Igangsættelse af fødslen

Hvis der opstår komplikationer i graviditeten, eller hvis du går over tid, kan det blive nødvendigt at sætte fødslen i gang. Her kan du læse om de forskellige metoder, der benyttes til at sætte en fødsel i gang.

Af Charlotte Floridon, læge, ph.d. i gynækologi og obstetrik, Odense Universitetshospital,, 13.05.2013

Hvorfor bliver en fødsel sat i gang?

Der skal altid være en god grund til at sætte en fødsel i gang, og hver gang skal alle fordele og risici for både moderen og barnet overvejes nøje. Når det besluttes, at fødslen skal sættes i gang, vurderes hvert tilfælde af en speciallæge, og ved tvivl diskuteres det til en konference med fagpersoner.

Grunden til, at en fødsel skal sættes i gang, kan være sygdomme hos moderen, som for eksempel svangerskabsforgiftning, sukkersyge og rhesusimmunisering eller sygdomme hos barnet såsom truende fosterdød, misdannelser, kromosomafvigelser og væksthæmning. Det kan også skyldes, at graviditeten er overbåren – det vil sige har varet mere end 41 uger + 3 dage og indtil 42 uger.

Hvordan kan fødslen sættes i gang?

Der findes flere forskellige metoder til igangsættelse af fødslen:

Hindeløsning: Dette gøres ved, at en jordemoder eller en fødselslæge forsigtigt løsner fosterhinden fra indersiden af livmoderhalsen og livmoderhulen. Metoden kræver dog, at det er muligt at presse en finger ind i livmodermunden før fødslen.

Hindesprængning: Dette kan gøres både før og efter, at veerne er begyndt. Der prikkes hul på fosterhinden, så vandet løber ud. Metoden kræver, at det er muligt at presse en finger ind i livmodermunden, og at barnets hoved eller ende, som ved underkropsstilling, er velplaceret.

Stikpiller: Der findes to forskellige slags stikpiller til igangsættelse, enten lavdosis Cytotec ( Misoprostol) eller Minprostin (Dinoproston). Stikpillerne indeholder prostaglandiner og virker ved at modne livmoderhalsen. Stikpiller anvendes mest til igangsættelse ved overbåren graviditet, når livmoderhalsen er umoden. Stikpiller må ikke anvendes hvis du tidligere har fået kejsersnit.  Stikpiller anbringes i toppen af skeden. På nogle fødesteder findes Cytotec også som en pille man kan spise. Det er forskelligt fra fødested til fødested, hvilke slags stikpiller de anvender. 

Drop: Kaldes er S-drop. Det bruges også tit at give drop ved fødslen for at sætte veerne i gang.

Ballonkateter

De fleste steder bruger man et ballonkateter, hvis den gravide tidligere har fået et kejsersnit eller en anden operation i sin livmoder. Ballonkateter oplægges om aftenen, så den gravide sover med det natten over. Det foregår ved en gynækologisk undersøgelse, hvor kateteret lægges op i livmoderhalsen. Når dette er gjort, puster lægen sterilt vand ind i 2 balloner, dette medfører at livmoderhalsen udvides. Kateteret kan herefter fjernes og oftest vil livmodermunden være cirka tre centimeter åben, så jordemoderen kan tage vandet – altså lave en hindesprængning.

Hvad er et drop ved fødslen?

Et drop, også kaldet et S-drop, er tilsat det ve-fremkaldende stof oxytocin og bruges både til igangsætning af fødsler og til ve-stimulation af svage og utilstrækkelige veer i en allerede igangværende fødsel. Et drop lægges i en blodåre på hånden og er forbundet med en slange til et elektronisk apparat, der nøje regulerer den tilførte mængde oxytocin.

Når et drop bruges til ve-stimulation, følger man samtidig barnets hjertelyd på en CTG-kurve. Dette gøres for at sikre, at barnet kan tåle veerne, som forstærkes af den tilførte oxytocin-dosis. Hvis der er god effekt af et S-drop, fortsætter dette med at løbe til efter, at moderkagen er født.

Er der nogle bivirkninger?

