Smertelindring under fødslen

Har du tænkt over, om du vil have smertelindring, når du skal føde? Få her overblik over de lindringsmuligheder, der er – og skriv eventuelt dine ønsker ned, og tag dem med på fødegangen.

Af Charlotte Floridon, læge, 25.02.2016

Hvorfor har man smerter under fødslen?

Der er meget stor forskel på fødende kvinders oplevelse af smerter under fødslen. Gravide kvinder er individuelle personer og har forskellige grænser og smertetærskler. Smerterne skyldes veerne og er hos de fleste værst i udvidelsesperioden, mens presse- og uddrivningsfasen som regel opleves som noget mildere af den fødende.

Hvilke former for smertelindring findes der?

Bad
I opstartsfasen eller den latente fase, er man typisk derhjemme med uregelmæssige opstartsveer. Her kan brusebad eller et karbad være en god lindring. Sommetider kan man sætte veerne lidt i stå, så man kan få sovet lidt. Ved selve fødslen, hvad end den sker hjemme, på klinik eller hospital er et fødekar en god smertelindringsmulighed. Her kan kvinden ligge i perioder og hun kan også vælge at føde sit barn i vandet.

Steriltvandspabler
Steriltvandspabler, eller bistik, er en lille smule sterilt vand, der af jordemoderen injiceres lige under huden og som aktiverer kroppens egen smertelindring. Det gør ondt at få dem lagt, men mange oplever lindring i området bagefter. Det lægges typisk på lænden eller over skambenet, hvor vesmerterne mærkes bedst.

Rebozo
En rebozo er et mexicansk aflangt tørklæde, som kan bruges til massage under graviditet og fødsel. Det lindrer ved at afspænde og kvinden “rystes” med tørklædet i forskellige stillinger imellem veerne. Rebozoen kan også bruges til at få babys hoved indstillet mere hensigtsmæssigt i bækkenet.

Akupunktur
Mange har god effekt af akupunktur som smertelindring. Nålene sættes enten hvor smerten er eller som en smertepakke andre steder på kroppen. Akupunktur kan også bruges som smertelindring når kvinden skal syes i skeden efter fødslen.

Hypnose
Der er flere fødselsforberedelsestyper, der benytter sig af en art hypnose, hvor kvinden lærer en form for trance eller vejrtrækning, der gør, at hun bedre kan koncentrere sig og føler at hun har kontrol over sit eget vearbejde. Dette er som regel noget man selv skal ud i privat regi og finde og betale for.

Lattergas
Lattergas gives i en blanding med ilt. Lattergas er ikke egentlig smertelindrende, men giver en kort rus, der gør kvinden lidt mere ligeglad med smerten. Ofte kan masken, man skal trække vejret i, være en god hjælp til at få ro på vejrtrækningen, men en god fødselsforberedelse er nok at foretrække.

Nogle kvinder får kvalme af lattergas, men kan så bare lægge masken igen og den er hurtigt ude af kroppen.

Den fødende har selv masken med lattergas i hånden. Når den fødende mærker veen nærme sig, kan hun trække vejret gennem masken. Det giver den bedste effekt, når veen er på sit højeste.

Lattergas benyttes oftest ved de stærke veer under udvidelsen, når livmodermunden er fem til seks centimeter åben. De fleste fødende oplever virkningen af lattergas som en god rus. Nogle mister dog deres normale hæmninger og siger og gør ting, de ikke ellers ville have gjort. For enkelte virker det ubehageligt, at de ikke kan genkalde sig, hvad der er sket i et bestemt tidsrum.

Lattergas påvirker ikke barnet.

Desværre er der ikke på alle sygehuse en ordentlig udsugning på fødestuerne, hvorfor man af miljø- og arbejdsmæssige grunde ikke kan tilbyde lattergas.

Massage
Det kan være en stor hjælp for kvinden at få massage af sin partner under fødslen. Gerne faste tryk på lænden og over hofterne.

Morfika/Stor smertepakke 

Morfika gives i den latente fase, når kvinden ikke er kommet på fødestue endnu. Morfika ophæver den angst og spænding, som mange fødende oplever. 

Morfin gives som regel ved en indsprøjtning i lårmusklen, hvorefter der er god effekt efter omkring en halv time. Dosis er typisk 10 milligram. Brugen af morfika ved fødsler varierer meget fra fødested til fødested, hvilket ofte skyldes jordemødres og lægers personlige holdninger til disse præparater. 

Morfika gives ofte som en del af en stor smertepakke, som består af paracetamol (smertestillende), morfin (smertestillende), halcion (beroligende) og bricanyl (vehæmmnende uden at stoppe veerne).

