Rygning under graviditeten

Det påvirker fosteret, hvis du ryger under graviditeten. I værste tilfælde kan fosteret dø, men selv om det overlever, kan barnets sygelighed være øget som følge af tobakken.

Af Mette Simonsen, chef-jordemoder, 24.03.2018

Når du eller din partner planlægger at blive gravid eller netop har fået konstateret en positiv graviditetstest, vil det allerbedste være, at du med det samme beslutter dig for ikke at ryge. For mange er det en let beslutning, men der er også gravide og partnere, som ikke bare kan tage den beslutning. 

Der er mange sundhedsmæssige fordele ved at være ikke-ryger. Det er blandt andet nemmere at blive gravid, og hvis du ikke ryger under graviditeten, øger du muligheden for en ukompliceret graviditet og fødsel. Jo tidligere du holder op med at ryge i graviditeten, jo bedre er det for både dig og barnet.

Uanset hvornår du stopper med at ryge, vil det have sundhedsmæssig betydning for barnet. Hvis du ikke kan holde helt op med at ryge i graviditeten, vil en nedsættelse af dit forbrug have gavnlig effekt for både dig og barnet uanset hvornår i graviditeten, du nedsætter forbruget.

Du giver barnet de bedste betingelser for at holde sig sund og rask, hvis det vokser op i et røgfrit miljø. Tobaksrøg i omgivelserne er kræftfremkaldende, er årsag til hjerte – og karsygdomme og øger risikoen for luftvejssygdomme hos børn og voksne.

Hvorfor er det skadeligt at ryge under graviditeten?

Nikotin passerer moderkagen, og fosteret får en koncentration i blodet, som er 15% højere end i moderens blod. Nikotin har fosterskadende effekt med risiko for blandt andet læbeganespalte, misdannelser i knoglesystem, tænder og hjerte.

Nikotinen får blodkarrene til at trækker sig sammen, og der kommer således mindre blodtilførsel til moderkagen. Da moderens blod netop tilfører barnet næringsstoffer og ilt via moderkagen, får barnet således dårligere vækstbetingelser, når moren ryger. Hvis du ryger under graviditeten, får dit barn en lavere fødselsvægt, og organerne er mindre, end hvis du ikke har røget. Hvis du holder du op med at ryge før 16. graviditetsuge, vil dit nyfødte barn have samme vægt som nyfødte af ikke-rygere. I meget sjældne tilfælde påvirkes moderkagens funktion i så alvorlig en grad, at barnet dør før fødslen.

Hvad med E-cigaretter?

E-cigaretter er et relativt nyt cigaretprodukt, som man ikke kender helbredskonsekvenserne af. Man ved ikke, hvordan dampene skader brugeren eller andre, som udsættes for dampene eller, hvordan e-cigaretter påvirker graviditet og fosterudvikling. Sundhedsstyrelsen fraråder derfor brug af e-cigaretter under graviditeten.

Når du ryger i graviditeten, er der forøget risiko for:

  • At du aborterer spontant

  • At du føder for tidligt

  • At dit barn bliver undervægtigt (jo mere rygning, jo lavere fødselsvægt)

  • På lang sigt er der også undersøgelser, som peger på, at der er kan være sammenhæng med alvorlige sygdomme f. x diabetes 

Amning og rygning

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du ikke ryger, mens du ammer. Hvis du ryger eller selv udsættes for passiv rygning, mens du ammer, overføres nikotin via modermælken til barnet. Nikotin gør, at du danner mindre mælk og generelt gælder det, at kvinder, som ryger, ammer i kortere tid end kvinder, der ikke ryger. Hvis en ammende mor udsættes for andres tobaksrøg, kan nikotinen måles i barnets blod.

Hvis du vælger at fortsætte med at ryge, mens du ammer, så er det bedst at ryge lige efter, at du har ammet, da nikotinniveauet når at falde, inden du skal amme næste gang. Selvom det ikke er sundt for barnet at få nikotin, så er fordelene ved, at du ammer, store, og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du fortsætter med at amme, selv om du ryger.

Børn, som vokser op i et røgfyldt miljø, har forøget risiko for at få mellemørebetændelse, astma og andre luftvejsinfektioner Det er derfor vigtigt, at barnets ikke udsættes for passiv rygning. Børn, der udsættes for passiv rygning, er oftere indlagt på hospitalet, og i meget sjældne tilfælde er der forøget risiko for vuggedød i første leveår.

