Ultralydsscanning i graviditeten

Hvis du er gravid, får du tilbudt ultralydsscanninger. Her kan du læse om, hvad disse er godt for, og hvordan en scanning forløber.

Af Niels Lund, speciallæge, 30.03.2016

Hvad er ultralydsscanning?

Ultralyd er lydbølger med så høj frekvens, at de ikke kan høres af det menneskelige øre. Man kan heller ikke mærke lydbølgerne. Lydbølgerne sendes ud fra et måleapparat, en ultralydsscanner, og sendes tilbage til apparatet. Ved hjælp af avanceret udstyr dannes så et billede inde i ultralydsapparatet, som du kan se på en lille skærm.

Hvorfor anvendes ultralydsscanning i forbindelse med graviditet?

Der kan være mange grunde til at foretage ultralydsscanning i graviditeten: I den tidlige graviditet kan det være for at sikre sig, at fosteret er levende, og at graviditeten udvikler sig normalt, hvis du for eksempel har haft en blødning. Det kan også være for at bestemme terminen for fødslen, hvis der er tvivl om tidspunktet for sidste menstruation. Senere i graviditeten kan man screene for forskellige kromosomfejl, som for eksempel screening for downs syndrom ved en nakkefoldsscanning og screene for misdannelser ved misdannelsesscanning.

I den sidste del af graviditeten foretages ultralydsscanninger, hvis lægen eller jordemoderen finder grund til det.

Hvem bliver ultralydsscannet?

Siden 2004 har Sundhedsstyrelsen anbefalet, at alle gravide skal informeres om og tilbydes to ultralydskanninger i graviditeten. Den første foretages omkring 12. uge og kaldes ofte en nakkefoldsscanning, mens den anden foretages i uge 18-20 og er en gennemscanning med henblik på at udelukke misdannelser hos fosteret.

Alle regioner i Danmark har det samme tilbud, det vil sige to ultralydsscanninger i løbet af graviditeten. Ultralydsscanningerne foretages som hovedregel på det sygehus, hvor du skal føde. Det er primært din praktiserende læge, der vejleder dig om tilbudet, yderligere oplysninger vil kunne fås ved henvendelse til det sygehus hvor du skal føde.

Hvad bruges ultralydsscanning til?

Ved ultralydsscanning kan man se, om fosteret er levende, måle dets størrelse og dermed beregne en termin og se hvor mange fostre, der er. Senere i graviditeten vil man mere detaljeret kunne undersøge fosteret. Det bedste tidspunkt for en ultralydsscanning afhænger af, hvad man ønsker at få svar på.

Ved nakkefoldsscanningen i uge 12 kan graviditetslængden fastlægges nøjagtigt. Misdannelsesscanning bør rutinemæssigt først foretages omkring uge 18-20, da det er det bedste tidspunkt at påvise misdannelser. Kun meget svære misdannelser vil kunne ses inden uge 14.

Hvordan foretages ultralydsscanning?

I den meget tidlige graviditet, inden cirka 10. uge, får man de bedste oplysninger ved at scanne gennem skeden (vaginalscanning). Undersøgelsen foretages som en gynækologisk undersøgelse. Lægen (eller sygeplejersken / jordemoderen) fører en vaginalscanner ind i skeden. Selv fostre, der bare er få millimeter store, kan herved ses på skærmen. Når fosteret måler cirka 5 mm, er det muligt at se hjerteaktion.

Senere i graviditeten scannes via maveskindet. Den gravide ligger på ryggen og skal ligge godt. Der påsmøres ultralydsgelé. Scanneren føres nu hen over maven, til man har fundet fosteret og moderkagen. De fleste steder kan den gravide følge scanningen på en skærm.

Hvilke former for ultralydsscanning findes der?

De fleste ultralydsscanninger foretages som en to-dimensional scanning. Dette betyder, at man på ultralydsskærmen får opbygget et billede i to dimensioner, som den, der skanner, inde i sit hoved, omdanner til et tre-dimensionalt billede.

Gennem de sidste år er der udviklet nyt software til ultralydsapparaterne, så mange af dem også kan fremstille tre-dimensionale billeder således, at man på skærmen kan se fosteret eller moderkagen i alle tre dimensioner. Det er sågar muligt at fremstille fosteret også i en fjerde dimension, hvor man kan se fostret bevæge sig. Det kan være en stor oplevelse for forældrene at se fosteret bevæge sig, og nogle mener, at dette øger forældrenes tilknytning til fosteret tidligt i graviditeten. Imidlertid har man endnu ikke fundet nogen fordel ved at anvende tre- eller fire-dimensional ultralyd til at finde misdannelser hos fosteret. Tre- eller firedimensional ultralydsscanning tilbydes således ikke rutinemæssigt som led i svangreomsorgen.

I de sjældne tilfælde, hvor der findes en misdannelse hos fosteret, kan det for forældrene være en hjælp, at kunne se misdannelsen i tre dimensioner.

Hvad undersøges ved en ultralydsscanning?