Morfika kan påvirke barnets vejrtrækning, hvorfor man helst ikke giver disse midler, hvis der er under fire timer til fødslen. Der findes en modgift kaldet naloxon, som gives til barnet, hvis det har påvirket vejrtrækning umiddelbart efter fødslen. Hos den fødende kan morfika give kvalme og opkastninger. 

Lille smertepakke

Hvis kvinden har brug for hvile og fødslen ikke er gået ind i den aktive fase endnu, kan hun få en lille smertepakke. 

En lille smertepakke består af: paracetamol (smertestillende), kodein (smertestillende), halcion (beroligende) og bricanyl (vehæmmende uden at stoppe veerne). 

Epiduralblokade

En epiduralblokade lægges imellem ryghvirvlerne i epiduralrummet, udenfor rygmarven i den nederste del af rygsøjlen, og er en konstant indgivelse af lokalbedøvelse og et morfikalignende præparat.

Det er en narkoselæge, der lægger den, og man skal have lagt et saltvandsdrop i hånden og have kørt en hjertelydskurve på baby, inden den kan anlægges.

Når den er lagt smertelindrer den i et bredt bælte svarende til livmoderen, hele vejen rundt om kroppen. en epiduralblokade lindrer ofte så meget, at kvinden kan sove lidt, men den trækker også ofte længden af fødslen ud.

Det er nødvendigt at have overvågning på barnet resten af fødslen, når epiduralen er lagt og kvinden er derfor ofte ikke så mobil bagefter.

Bivirkninger kan være blodtryksfald, hovedpine, kløe, temperaturstigning og svært ved at tømme blæren. Der kan også være alvorlige bivirkninger, som nerveskade. Der er øget risiko for vestimulerende drop og kopforløsning, men ikke for kejsersnit.

Pudendus-blokade 

En pudendus-blokade er en bedøvelse, der sprøjtes ind omkring pudendus-nerven, der hvor den ligger tæt på skedevæggen. Blokaden gør hele partiet omkring skedeåbningen følelsesløst og blokerer smertesansen i området. Den anvendes i presseperioden, for at mindske den udspilende fornemmelse under sidste del af fødslen, mens barnet passerer. Blokaden kan også anlægges som smertelindring efter barnets fødsel, hvis moderen skal sys, fordi hun er bristet, eller har fået et klip for at forstørre fødselsåbningen.

Hvordan anlægges en pudendus-blokade? 

Pudendus-blokaden gives som en indsprøjtning i hver side af skeden cirka seks centimeter oppe. Den anlægges, når kvinden har haft de første presseveer og virkningen holder sig nogle timer. Hos nogen kan den virke helt ned i fødderne. I så fald hindrer den kvinden i at støtte på benene. Derfor anvendes den som regel kun til kvinder, der føder i rygleje.

I dag går kvinden ofte rundt selv mellem presseveerne, skifter stillinger, føder stående eller støttende på knæ og albuer. I disse stillinger er udspilingen af mellemkødet tilsyneladende ikke er så smertefuld, derfor er efterspørgslen på pudendus-blokade ikke så stor mere.

Hvilke forhold kan påvirke smerteoplevelsen?

Det er en god idé at være velforberedt til en fødsel. En god fødselsforberedelse, der både har et teoretisk og et kropsligt sigte, kan hjælpe kvinden til at have en større forståelse for smerterne og give hende redskaber til at klare fødselssmerterne.

Det er yderst vigtigt, at kvinden føler sig tryg og at der er en jordemoder tilstede under den aktive del af fødslen. Det mest optimale er, at der ikke er for mange skift i en fødsel, men omvendt kan det gøre en forskel med en frisk jordemoder.

Der er nogle kvinder der gerne vil have en hjælper under hele fødslen. En fødselshjælper eller doula kan man finde i privat regi og de har ofte fødselsforberedelsesforløb også.

Hvordan skal man forholde sig til smertelindring under fødslen? 

Nogle gravide har truffet et valg før fødslen og ønsker for eksempel ikke smertelindring, hvilket jordemoderen eller lægen skal respektere.

Andre gravide har på forhånd aftalt, hvilken form for smertelindring de ønsker ved fødslen. Faktum er imidlertid, at der gives en eller anden form for smertelindring ved mindst halvdelen af alle fødsler. Man skal altså ikke tage det som et nederlag, hvis man under veerne gerne vil have hjælp i form af lattergas, morfika eller epiduralbedøvelse.

Smertelindring under fødslen er et valg, man som gravid og fødende selv må tage stilling til, og det kan man lige så godt gøres før fødslen. Man kan forhøre sig med sin jordemoder eller læge om de forskellige muligheder, risici og bivirkninger.