Hjælp til rygestop

Alle gravide er meget optaget af at gøre det så godt som muligt for deres barn, og de vil gerne leve sundt i graviditeten. Gravide rygere er også motiveret for at leve sundt, og en stor del gravide holder derfor op med at ryge, når graviditeten planlægges, eller når graviditeten er konstateret. Mange godt hjulpet af, at lugte – og smagssans skærpes i starten af graviditeten, og cigaretten derfor ikke smager godt.

Men der er også nogle gravide, som har brug for hjælp til rygestoppet. For disse gravide er der forskellige muligheder for hjælp og støtte:

  • Rygestopprogrammet www.kvit.dk, hvor du får hjælp til alle faser af rygestoppet.

  • Kommunale rygestoptilbud – der er formentlig et tilbud om rygestopkursus i den kommune, du bor i.

  • Fødestedets tilbud om rygestopvejledning – mange fødesteder har uddannede rygestopinstruktører, som kan vejlede dig – og eventuelt din partner. Det kan for eksempel være en jordemoder, der har speciel viden om, hvordan du bedst kan motiveres og støttes til et rygestop. Nogle fødesteder vil tilbyde akupunkturbehandling i forbindelse med rygestop

  • Nikotinpræparater – skal bruges under lægelig vejledning, da der er tale om et lægemiddel, som skal doseres korrekt. Sundhedsstyrelsen anbefaler stadig et rygestop, selvom det kun kan lade sig gøre ved hjælp af nikotinpræparater, da præparaterne er mindre skadelige end rygning.

  • Rygestoplinien tlf. 80313131 – har kan du få telefonisk vejledning

  • Digital rygestophjælp – på www.ddsp.dk kan du lave en plan over dit rygestop og en aftrapning af nikotinprodukter

Den vigtigste person i et rygestop er dig selv – du skal ville det og selv arbejde meget målrettet med din beslutning. Og får du får støtte undervejs, har du fem gange så stor chance for at blive røgfri.

Hjælp og vejledning fra jordemoderen

Din egen læge vil i forbindelse med første graviditetsbesøg spørge til, om du ryger. Og om du ønsker hjælp til rygestop. Din læge sender svangerskabspapirerne til det fødested, du har ønsket. Når du kommer til jordemoderen første gang i graviditeten, har din jordemoder således allerede viden om hvorvidt, du er ryger eller ej. Jordemoderen vil derfor kunne begynde sin vejledning om rygning og rygestoptilbud første gang, du kommer. Når du påbegynder rygestop eller nedsætter dit cigaretforbrug, er det jordemoderens opgave at motivere dig til at fastholde din beslutning. 

Når du stopper med at ryge, kan du også tage på i vægt. Hvis du er bekymret for denne vægtøgning, kan du tale med din jordemoder, som kan rådgive om kost og motion specielt egnet for gravide.

Støtte fra partneren

Støtten fra partneren er meget vigtig for en gravid ryger, som har besluttet sig for at holde op med at ryge. Du skal vide, at det er en meget stor beslutning. Din kæreste har brug for rigtig meget opbakning fra din side. Du skal give hende din fulde opmærksomhed og vise, at du sætter pris på, at hun har taget sin beslutning, hendes udholdenhed og omsorg for jeres kommende barn.

Når din kæreste holder op med at ryge, kan hun få abstinenssymptomer. Hun kan opleve at blive rastløs, få koncentrationsbesvær og rygetrang. Hun kan blive meget irritabel og føle sig uligevægtig. Du skal også være forberedt på, at din kærestes humør kan svinge – og at det er almindeligt at falde i et par gange, før det lykkes at holde helt op med at ryge. 

Hvis du selv er ryger og fortsætter med at ryge, vil det gøre det sværere for din kæreste at holde op med at ryge. De bedste rammer for barnet vil være, hvis du også holder op med at ryge. Nogle fødesteders rygestoptilbud omfatter også den anden kommende forælder. Hvis du ikke stopper med at ryge, bør du ikke ryge indendørs i jeres hjem, da passiv rygning øger risikoen for, at din kæreste føder for tidligt, at barnets fødselsvægt er for lav. 

Reducér dit forbrug, hvis du ikke kan stoppe helt

Det kan være svært at være gravid og ryger i dag, for der er en offentlig opmærksomhed på, at rygning er en dårlig kombination med graviditet. Hvis du ikke kan holde op med at ryge, vil jordemoderens fokus være, at du skal reducere dit forbrug. Og det vil han eller hun prøve at motivere dig til.

Uanset hvad du vælger, vil jordemoderens udgangspunkt altid være, at alle gravide vil gøre det så godt som muligt for deres barn. Jordemoderen vil respektere dit valg og tage udgangspunkt i det, når han eller hun sammen med dig planlægger dit graviditets – og fødselsforløb.