Rotavirus-diarré: Gode råd til forældrene

Akut opkast og dårlig mave kan skyldes, at dit barn er blevet smittet med rotavirus. Her får du 5 gode råd til, hvordan I kan forebygge virussen, og hvad du skal gøre, hvis jeres barn bliver smittet.

Af Julie Fristed Hansen, Redaktionsassistent, 06.11.2018

Rotavirus-diarré er akut og svær diarré og ses særligt blandt børn mellem seks måneder og to år – inden fem-årsalderen har næsten alle børn været smittet med rotavirus. Den største smittefare er blandt børn i daginstitutionerne eller blandt børn med søskende i daginstitutionerne. Det skyldes, at det er en smitsom virus, og at smitten kommer direkte eller indirekte fra afføring og opkast.

Symptomerne på rotavirus-diarré er feber, opkastning og tynd diarré, men sværhedsgraden af dem kan variere og er afhængig af barnets alder og evt. tidligere smitte. Sygdommen varer som regel omkring en uge.

Gode råd til forældrene

  • Som forælder eller pædagog i daginstitutionerne er det vigtigt at vaske hænderne grundigt efter bleskift, opkast og hjælp ved toiletbesøg. På den måde kan man mindske smitterisikoen.

  • Man kan opnå god beskyttelse fra rotavirus med en rotavirus-vaccination .Vaccinationen er ikke en del af børnevaccinationsprogrammet, hvorfor I selv må betale for vaccinen, hvis I ønsker den. I skal dog være opmærksom på, at vaccinen kun kan gives til spædbørn – første omgang kan gives, fra barnet er seks uger gammelt, mens sidste omgang skal være givet inden barnet fylder seks måneder.  

  • Hold øje med barnet – de første tegn på rotavirus-diarré er, at barnet tisser mindre, er mere tørstig, er uroligt, træt og slap.

  • Er dit barn smittet, skal du sørge for at give det rigeligt at drikke, så I undgår dehydrering. For større børn hjælper det oftest at få rigeligt med vand, saft og mælk – for nogle børn, særligt de yngste, kan det være nødvendigt med små mængder rehydreringsvæske, som indeholder sukker og salt i den rette mængde.

  • Ring til din egen læge eller vagtlægen, hvis du er i tvivl. En læge vil kunne klarlægge, om der er tale om rotavirus-diarré ud fra symptomer og smitterisikoen.