affejer mig og fortæller mig, at jeg ikke må begynde at diagnosticere hende med alt muligt. Men jeg frygter, at hvis ikke hun får en slags diagnose, at så vil der ikke blive gjort noget ved hendes problem overhoved.

Jeg gruer for den dag, hvor hun skal starte i skole. Bliver hun mon mobbet? Bør hun komme på en specialskole? Hvad synes du, jeg skal stille op? Hvordan behandler man bedst et barn med ADHD?

Kærlig hilsen

Vivi


Svar

Hej Vivi

Tak for dit spørgsmål om din datter. Jeg fornemmer, at du føler dig noget alene og magtesløs i din bekymring. Jeg vil gerne forsøge at lave lidt overblik og vise dig en vej, som du kan gå.

Et barn på snart 5 år bør være glad og harmonisk det meste af tiden. Med det mener jeg, at barnet bør kunne samarbejde og være fleksibelt, for eksempel ved at kunne lege med andre børn, selvom det ikke altid får lov til at bestemme hele tiden. Barnet bør være kreativt og aktivt, men kan samtidig blive sur, utilfreds og frustreret. Barnet kan udtrykke sig på en måde, så man ved, hvor man har det. Barnet kan forhandle sig frem til rimelige løsninger uden at råbe og skrige, både derhjemme i familien og i børnehaven. En harmonisk 5-årig får efterhånden mindre brug for den voksne og bliver mere selvsikker og dermed klar til at komme i skole.

Sådant et barn er dejligt at omgås med for både voksne og børn, men som jeg læser det i dit brev, er det ikke sådant et barn, du oplever at have hjemme hos dig for tiden. Jeg kan godt forstå, at du bliver bekymret. Jeg synes, at det er rigtig godt, at du tager affære og prøver at finde ud af, hvad der kan gøres, for at din datter kommer til at trives bedre.

Din mand reagerer på, at du tænker, at hun har en diagnose, men hvordan synes han, at jeres datter trives? Kan han ikke også se en forandring i hendes adfærd? Jeg synes, at du skal have et åbent sind og være nysgerrig efter, hvad der mon kan være på spil, før du drager en konklusion, som en diagnose jo er. Der kan være mange grunde til, at hun har den adfærd, som hun har.

Din datter har oplevet en del turbulens i sit liv. Du skriver, at I har boet i udlandet og flyttet til Danmark for 1 år siden. Det betyder, at hun er flyttet fra det, som hun kendte som sit hjem, og nu bor i et nyt hus eller lejlighed. Hun har sikkert fået nyt værelse og så videre. Hun har været vant til at høre et andet sprog og været i andre omgivelser. Hun er blevet passet af en barnepige og har ikke været vant til at omgås så mange børn hver dag, som hun gør nu. Det er en stor omvæltning at skulle indgå i en ny hverdag i en børnehave med nye rutiner og voksne. Det er alt sammen noget, der kan være meget stressende for et barn, og det kan sikkert tage længere tid for hende at falde til og blive tryg i den nye hverdag, end du havde forestillet dig, især hvis hun føler sig alene og ikke har forstået sine følelser. Derudover er hun også blevet storesøster, hvilket i sig selv kan gøre, at nogle børn føler sig presset og tilsidesat.

Graviditet og fødsel

I mit arbejde som sundhedsplejerske støder jeg ofte på børn, hvis adfærd minder om det, du beskriver om din datter. Her spørger jeg altid forældrene ind til, hvordan graviditet og fødsel har forløbet. Har der været problemer her, for eksempel at barnet blev født for tidligt, kan det måske være én af årsagerne til, at barnet ikke trives i de omgivelser, som det er i. Måske er kravene til barnet for store eller der er for meget uro. Gad vide, hvordan graviditet, fødsel og den første tid forløb, da du fik din datter? Var det uden problemer eller var der noget her, som kan være årsag til hendes udfordringer nu?

Problemer med syn og hørelse

Jeg beder altid forældrene om at kontakte egen læge og få undersøgt barnets syn og hørelse, så vi kan udelukke at mistrivslen skyldes nedsat hørelse eller syn. Børn, der har problemer med at se eller høre godt nok, kan have svært ved at forstå en besked. De kan have svært ved at indgå i sociale relationer på en konstruktiv måde og bliver ofte aggressive, impulsive eller de kan trækker sig i relationerne, da de kan føle sig udenfor. Gad vide, om din datter hører og ser godt nok?

Jeg synes, at du som det første skal kontakte din egen læge og få hende undersøgt. Måske har du allerede bestilt en tid til hendes 5 års helbredsundersøgelse. Fortæl lægen om dine bekymringer omkring hendes trivsel, og at du er så bekymret, at du tænker, at hun har ADHD.

Samarbejde med børnehaven og pædagogisk rådgivning

Dernæst synes jeg, at I skal kontakte børnehaven og bede om et møde angående jeres datter gerne med nogle tværfaglige samarbejdspartnere fra for eksempel pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR). På den måde kan der komme et nuanceret billede af, hvordan jeres barn trives i børnehaven og hjemme, samt hvad der kan gøres for, at hendes dagligdag og udvikling blive så god som mulig for hende. PPR har mulighed for at observere din datter i børnehaven og rådgive både børnehaven og jer, i forhold til hvordan man bedst indretter en god hverdag for din datter eller om der skal kobles andre fagpersoner på. Det kan for eksempel være en fysioterapeut eller ergoterapeut.

I kan også selv rette henvendelse til kommunens PPR og få råd og vejledning.

