Brevkasse-ekspert Camilla Härtel, jordemoder

Om mig

Jeg er født i 1981 og først uddannet pædagog og siden jordemoder. Jeg har erfaring fra fødegangene på Herlev og Roskilde hospital, og så driver jeg min egen kropspositivistiske virksomhed, Kvinde & Krop, hvor jeg laver fødselsforberedelse, dels privat og ellers gennem yojo.dk. Ydermere laver jeg seksualundervisning for unge og arbejder med seksuel udvikling for voksne.

Privat

Jeg mor til tre skønne piger fra 2006, 2009 og 2013. Ved første fødsel var min mand og jeg heldige, at vi overhovedet nåede ind på fødegangen på Hvidovre hospital, for jeg havde pressetrang i bilen, og vores datter blev født et kvarter efter ankomst til fødestuen. Derfor valgte vi ved de to kommende fødsler at føde hjemme.

Helt personligt

Jeg bruger mig selv meget i mit jordemoderarbejde og kan relatere til de spørgsmål og dilemmaer, der opstår i forbindelse med graviditet, fødsel og det at være småbørnsfamilie, fordi jeg selv er midt i det. Privat er jeg til yoga, slyngebrug, samsovning, amning i så lang tid som det er hyggeligt, økologi og informerede valg.

Som jordemoder

Professionelt prædiker jeg på ingen måde, at det der er rigtigt for mig selv, også er det for andre. Jeg brænder for at kvinderne og deres partnere skal tage de valg, der føles rigtige for dem. De skal tage deres egne valg på et oplyst grundlag, og jeg ser mig selv som formidler af den information, de skal bruge for at kunne tage disse valg.

Den gode fødsel

En god  fødsel er en fødsel, hvor den fødende kvinde er forberedt, føler sig i kontrol, føler sig tryg, og hvor der bliver taget valg i samråd med den fødende og hendes partner. Som jordemoder elsker jeg øjeblikket, hvor forældre og barn mødes første gang. Jeg bliver også altid forundret over det instinkt, der gør, at barnet kan finde brystet og giver sig til at sutte.

Jeg har den største respekt for alle kvinder, der går igennem den store kropslige udvikling en graviditet er, at de føder med den tålmodighed, der ligger i den forunderlige begivenhed, der bringer et nyt liv til verden, og gør et par til forældre.

Elsker at debattere

Jeg elsker en god debat – og jeg går ind til den med den indstilling, at der er lige så mange måder at være gravid og føde på, som vi er mennesker. Vi har alle forskellige ønsker, men vi kan ikke vide præcis, hvad der venter os, når vi begiver os ud i forældreskabet. Det bedste er at være åben overfor, at en graviditet og fødsel kan tage os i flere retninger. Men der er stadig nogle ting, der skal overvejes:

Hvor vil man føde?

Skal man gå til fødselsforberedelse?

Hvad er gode råd, og hvad er bare forvirrende?

Hvem skal man spørge?

Hvordan kan man vide at fødslen er i gang?

Bliver kroppen sig selv igen efter en fødsel?

Skal man tage imod alle undersøgelser og prøver, og hvad gør de godt for?

Jeg glæder mig til at svare på alle jeres spørgsmål, og især glæder jeg mig til at debattere alt det, der ikke er et enkelt svar på!