Deleordning – derfor fungerer 7/7 ikke!

02. oktober 2013

Hej Charlotte

Sagen er den, at jeg og min mand er flyttet fra hinanden , fordi han var utro. Vi har forsøgt at få det til at fungere og blive sammen uden at bo sammen, men jeg er kommet frem til, at jeg lige nu ikke har lysten. Lige nu elsker jeg ham ikke mere på andre måder end venskabeligt, og det at han er mit barns far. Problemet er, at han nu mener, at vi skal lave ordningen om med hvem, der har vores 2-årige datter og hvor meget.

LÆS OGSÅ: Min mand har forladt mig og fundet en anden

Fra fast hos mor til 7/7
Hun bor fast hos mig nu, og er hos ham hver anden weekend. Desuden kommer han forbi en dag hver uge for at se hende. Det han ønsker nu er at lave en 7/7 ordning, men jeg er bare ikke sikker på, at vores datter er klar til det aldersmæssigt. Hun er kun 2 år, og jeg ønsker virkelig kun hendes det bedste. Jeg er så bange for, at det vil gøre hende stresset eller andet, hvis hun skal flyttes rundt så ofte.

Er hun for lille?
Jeg er godt klar over, at der er meget stor forskel på børn, og hvor meget de kan klare, og vores datter er såmænd en stærk pige, der kan holde til en del, men…

LÆS OGSÅ: Hvordan skal jeg fortælle min datter, at far flytter?

Jeg er alligevel bekymret for, om det ikke er i en for tidlig alder at lave denne 7/7 ordning? Og det handler selvfølgelig ikke om, at jeg ikke vil have at hendes far skal være mere sammen med hende, for selvfølgelig skal han da være sammen med sin datter. Jeg er bare bekymret for hende!

Håber du kan hjælpe mig, og ser frem til svar.

Kh moren


Svar

Kære mor

Først og fremmest tak for dit brev. Jeg kan tydeligt mærke din tvivl ved at ændre på den samværsordning, som du og din eksmand har på nuværende tidspunkt om jeres 2-årige datter.

Jeres barn har brug for jer begge
Lad mig først sige, at jeg som udgangspunkt mener helt grundlæggende, at et barn – ligegyldig alder – har behov for, at både far og mor har en så synlig rolle som muligt i barnets liv efter en skilsmisse. Når jeg læser dit brev, lyder det også som om, at både du og din eksmand er helt bevidst om det og stiler mod at tilgodese netop det behov hos jeres datter. Hold endelig fast i det.

LÆS OGSÅ: Skilsmisse – undgå at børnene bliver taberne

Som du skriver i dit brev, så vil din eksmand gerne have jeres datter mere og foreslår en 7/7-ordning i stedet for den weekend-ordning, I har nu. Det bunder selvfølgelig i, at han savner sin datter. Og med god grund. Det er umådelig svært pludselig at skulle være adskilt fra sit elskede barn – og så så længe, som det er i hans tilfælde.

Samtidig synes jeg, det er meget positivt, at han vil påtage sig et stort ansvar i sit barns liv og dermed dele rollen som forældre på lige fod med dig. Det er godt for alle parter at have en engageret far til sit barn.

7/7-ordning er for forældrenes skyld
Når det så er sagt, så er jeg af den helt klare holdning, at en 7/7-ordning på nuværende tidspunkt vil være ‘for meget’ for jeres datter. Og det vover jeg at sige uden at kende hende. Og uden at kende jer.

For selvfølgelig skal man altid se på det enkelte barn, når man tager en beslutning om bopæl og samvær. Hvordan er barnets tilknytning til henholdsvis far og mor? Er der søskende? Og i så fald, hvordan er tilknytningen til dem? Kan den ene af jer bliver boende, der hvor barnet har haft sin faste base indtil nu? Eller må I flytte begge to? Hvor langt kommer I i givet fald til at bo fra hinanden? osv. osv. osv.

LÆS OGSÅ: Hvordan fortæller vi vores datter, at vi skal skilles?