Det er vigtigt at have fokus på, at hun ikke ér problemet, men at hun har et problem, som gør, at hun reagerer, som hun gør. Måske kan I få øje på nogle episoder, dage eller tidspunkter, hvor det faktisk går godt. Det er en god idé at dvæle ved de gode øjeblikke og gøre dem lidt større, så det ikke kun er de dårlige episoder, der fylder. Måske kan I undersøge, hvorfor det nogle gange går godt, og så gøre mere af det. Er det for eksempel en god dag, når hun får lov til at sidde på den samme plads i børnehaven eller ved siden af en bestemt voksen, så er det oplagt at det er det, I gør fremover. Det er i hendes omgivelser, der skal laves ændringer, for at hun kommer til at trives bedre. Hvis hun føler, at det er hende, der er forkert, kan hun få en lav selvfølelse.

Kommer hun alligevel ikke til at trives bedre, kan det være, hun skal henvises til børnepsykiatrien.

Spørgsmålet om ADHD

Du skriver, at du er bekymret for, at hun har ADHD. Jeg vil starte med at præcisere, hvad ADHD er, og derefter komme med mine råd.

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse. ADHD viser sig typisk ved, at barnet ikke kan koncentrere sig og har svært ved at fastholde sin opmærksomhed i leg eller opgaver. Barnet har uro i hænder og fødder og føler en motorisk uro, som det ikke kan kontrollere. Børn med ADHD er tit impulsive og svarer ofte på spørgsmål, før man er færdig med at stille det. De maser, skubber, afbryder og kan ikke vente på, at det bliver deres tur.

Som du skriver, kan der være forskel på piger og drenge med ADHD, da piger er knap så hyperaktive men derimod mere opmærksomhedsforstyrrede sammenlignet med drenge. Piger med ADHD kan derfor være knap så forstyrrende for deres omgivelser og bliver måske derfor ikke altid diagnosticeret så tidligt som drenge.

Der kan være forskellige årsager til, at man få ADHD, men i de fleste tilfælde er det arveligt – altså at én eller begge forældre har ADHD. Det kan også skyldes, at man har været udsat for tobak, alkohol eller infektion, mens man lå i sin mors mave eller at man blev født for tidligt eller havde en meget lav fødselsvægt.

For at få stillet diagnosen ADHD skal barnet have problemer både hjemme og i institutionslivet. Har din datter også adfærdsproblemer derhjemme?

Ofte har børn med ADHD været urolige og utrøstelige og haft svært ved at sove, siden de var spædbørn. Du skriver, at det hele først startede, da hun var 4 år og begyndte i børnehaven. Dette gør, at jeg ikke umiddelbart tænker, at hun har ADHD.

Andre faktorer der kan give symptomer på ADHD:

  • Manglende tydelighed i opdragelsen: Børn har brug for en tydelig struktur og rytme i hverdagen, så de har noget at navigere efter, ellers kan de blive grænsesøgende og urolige.
  • For lidt søvn: Børn på 4-5 år har brug for mindst 11 timers søvn i døgnet. Børn kan sagtens vænne sig til at sove mindre, end de har brug for, men kan få ADHD-lignende symptomer. Hvor meget sover din datter?
  • For underlødig kost: Det er godt, at du allerede er opmærksom på, at hun ikke får for meget sukker, som kan gøre hende hyperaktiv.

Vis hende, at I godt kan lide hende og er glade for hende

Det allervigtigste, I kan gøre, for at hun har det godt, er at vise, at I godt kan lide hende og er glade for hende. Giv jer tid til at være følelsesmæssigt tilgængelig. Det kan I gøre ved at være i øjenhøjde med hende og være opmærksomme på det, som hun er optaget af, og tage udgangspunkt i det, når I er sammen. Få øjenkontakt med hende, og bliv lidt længere tid i kontakten, end I plejer. På den måde vil hun føle sig set og forstået og elsket.

Børn generelt og i særdeleshed børn med ADHD-lignende adfærd har gavn af struktur og tydelighed. De har brug for at opøve selvkontrol, og det har jeres datter også. Hun har brug for, at I på en positiv måde vejleder hende i, hvordan man opfører sig og er sammen med andre mennesker. Det er godt at lægge forholdene til rette trin for trin og forklare, at visse ting og en bestemt type adfærd ikke er tilladt eller god. I stedet for at give forbud eller sige ”nej” til hende, kan I vejlede hende på en positiv måde og vise, hvad hun har lov til at gøre, eller hvordan man er sammen. Det er godt med en genkendelig rytme i hverdagen, så hun ved, hvad der skal ske. Skiftene i hverdagen kan være svære for mange børn. For eksempel når man skal skifte fra at spise madpakke, til man skal ud på legepladsen, eller hvis der skal ske noget helt andet en dag, for eksempel hvis man skal på tur.

Her har mange glæde af et piktogram – dette gælder også børn, der ikke har ADHD. Et piktogramer små billeder eller tegninger, der visualiserer opgaver, aftaler og tid. I kan hver dag bruge piktogrammerne for at forberede hende på, hvad der skal ske i dag, og hvordan man er sammen. I kan vende tilbage til dem, når hendes overblik smutter, og hun bliver udadreagerende.

Jeg har fundet en hjemmeside, hvor I kan downloade og sammensætte jeres eget piktomgram her. 

Jeg håber, at jeg har hjulpet dig lidt på vej, og at din datter kommer til at trives.

De bedste hilsner

Jane Lyngs, Sundhedsplejerske

Besvaret 31.10.2016