Risikovurdering og fosterdiagnostik

I Danmark har du som gravid ret til to undersøgelser. Den første undersøgelse vurderer risikoen for Downs Syndrom, den anden gennemscanner fosteret for eventuelle misdannelser. Du kan læse om undersøgelserne her.

Af Sanne Lausen Wolff, jordemoder, 30.03.2016

Risikovurdering og fosterdiagnostik 

En risikovurdering vil sige, at man på baggrund af tilgængelige informationer anslår, hvor stor sandsynligheden er for at fosteret lider af en alvorlig sygdom.

De undersøgelser, der foretages i forbindelse med risikovurdering, indebærer ikke i sig selv risici for mor eller barn, men man får altså heller ikke her det endelige svar på, om barnet er raskt eller sygt. Man taler om ”høj risiko”, hvis undersøgelserne viser en risiko på >1:250, dvs. ca. 0,4 procent risiko for at barnet er sygt.

Omkring fem procent af risikovurderingerne viser ”høj risiko”, men for langt flertallet af disse vil barnet altså være rask.

Hvis man på baggrund af en risikovurdering finder en høj risiko, tilbydes den gravide yderligere udredning i form af fostervandsprøve eller moderkagebiopsi. Prøven vil indeholde celler fra barnet, hvorved barnets arvemasse/kromosomer kan kortlægges. Dette kaldes fosterdiagnostik.

Begge metoder giver sikre resultater, men er ikke førstevalg, da de indebærer ½-1 procent risiko for spontan abort.

Doubletest og nakkefoldsscanning

Risikovurderingen består af en blodprøve fra den gravide, som kaldes en doubletest, samt en ultralydsscanning af fosteret, kaldet nakkefoldsskanning.

Resultaterne fra disse undersøgelser sammenholdes med den gravides alder og terminsdatoen, herved beregnes risikoen for kromosomafvigelser hos fosteret. Der er ingen risici forbundet med undersøgelsen.

Doubletesten kan tages, når kvinden er i graviditetsuge 8 til 13. Ved blodprøven bestemmes indholdet af de to moderkageproteiner PAPP-A og HCG.

Ved en nakkefoldsscanning måles størrelsen på fosterets nakkefold. Scanningen udføres mellem graviditetsuge 11 (+3 dage) og 13 (+6 dage). Nakkefolden er større hos fostre med Downs syndrom, men en forstørret nakkefold er ikke nødvendigvis tegn på misdannelse hos fosteret.

Tripletest

Hvis en gravid af en eller anden grund ikke er blevet henvist til doubletest og nakkefoldsscanning før 14 uger, kan hun få tilbudt en tripletest.

Tripletesten er en blodprøve, hvor man bestemmer tre komponenter: alfa-føtoprotein, HCG og østradiol.

Ved tripletest beregnes risikoen for Downs syndrom, ligesom ved nakkefoldsscanning og doubletest. Tripletesten er dog ikke helt så god til at finde de fostre, som har Downs syndrom. Desuden vil flere kvinder få foretaget fostervandsprøve efter tripletest, selvom det senere viser sig, at fosteret er rask.

Misdannelsesscanning

Misdannelsesscanningen foregår omkring graviditetsuge 20 og kaldes derfor også 20-ugers-scanning. Ved hjælp af ultralyd undersøges barnets organer for eventuelle misdannelser. Det er også under denne scanning, mange par får kønnet på deres barn at vide.

Kønsbestemmelse er imidlertid ikke formålet med undersøgelsen, og det er ikke altid muligt at se barnets køn. Hvis der ved misdannelsesscanningen findes forhold, som afviger fra det normale, vil den gravide blive tilbudt fostervandsprøve.

Moderkagebiopsi

Prøven kan foretages fra graviditetsuge 10-15. Vejledt af ultralyd finder lægen et sted, hvor det er bedst at tage prøven. En tynd kanyle stikkes gennem maveskindet, og der suges lidt væv fra selve moderkagen ud. Der er ikke behov for bedøvelse, og de fleste oplever ikke, at indgrebet er mere ubehageligt end en blodprøve. Indenfor få dage kommer svar angående de mest almindelige kromosomfejl, herunder Downs syndrom (mongolisme). Det endelige svar angående resten af kromosomerne foreligger efter 2-3 uger. Kvinden bør tage det roligt på prøvedagen, men kan arbejde dagen efter.

Fostervandsprøve

Hvis graviditeten er fremskreden kan moderkageprøven ikke længere foretages. Man kan da i stedet vælge en fostervandsprøve, som kan tages fra graviditetsuge 15.

Lægen finder ved hjælp af ultralyd et passende sted at tage prøven. En tynd kanyle stikkes gennem maveskindet og der suges lidt fostervand ud. Der er ikke behov for bedøvelse, og de fleste oplever ikke, at indgrebet er mere ubehageligt end en blodprøve. Endeligt svar foreligger efter 2-3 uger.

Efter prøven bør kvinden have mulighed for hvile, men hun kan gå på arbejde dagen efter. Undersøgelsen kan efterfølges af menstruationslignende smerter, men det er sjældent, der siver fostervand ud gennem skeden.

Overvejelser inden risikovurdering

Selvom alle gravide i Danmark i dag har ret til en doubletest, nakkefoldsscanning og misdannelsesscanning er det ikke alle, der siger ja tak til undersøgelserne. Man skal huske, de er et tilbud.

Langt de fleste graviditeter vil ende med fødslen af et velskabt barn. Nogle betragter graviditeten som en normal livsproces og finder det bedst at lade naturen råde. Andre vil gerne have barnet undersøgt i løbet af graviditeten, fordi det skaber tryghed for dem.

Det er vigtigt, at et forældrepar har overvejet, at de kan få resultatet ”høj risiko” og måske skal tage stilling til, om det skal undersøges nærmere ved en moderkageprøve eller fostervandsprøve, med den risiko, der følger et sådant indgreb.

Man skal desuden gøre sig klart, at en normal risikoberegning eller kromosomundersøgelse ikke er en garanti for et raskt barn. Hvis det ved en undersøgelse viser sig, at barnet har et handicap eller en sygdom, vil parret få tilbudt genetisk rådgivning, før de skal træffe beslutning om, hvorvidt graviditeten skal fortsætte eller afbrydes.