Og som du selv skriver, så kan jeres datter måske ‘godt klare’ at bo en uge hos jer hver. Fordi hun er ‘en stærk pige, som kan holde til en del’. Men her bliver jeg nødt til at spørge, om det er jeres datter, som skal være den stærke her? I en alder af bare 2 år. Burde det ikke være jer som hendes forældre, som er ‘de stærke’ lige nu?

Det er i forvejen en stor omvæltning for et barn, når mor og far ikke længere lever under samme tag. Men den konsekvens indebærer en endnu større omvæltning for barnet. Nemlig at det konstant skal rives væk fra den ene forælder for at komme over til den anden. Og selvom det handler om at tage fra den ene trygge forælder til den anden, er bare dét at blive hevet ud af sine vante rammer en utryghed for et lille barn.

LÆS OGSÅ: Vi flytter langt væk fra faren – hvem skal min søn bo hos?

Når vi så taler om at udsætte barnet for den utryghed hver uge, så skaber vi som voksne et miljø for barnet, hvor det skal leve i konstant forandring. En forandring som kan betyde stor uro og en følelse af rodløshed for barnet.

Som 2-årig har jeres datter brug for stabilitet, forudsigelighed og ro til at udvikle sin personlighed og sin tilknytning til omverdenen. Og det gør hun bedst ved den kontinuitet, der er i at være længe hos den ene af jer og på besøg i kortere tid hos den anden.

Jeg vil derfor tillade mig at sige helt klart, at I bør som hendes forældre tilsidesætte jeres umiddelbare behov for at ‘dele’ jeres datter. Og i stedet tilse, at hun opnår så meget tryghed som overhovedet muligt ved at give hende én fast bopæl, hvor hun er det meste af tiden. Og hvor hun kan føle at ‘her bor jeg’.

Den af jer, som ikke har hende boende må desværre stille sig tilfreds med at være samværsforælder i kortere tid end ønsket. For sin datters skyld.

Det er hårde odds. Men det er jer som de voksne, som bør trække det tungeste læs efter jeres skilsmisse – ikke jeres datter.

Lav en ‘glidende overgang’ til mere samvær
Jeg vil til gengæld tillade mig at komme med et forslag til løsningen af jeres dilemma. For jeg forstår så godt, at det er rigtig svært det her.

Jeg vil foreslå, at I holder fast i den ordning, I har lige nu. Altså bopæl hos dig og hver 2. weekend hos far plus ‘besøg’ en gang om ugen hos dig.

LÆS OGSÅ: Sådan finder I en god deleordning

Hvis det er muligt for jer begge, kunne I måske udvide ‘besøgene’ hos dig til at foregå mere end én gang om ugen. Så kan din eksmand bibeholde den kontakt han og hans datter har så meget brug for, uden at true jeres datters tryghed.

Efterhånden som jeres datter fylder år, kan I udvide samværet til at vare en dag længere. Altså når hun bliver 3 år er det 3 dage hos far. Når hun fylder 4 år er det 4 dage osv.

Jeg vil dog stadig holde fast i, at en 7/7-ordning først kan komme på tale, når jeres datter selv har mulighed for at give udtryk for, at det vil hun gerne.

Jeres samarbejde som forældre er altafgørende
Til sidst vil jeg pointere, at lige meget hvilken ordning, I beslutter jer for, så er det altafgørende for jeres datters trivsel, at du og din eksmand kan finde ud af at samarbejde om jeres fælles barn. Og der mener jeg, at I altid sætter jeres datters behov før jeres egne. Og at I formår at holde jeres indbyrdes uenigheder og uoverensstemmelser langt væk fra jeres datters bevidsthed. At I kommunikerer ordentligt med hinanden. Og at I søger at hjælpe hinanden frem til kompromis og gode løsninger for jeres datter skyld.

Jeg håber, du/I kan bruge mit svar til at komme lidt nærmere en god løsning for jeres datter og ønsker jer alt det bedste fremover.

Kærlig hilsen

Charlotte Berg, skilmisse coach

Stil et spørgsmål til Charlotte Berg, Skilsmisse-coach, i brevkassen

Se alle Charlotte Bergs brevkasse besvarelser

Besvaret 02.10.2013