Klar til dagpleje og vuggestue

Gråd, når man afleverer barnet i vuggestuen. Det kan få enhver forælder til at tvivle på om det nu mon er det rigtige.

Af Redaktionen, 04.04.2012

Hvornår er mit barn klar til vuggestue?

Jeg har en datter på næsten 1 år, der lige er startet i vuggestue. Den første uge fandt hun meget spændende, men her de sidste to uger har hun været meget ked af at blive afleveret. Jeg gør dog meget for, at hun ikke skal se, at det er hårdt for mig, da det bare vil gøre det hele værre.

Mit spørgsmål til dig er:

  • Hvordan kan man se, om et barn overhovedet er klar til at starte i en vuggestue? 
  • Hvor længe skal hun have lov til at være ulykkelig, når hun bliver afleveret, før man kan sige, at hun endnu ikke er klar?

Hilsen mig

Svar fra sundhedsplejersken

Send positive signaler
Når man efterlader sin lille pusling grædende, er det med en moders blødende hjerte, man tager af sted på job. Og oftest er det værre for moderen, end det er for barnet. Heldigvis er det meget typisk, at barnet holder op med at græde forholdsvis hurtigt efter, at forældrene har forladt pasningsstedet.

Hvis man som forældre (typisk moderen) har det meget dårligt med at skulle aflevere sit barn, kan barnet mærke det, og så vil det som regel også være mere ulykkeligt/grædende. Så prøv at arbejd lidt med dig selv og dine egne følelser, så du signalerer det rigtige til dit barn.

Nye rammer tager tid
Når det er sagt, må man retfærdigvis også sige, at det er en stor omstilling for barnet, og det tager selvsagt noget tid, før barnet har indhøstet tilstrækkelige mange gode erfaringer, så det føler sig tryg i pasningsordningen. Det skal lære både børn og voksne at kende samt de nye rammer, rutiner og kulturen på stedet. Det tager tid for ethvert sundt barn.

Jeg ved godt, at de fleste siger, at man kan køre sit barn ind i en pasningsordning på 14 dage. Det er der også nogle, der kan, men for langt de fleste går der altså længere tid – der kan sagtens gå en måned. I enkelte tilfælde går der endnu længere tid, men det er mere undtagelsen end reglen.

Her er tiden som sagt et vigtigt parameter, idet dit barn har brug for noget tid til at indhøste de gode erfaringer. Pædagogerne/dagplejemødrene er normalt gode til at tage sig af de nye børn og forsøge at lette deres indkøring eller tilvænning til stedet.

Tæt dialog tæller
Foruden moderens/forældrenes signaler handler det således også om, hvor hurtig det enkelte barn er til at tilpasse sig nye steder og blive tryg, glad og tilfreds der. Du skal således have en god og tæt dialog dagligt med dem, som passer dit barn, så de kan fortælle dig, hvordan dagen er gået. Både du og dit barn vil efterhånden begge vænne jer til denne forandring og have det godt og trygt med det.

Socialt samvær giver gode stimuli
Endelig vil jeg sige, at et barn på 1 år som regel har behov for samvær med andre børn for netop at få den stimuli, andre børn er i stand til at give. Alt sammen befordrende for barnets videre udvikling og for at begå sig godt i vores samfund.

De bedste hilsner fra
Anne Brødsgaard,
Sundhedsplejerske