En af bivirkningerne ved at sætte fødslen i gang kan være et langvarigt fødselsforløb med smertefulde og utilstrækkelige veer. Der er også en risiko for, at fødslen kan ende med, at man må bruge sugekop, tang eller foretage kejsersnit. Herudover kræver igangsætning også specielt udstyr som elektronisk overvågning med CTG og ultralydsapparatur. Derfor bør fødslen foregå på en specialafdeling med et erfarent personale.

Kan man selv bestemme, hvornår og hvordan det skal foregå?

Den gravide kan ikke vælge frit, hvilken igangsætningsmetode, der skal anvendes. Det skyldes, at metodevalget afhænger af mange ting, for eksempel hvordan kvindens livmoderhals og livmodermund vurderes. Det vil sige, om den er umoden eller blød, afkortet og åben. Ligeledes skal stillingen af fosteret hoved eller ende, som ved underkropsstilling, også undersøges nærmere. Det gøres altid af en jordemoder eller en læge, før der tages stilling til, hvilken metode, der er bedst for den enkelte. Herudover kan der være visse sygdomme hos moderen, for eksempel astma, der kan betyde, at man ikke kan få et ve-drop eller stikpiller.

Hvis der ikke er nogen umiddelbar fare for moderen eller barnet, kan man altid tale med fødestedet om en bestemt dato for igangsætningen, hvis det kan passes ind i det øvrige program.

Er fødslen mere smertefuld, når den bliver sat i gang?

Igangsættelse kan medføre utilstrækkelige og smertefulde veer, men hvis der er behov for at sætte fødslen i gang, kan det ikke gøres anderledes. Gravide skal imidlertid ikke for enhver pris gennemgå en lang og smertefuld fødsel, og på dette område findes der igen forskellige metoder til smertelindring under fødslen, hvis den fødende har behov for dette.

Man kan også på forhånd aftale med jordemoderen eller fødselslægen hvordan fødslen skal skride fremad over et bestemt tidsforløb. Hvis denne plan så ikke holder indenfor rimelighedens grænser kan man få lavet et kejsersnit i lokalbedøvelse i ro og mag, hvor man er vågen, og ens partner kan være til stede.

Hvad er mest sikkert, Cytotec eller Minprostin?

Det har været diskuteret meget i medierne og på TV om Cytotec er et sikkert præparat til igangsættelse af fødsler.

Cytotec (misoprostol) er oprindeligt et mavesårspræparat. Cytotec er ikke markedsført i Danmark som et middel til igangsættelse af fødslen, men bruges på nogle sygehuse. Cytotec bruges også til abortfremkaldelse og ved truende blødning fra en slap livmoder efter fødslen.

Cytotec modner livmoderhalsen og er et billigt præparat, men må aldrig bruges ved kvinder, der tidligere har fået foretaget kejsersnit, da der vil være en risiko for at livmoderen kan sprænge. Til igangsætning af en fødsel bruges specialfremstillede stikpiller med lav dosis på 25-50 mikrogram.

Cirka hver fjerde kvinde sættes kunstigt i gang når hun skal føde. I 2012 kom der nye retningslinier på Årets  Sandbjerg møde, som er det sted hvor alle Danmarks fødeafdelinger er repræsenteret. Det blev godkendt af fødselslægerne, at Cytoteckan anvendes til igangsættelse. 

Den megen medieomtale har desværre medført unødig ængstelse blandt mange gravide. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) har derfor udarbejdet nye retningslinjer på baggrund af Dansk og  international forskning, da Cytotec har været brugt til igangsættelse af fødsler i mange år. Brugen af Cytotec bliver løbende evalueret, og der er ikke fundet øget forekomst af komplikationer sammenlignet med andre igangsættelsesmetoder. 

Præparatet Minprostin har de samme bivirkninger som Cytotec, men da Cytotec er både billigere og bedre, på grund af et mere hurtigt og effektivt fødselsforløb, er der ingen grund til ængstelse.

Kan man forlange et kejsersnit i stedet for?

Der er ikke mange læger, der siger ja til dette, og der har været skrevet meget om emnet i medierne de sidste par år. Som udgangspunkt er kejsersnit altid en lægelig beslutning. Dog har nogle kvinder tidligere haft en så svær og traumatisk fødsel, at de kan få et kejsersnit af psykologiske grunde. Kejsersnit er imidlertid en operation og har både fordele og ulemper.