Ingen sammenhæng mellem MFR og autisme

MFR-vaccinen har siden dens indførelse i 1987 forhindret dødsfald og alvorlige følgevirkninger hos børn verden over. Men hvorfor er nogle forældre så i tvivl, om de skal lade deres barn vaccinere?

MFR-vaccinen blev indført i 1987. Inden vaccinen blev taget i brug i Danmark, døde 5 børn årligt af mæslinger, 50 børn fik hjernebetændelse og 15 fik permanente skader i nervesystemet på grund af mæslinger. Det var også almindeligt, at børn blev døve som følge af fåresyge. De alvorlige sygdomsforløb og dødsfald var grunden til, at man besluttede at udvikle en vaccine.

I 1998 blev der dog sået tvivl om vaccinens berettigelse, fordi lægen Andrew Wakefield puplicerede en artikel, hvori han på baggrund af forfalsket data påstod, at MFR-vaccinen kunne give børn autisme.

Kan MFR-vaccinen give autisme?

Nej! I adskillige studier af tusindvis af børn verden over er der ikke fundet nogen sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme.

I 1998 udgav Andrew Wakefield en artikel sammen med en række andre læger i det medicinske magasin The Lancet. Wakefield hævdede, at han havde bevis for, at MFR-vaccinen kunne give børn autisme. Sammenhængen skulle angiveligt skyldes, at vaccinen indeholdt kviksølv.

Med den udmelding plantede han en skræk i livet hos forældre verden over, og den dag i dag er der stadig forældre, der er i tvivl på grund af Wakefields udtalelser. Det til trods for, at Wakefields undersøgelse indeholder en lang række fejlkilder, er uvidenskabligt udført og at resultaterne aldrig nogensinde er blevet bevist i andre studier af MFR-vaccinen.

Undersøgelse fuld af fejl

Wakefields bemærkelsesværdige resultater bygger på en undersøgelse, der er fuld af fejl.

Lille antal deltagere
For det første er undersøgelsen baseret på et meget lavt antal forsøgspersoner. Kun 12 børn deltog i Wakefields studier. Til sammenligning har tusindvis af børn deltaget i de mange senere undersøgelser af sammenhængen mellem MFR-vaccinen og autisme. Her har man ikke fundet bevis for, at MFR-vaccinen skulle kunne give børn autisme.

Udelod resultater
Oprindeligt deltog 13 børn i Wakefields undersøgelse, men det er kun resultaterne fra 12 af børnene, der er med i Wakefields konklusion. Det kunne tyder på, at Wakefield kun har medtaget resultater, der kunne underbygge hans konklusion.

Rekrutterede deltagere ved søns fødselsdag
Deltagerne blev rekrutteret ved hans egen søns fødselsdagsfest, hvor de afgav blodprøver. Denne procedure er senere blevet kraftigt kritiseret af Det britiske Lægeråd, der også har frataget Wakefield hans autorisation som læge.

Symptomer på autisme inden vaccination
Det engelske tidsskrift, The British Medical Journal, har påvist, at flere af de børn, der var med i Wakefields undersøgelse, havde udvist symptomer på autisme, allerede inden de fik vaccinen.

Ingen lægelig godkendelse
Wakefields undersøgelse blev aldrig etisk godkendt. Alle lægelige undersøgelser skal godkendes etisk, så man sikrer, at de lever op til de førende videnskabelige standarter, regler og normer. Det blev Wakefields undersøgelse ikke.

Læger tog afstand
10 ud af de 12 læger, der var medforfattere på Wakefields artikel, trak sig i 2004 som medforfattere på artiklen i The Lancet, og tog afstand fra undersøgelsens resultater.

Ingen beviselig sammenhæng

Adskillige etisk godkendte undersøgelser af tusindvis af børn verden over har efterfølgende ikke kunne dokumentere nogen som helst sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme. Men hvorfor er flere forældre så stadig i tvivl, om deres børn skal vaccineres

Wakefields data var vand på møllen for en række modstandere af vacciner, og disse tog straks Wakefields forfalskede resultater til sig. Anti-vaccinationskampagnerne fremhæver ofte skræk-scenarier om vaccinens bivirkninger og hævder, at medicinal-industrien blot er ude på at tjene penge på vaccinerne.

Værst af alt puster anti-vaccinations-kampagner til den følelse, at vi som forældre gennem vaccinationen påfører vores børn en sygdom, der kan mærke dem for livet. De nævner slet ikke den langt større risiko for alvorlige sygdomsforløb og følgevirkninger, som vi udsætter vores børn for, hvis vi ikke vaccinerer dem. De nævner heller ikke, at vaccinen har forhindret mange dødsfald verden over.

Set i en større sammenhæng har Wakefields udmeldinger haft store konsekvenser for befolkningen i mange lande. I England faldt andelen af vaccinerede fra 93 procent til 72 procent og var endda nede og runde 50 procent.

Man vurderer også, at tusindvis af børn, der blev født i slutningen af 1990’erne, ikke er blevet vaccineret, og derfor er ekstra udsat overfor en eventuel mæslinge-epidemi.

Mæslinge-epidemier blusser op med jævne mellemrum, og derfor vil manglende vaccination desværre føre øget risiko for at få sygdommene, der har alvorlige sygdomsforløb med risiko for varige mén til følge.