Når mor og far taler hvert sit sprog

Kærligheden finder hinanden på tværs af landegrænser, og børn bliver mere og mere multikulturelle. Mange forældre ønsker at deres barn skal tale begge sprog, men hvad betyder det for barnets sprogudvikling?

Af Redaktionen, 26.01.2010

Spørgsmål til barselscoachen:

Jeg har et spørgsmål som optager mig lidt i denne her tid.

Jeg kommer fra Tyskland og min mand er dansk. Jeg taler og skriver naturligvis dansk og betragter sproget som mit andet modersmål.

Jeg ønsker, at vores kommende barn kommer til at beherske begge sprog fra starten. Jeg har derfor en idé om, at jeg gerne vil tale tysk til barnet, og at min mand taler dansk til den lille.

Hvilken fremgangsmåde?

Jeg har ikke nogen bekymring om, hvorvidt barnet skulle blive dårlig til dansk, da det jo skal gå i en dansk skole og i en dansk børnehave m.m. Derudover vil jeg selvfølgelig slå over til dansk, når vi er sammen med andre dansktalende mennesker.

Hvad synes du om fremgangsmåden? Har du evt. kendskab til andre, der har været ude for denne opgave at lære sit barn to sprog?


Barselscoachen svarer:

En god idé

Jeg synes, det lyder som en rigtig god idé at gøre jeres børn to-sprogede. Det er en gave at kunne forstå og tale flere sprog, og jeg er sikker på, at det vil komme jeres børn til gode i fremtiden.

Mht. til fremgangsmåden, så er det vigtigt, at I arbejder aktivt og konsekvent med at lade barnet høre det ‘andet’ sprog. Altså det sprog, der ikke bliver talt i barnets øvrige omverden. Den forældre, der taler ‘det andet sprog’ kan for eksempel konsekvent tale det sprog med barnet. I alle henvendelser og dialog i øvrigt med barnet, skal det ‘andet’ sprog så vidt muligt benyttes, så barnet får en ‘naturlig’ omgang med det.

Langsommere sprogudvikling

Børn, der skal lære to sprog, kommer ofte til at tale begge sprog lidt langsommere end, hvad der er normalt for deres aldersgruppe. Man kan også opleve, at de i perioder blander de to sprog i en pærevælling. Men ofte er børn gode sprog-skiftere, og det vil komme helt naturligt, hvad de bruger hvornår.

Og så husk at være tålmodig. Det tager tid at lære et andet sprog – og det er helt okay. Stol på, at det nok skal komme, og lad være med at rette de små ups’ere.

Held og lykke med det

De bedste hilsner
Nina