Ved nakkefoldsscanningen i uge 12-14 måles fosterets hoved-hale længde, hovedets størrelse samt nakkefoldens tykkelse. Nakkefolden er udtryk for den væskeansamling alle fostre har under huden over nakken. De fleste afdelinger i Danmark anbefaler, at du får taget en blodprøve før nakkefoldsscanningen. Resultatet af blodprøven kombineres med nakkefoldens tykkelse, fosterets størrelse og din alder til at beregne risikoen for at fosteret har downs syndrom (eller mongolisme). Er risikoen større end 1 ud af 300, vil du blive tilbudt en moderkageprøve eller en fostervandsprøve, hvor en eventuel kromosomfejl kan påvises. Cirka 90 procent af fostre med Downs syndrom påvises ved risikoberegningen hvori indgår nakkefoldsscanningen, og cirka 5 procent af de gravide, der kommer til nakkefoldsscanning får en risiko over 1 ud af 300. Fosterets alder fastlægges ud fra hoved-hale målet ved nakkefoldsscanningen. Dette betyder også, at der i forbindelse med denne undersøgelse bestemmes en fødselstermin.

Ved gennemscanningen for misdannelser i uge 18-20 undersøges fosteret systematisk. Der tages mål af hovedet, taljeomfanget og lårbensknoglen. Disse mål kan bruges til at fastlægge fosterets alder og dermed fastsætte en ultralydstermin, medmindre denne allerede er fastsat ved en tidligere scanning – for eksempel nakkefoldsscanningen. Senere i graviditeten anvendes disse mål som udgangspunkt for at vurdere, om fosteret vokser normalt.

Man går fosteret igennem fra top til tå og ser på, om der er normal udvikling af hovedet og hjernen, rygraden, hjerte og lunger, mavesæk, nyrer og blære, samt arme og ben. Personen, der scanner, vurderer også fostervandsmængden samt moderkagens placering og om fosteret bevæger sig normalt. Hvis moderkagen ligger langt nede mod livmodermunden, vil du blive tilbudt en scanning senere i graviditeten, for at vurdere, om der er tale om en foreliggende moderkage (placenta praevia, hvor moderkagen ligger helt eller delvist foran livmodermunden).

I den sidste del af graviditeten anvendes ultralydsundersøgelsen desuden til at vurdere om fosteret vokser normalt. Man kan yderligere undersøge blodstrømmen i barnets navlestreng og andre blodkar hos fosteret eller moderen. På denne måde vurderer man, om moderkagen fungerer som den skal, det vil sige om den transporterer tilstrækkelig ilt og næringsstoffer til barnet.

Er ultralydsscanning en garanti for at fosteret er normalt?

De fleste alvorlige misdannelser vil man kunne se tydeligt ved en ultralydsscanning. Det drejer sig for eksempel om rygmarvsbrok, bugvægsbrok og alvorlige hjertemisdannelser. Andre misdannelser er knap så tydelige, og derfor findes de kun i nogle tilfælde. Endelig er der nogle misdannelser eller udviklingsdefekter, der først opstår senere i graviditeten end i uge 18-20 hvor gennemscanningen foretages. De vil derfor ikke blive påvist. Er fostervandsmængden nedsat, eller er den gravide kvinde overvægtig, kan det være sværere at se misdannelser hos fosteret.

Hvad sker der, hvis man finder noget unormalt ved ultralydsscanningen?

Hvis sygeplejersken eller jordemoderen ved scanningen får mistanke om en misdannelse, vil du blive scannet af en anden person, oftest en læge. Senere vil du få grundig information af lægen om konsekvenserne og behandlingsmulighederne, hvis der findes en misdannelse.

Findes der en alvorlig misdannelse, som barnet ikke kan overleve, eller hvor barnet vil få et meget alvorligt handicap, vil du blive tilbudt vejledning om muligheden for at fortsætte graviditeten eller få provokeret abort.

Det kan være en fordel for barnet, hvis en eventuel misdannelse er opdaget før fødslen. Det gælder særligt de tilfælde, hvor barnet skal opereres eller behandles lige efter fødslen. I nogle tilfælde får man mistanke om, at der er noget unormalt ved scanningen. Dette kan medføre, at du bliver tilbudt yderligere kontrol senere i graviditeten, hvor det ofte vil vise sig, at mistanken var ubegrundet.

Er ultralydsscanning farligt for fosteret?

I de mange år ultralydsscanning har været anvendt, har der været megen diskussion, om det kunne medføre skader på fosteret. En international arbejdsgruppe under World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology overvåger udviklingen og udsender en årlig rapport om risikoen for skadelige effekter. Der er ikke fundet bevis for, at ultralyd er farligt.

Kan jeg fravælge en ultralydsscanning?

Alle tilbud i svangreomsorgen er valgfrie. Derfor er det de vordende forældre, der vælger, hvilke undersøgelser de vil sige ja tak til. Det kan være en hyggelig stund, at se sit kommende barn på billeder, men man skal altid huske, at undersøgelsen bliver tilbudt, for at finde eventuelle misdannelser. Derfor kan det være en god ide, at tale tilbudet godt igennem med hinanden og for eksempel tage stilling til, hvordan man vil forholde sig, hvis der bliver tilbudt yderligere undersøgelser, som fostervandsprøve eller moderkagebiopsi, hvor der er en risiko for, at man aborterer. 

Mange privatklinikker tilbyder ultralydsscanninger i særligt 3D eller 4D. Også her er personalet forpligtede til at gøre opmærksom på bekymrende fund. Det skal man, som vordende forældre, altid have med i sine overvejelser, når man vælger en scanning. Det kan give anledning til unødige bekymringer eller flere undersøgelser.