Seksuelle overgreb – sådan skal I reagere som forældre

Hvad gør man som forældre, hvis man har mistanke om, at deres barn har været udsat for overgreb? Få gode råd her.

Af Anette Brøndum Sørensen, Børns Vilkår, 23.05.2012

Når man taler om seksuelle overgreb betyder det altid en seksuel krænkelse af barnet. Seksuelle overgreb mod børn behøver derfor ikke altid at være fysiske overgreb.

Det kan også være psykisk som, for eksempel telefonsex, beluringer, visning af porno eller mimik, der antyder seksuel adfærd. De fysiske overgreb kan spænde fra befamling og berøring til direkte voldtægt og seksuel mishandling.

Magtmisbrug og hemmeligholdelse er næsten altid en del af den seksuelle krænkelse og barnet udsættes for oplevelser, det ikke kan forstå og bearbejde uden hjælp fra voksne.

Når man som voksen får mistanke om eller bliver vidende om, at et barn udsættes for seksuelle krænkelser, er det vigtigt, at man ikke går i panik, og det er vigtigt, at turde lytte til barnet og at rumme de ting barnet fortæller. Hvis et barn oplever, at den voksne, barnet fortæller noget betydningsfuldt til, bliver alt for ulykkelig el. vred, risikerer man, at barnet lukker i og ikke fortæller mere. Børn påtager sig nemlig ofte et ansvar, der ligger langt ud over det rimelige i forhold til de voksne.

Hvilke ting skal man være ekstra opmærksom på hos sit barn?

Hvis barnet ikke med ord fortæller om noget, der vækker mistanke, men måske viser advarselssignaler i sin adfærd, er det vigtigt, at man også tager de signaler alvorligt. Ofte er det imidlertid svært at adskille mistanke om seksuelle krænkelser fra mistrivsel i øvrigt.

Hvordan spørger man sit barn på den mest hensigtsmæssige måde?

Man skal ikke komme med forslag til, hvad der kan være sket, men man skal kunne rumme barnet og tage det barnet siger alvorligt. Man må altså gerne spørge og bede barnet fortælle. Man må bare ikke blive ved og ved med at stille de samme spørgsmål, for så vil barnet tro, at det har svaret forkert. Hvis barnet fortæller om seksuelle overgreb må man gerne spørge, om barnet kender personen, men man skal ikke komme med konkrete forslag til navne el. til hvad der i øvrigt er sket, da der så kan være risiko for, at barnet overtager ens forslag.

Det vigtigste er, at man tør tale med barnet, lytte, vise tillid og tro på, hvad barnet fortæller.

Kan man gøre noget for at forebygge seksuelle ovegreb?

Den bedste beskyttelse af sit barn mod overgreb er at vide og være bevidst om, hvem det er sammen med. Det vil derfor være en god ide på en afslappet måde, at tale med sit barn om, hvad det laver, nå det er sammen med andre.

Med mindre børn kan man tale om gode og dårlige hemmeligheder, hvor dårlige hemmeligheder er dem, barnet har det skidt med og hvor nogen siger, at det også er hemmeligt for mor og far. De hemmeligheder skal barnet vide ikke gælder.

Hvad man ellers kan gøre er afhængigt af barnets alder. Man opnår ikke meget andet end at skræmme det lille barn, hvis man fortæller for meget om børnelokkere og at man ikke må gå med fremmede. Mindre børn kan nemlig ikke altid forstå forbud og advarsler, det får i forhold til ting, det kan blive udsat for fremover. Det kan betyde, at et barn kan blive offer, hvis det en dag møder en fremmed mand, der siger til barnet, jeg kender dine forældre, og de har bedt mig om at hente dig. Det er først, når barnet er 8-10 år at det kan gennemskue og reagere hensigtsmæssigt i sådan en situation.

De fleste overgreb bliver begået af personer, barnet kender. De fleste krænkere vil forsøge at oparbejde et tillidsforhold til barnet, hvor de udnytter barnets tillid og prøver barnets grænser af og med tiden udvider grænserne mere og mere, så barnet bliver i tvivl om hvad det oplever.

Det er derfor vigtigt, at man tager sit barn alvorligt, hvis det pludselig viser modvilje mod at være sammen med en person, det ellers har haft en tilknytning til.

Hvor går man hen med sin mistanke?

Der er flere steder man kan henvende sig med sin mistanke. Man kan altid henvende sig til sin kommune og bede om at få en samtale med en medarbejder, der har kendskab til, hvilke instanser, der i lokalområdet har mest viden ift.at afklare om børn har været udsat for overgreb og hvem, der foruden kan støtte og behandle børnene fremadrettet.

En anden mulighed er at henvende sig til Rigshospitalet eller Skejby Sygehus, der har afdelinger, der er særligt specialiseret i børn og overgreb, og som enten selv kan påtage sig at tale med børn og forældre eller henvise videre.

Alle steder har man mulighed for at få hjælp til at anmelde overgrebene, men man har også selv mulighed for at henvende sig direkte til politiet.

Hos Børns Vilkår kan man kontakte ForældreTelefonen og få råd og vejledning af børnefagligt uddannet personale, der sidder ved telefonen alle hverdage mellem 11 og 23 og lørdage mellem 13 og 17 på tlf. 35 55 55 57.