Ulykkesforsikring – hvilke skader bliver dækket?

Hvis et barn kommer alvorligt til skade og ikke har en ulykkesforsikring, kan det få store konsekvenser – både for dit barn og din pengepung.

Af Redaktionen, 26.10.2016

De fleste børn slår sig på et eller andet tidspunkt. De kan falde ned fra noget, gå ind i ting, få fingrene i klemme og meget andet, men heldigvis er det langt fra altid, at ulykken er alvorlig. Men skulle det alligevel ske, at barnet kommer ud for en alvorlig ulykke, der giver varige mén med mere end fem procents invaliditet, så er en ulykkesforsikring en stor hjælp. Den yder nemlig et erstatningsbeløb til fremtiden med et barn, der er invalidt i større eller mindre grad, og kan i nogle tilfælde også dække også de udgifter, der er forbundet med behandling og genoptræning hos for eksempel fysioterapeut og kiropraktor.

Hvilke typer hændelser dækkes af en ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring dækker, hvis der sker en pludselig hændelse, der medfører skade på barnet. Det vil for eksempel sige, hvis det bliver påkørt af en bil eller falder ned fra et legestativ.

Dækker ulykkesforsikringen også, hvis man selv er skyld i ulykken?

Tidligere skulle man købe en tillægsforsikring til sin ulykkesforsikring for at få dækket skader, der ikke var udefrakommende, men var barnets egen skyld. Altså for eksempel hvis barnet vred om på sin fod. I dag har de fleste ulykkesforsikringer ikke længere et krav om, at noget udefra er årsagen til skaden, men tjek for en sikkerheds skyld hos forsikringsselskabet, hvordan dit barn er dækket.

Ulykkesforsikringen dækker ikke, en hvis ulykke skyldes grov uagtsomhed eller med forsæt (dvs. med vilje). Grov uagtsomhed kan eksempelvis være, hvis et barn på 14 år pludselig løber ud på vejen uden at se sig for. 

Hvilke typer skader får man erstatning for?

Grundstenen i en ulykkesforsikring er som regel et engangsbeløb, der udbetales, hvis et barn får varige fysiske mén på minimum fem procent efter en ulykke. Med varige mén menes fysiske gener, der ikke forsvinder, men som man må leve med resten af livet. Pengene er ikke øremærket til noget bestemt, men kan bruges til det, familien ønsker. Det kan eksempelvis være hjælpemidler til hjemmet, psykologbehandling eller kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Hvis man ønsker at få et engangsbeløb udbetalt ved skader, som ikke medfører varige mén, som eksempelvis ved knoglebrud, skal man typisk tegne en tillægsforsikring.    

En ulykkesforsikring kan også dække udgifter, der for eksempel kan være forbundet med behandling og genoptræning hos for eksempel fysioterapeut og kiropraktor efter en ulykke. Også selv om barnet ikke har fået varige mén af skaden. I nogle forsikringsselskaber er det en del af basisdækningen, i andre selskaber kræver det en udvidet dækning.

Hvis et barn eksempelvis brækker et ben i en fodboldkamp, vil en almindelig basisdækning altså ikke udløse et engangsbeløb. Til gengæld kan barnet i nogle tilfælde få dækket udgifterne til en fysioterapeut, hvis behandlingerne anses for at være nødvendige og har en helbredende virkning. Det er lidt forskelligt, hvilke ordninger selskaberne tilbyder. Nogle dækker behandlinger i op til et år, andre dækker et bestemt antal gange.

Er du gravid? Test her, om du har styr på forsikring til dit kommende barn

Dækker en ulykkesforsikring ved alvorlig kritisk sygdom?

En ulykkesforsikring dækker som udgangspunkt ikke skader fra alvorlige sygdomme som for eksempel kræft og meningitis, men hos nogle forsikringsselskaber er det muligt også at købe en dækning på ulykkesforsikringen, der dækker mén efter visse sygdomme. 

Hos mange forsikringsselskaber kan man også købe en særlig forsikring ved kritisk sygdom. Hvis man som forælder selv har en sundhedsforsikring eller en forsikring ved kritisk sygdom gennem sit arbejde, kan man også undersøge muligheden for at få udvidet forsikringen til også at gælde sine børn.

Dækker en ulykkesforsikring tandskader?

Hvis et barn kommer ud for en ulykke og får en skade på tænderne, bliver barnet behandlet gratis hos den kommunale tandlæge, indtil barnet er 18 år. Hvis en tandskade er så omfattende, at behandlingen af den vil vare længere end barnets 18. år, skal man selv betale for behandlingen, fra barnet er 18 år.

Hvis et barn er forsikret af en ulykkesforsikring, når barnet får en tandskade, og ulykken derefter bliver meldt til ulykkesforsikringen, så vil forsikringen dække behandlingsomkostningerne forbundet med tandskaden efter barnets 18 års fødselsdag, og typisk frem til barnet fylder 25 år.

Kan man få erstatning fra flere ulykkesforsikringer?

Hvis man har flere ulykkesforsikringer, kan man godt få erstatning fra dem alle for samme ulykke.

Test din viden: Ved du nok om forsikring til dit barn?

Læs mere

Artikel: Ulykkesforsikring – derfor kan dit barn få brug for den

Tjek, hvilke forsikringer, man bør have som børnefamilie på Forsikring & Pensions hjemmeside