Hjemmefødsler

Overvejer du en hjemmefødsel? Nogle kvinder ønsker at føde i deres eget hjem, hvor de føler sig mest trygge og bedst tilpas. Her er nogle ting, du bør overveje først – samt praktiske råd.

Af Mette Simonsen, jordemoder, 12.01.2012

Hvad er en hjemmefødsel?

I Danmark har du mulighed for vederlagsfrit at vælge at føde hjemme med assistance fra en jordemoder tilknyttet det hospital, du normalt hører til (bestemmes af din folkeregisteradresse).

Ved den første graviditetsundersøgelse hos din læge vil din praktiserende læge orientere dig om, at du har mulighed for at vælge hjemme- eller hospitalsfødsel. Du kan i løbet af graviditeten tale med din jordemoder om det, og du kan igennem hele graviditeten ændre dit valg. I mange år har omkring 1-2 % af danske gravide valgt en hjemmefødsel.

Hvem kan føde hjemme?

Forventer du en ukompliceret graviditet og fødsel, er det fuldt forsvarligt at føde hjemme. Hvis der opstår situationer under graviditeten, der taler imod at føde hjemme (fx at du får for højt blodtryk), vil jordemoderen eller lægen anbefale dig at føde på hospitalet.

Hjemmefødsel kan således anbefales, når:

  • du er rask (du må fx ikke være i medicinsk behandling for en kronisk sygdom – også selv om du er symptomfri), og graviditeten skal forløbe planmæssigt.
  • det må ikke være en tvillingegraviditet.
  • barnet skal have en normal størrelse til terminen og ligge i hovedstilling.
  • hvis du er førstegangsfødende, bør du have et BMI under 35.

Hvis du har født før, og det gik ukompliceret, er der meget stor sandsynlighed for, at du kan vælge en hjemmefødsel og få en rigtig god oplevelse, idet 2. og 3. fødsel i langt de fleste situationer forløber super fint.

Fødslen skal gå spontant i gang til terminen, det vil sige mellem uge 38+0 og 42+0. De fleste fødesteder anbefaler i dag, at fødslen sættes i gang, når den gravide er i uge 41+5. Dette tilbydes, da den nyeste viden peger på, at fødselsforløbet således bliver mere ukompliceret, fordi barnets ressourcer til at klare en anstrengende fødsel aftager, når uge 42+0 nærmer sig. Du kan ikke anbefales en hjemmefødsel, såfremt fødslen skal sættes i gang.

Før fødslen

Nogle fødesteder tilbyder informationsmøder eller hjemmefødselscafè, hvor du og din partner har mulighed for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål samt forberede jer på, hvad en hjemmefødsel indebærer.

Ønsker du at føde hjemme, vil du på nogle fødesteder blive tilbudt, at jordemoderen kommer på besøg to til tre uger før fødslen. Her kan du og din partner tale med jordemoderen om, hvor og hvordan I forestiller jer, at fødslen skal foregå. Jordemoderen kan samtidig komme med praktiske råd, herunder hvordan jordemoderen kontaktes, når fødslen begynder. Nogle kommuner tilbyder også besøg af sundhedsplejersken i graviditeten.

Dsites/default/files/aob_images/pdb__100279000_46050.jpg” alt=”Copyright: PhotoDisc – Gravide har ret til at føde hjemme, og jordemoderen kan ikke afvise at deltage ved en hjemmefødsel.” title=”Copyright: PhotoDisc – Gravide har ret til at føde hjemme, og jordemoderen kan ikke afvise at deltage ved en hjemmefødsel.” style=”float: right;” />u kan inden fødslen forberede dig på hjemmefødsel og barselperioden ved på forhånd at have indkøbt diverse nødvendigheder (fx bind til dig selv, bleer til barnet, osv.). I kan lave noget mad til fryseren, så I ikke skal tænke på det lige, når du har født.

Har du brug for at leje et stort badekar, skal du selv sørge for det i god tid før terminen.

Under fødslen

Du skal kontakte hospitalet, når fødslen går i gang (når du får veer eller vandafgang). Der vil komme en jordemoder fra fødeafdelingen ud til jer i hjemmet, når du er godt i fødsel.

Fødslen kan foregå i din stue eller i dit soveværelse. Rummet skal have en vis størrelse, så både du og jordemoderen kan komme omkring. Der skal være mulighed for, at du kan hvile undervejs, at du kan ligge på forskellige måder efter behov. Store puder eller en sækkestol kan give en god støtte. Nogle fødende ønsker at gå i brusebad eller karbad under fødslen. Undervejs i fødslen skal du sørge for at få lidt let at spise (dog ikke mælkeprodukter, når du er i fødsel). Saftevand eller druesukker kan være en god måde at få lidt energi på, når du er godt i fødsel.

Sengen, sofaen eller gulvet skal beskyttes på det område, hvor du opholder dig, mens du presser barnet ud. Et stykke voksdug dækket af gamle håndklæder eller et lagen kan anbefales. Det er langt fra altid, at kvinden føder i sengen, men sengen skal være parat til timerne efter fødslen. Der skal være mulighed for god belysning, så jordemoderen kan se, om der er opstået små bristninger, som hun eventuelt skal sy. Desuden skal jordemoderen have et sted, hvor hun kan lægge sine ting. Eventuelt et mindre bord, der let kan flyttes rundt alt efter, hvor det skal bruges.

Af hensyn til barnet skal rummet have en behagelig lun temperatur, og der må ikke være træk. Det er en god ide at have nogle bløde, varme håndklæder til at lægge omkring barnet, lige når det er født, samt tøj og en lille hue, så barnets hoved ikke bliver afkølet.

Husk, at du og din partner ved en hjemmefødsel skal tænke på at give jordemoderen et godt arbejdsmiljø (rummet bør være røg- og husdyrfrit). Desuden kan I tænke over lidt at spise og drikke undervejs i fødslen til jordemoderen.

Overflytning til fødegangen

Såfremt fødslen ikke skrider normalt frem (hvis fostervandet er grønt, du bløder for meget, eller barnet viser tegn til ikke at tåle veerne), vil jordemoderen anbefale, at du overflyttes til fødegangen. Som regel foregår en overflytning helt stille og roligt, og jordemoderen ledsager dig ind på fødegangen.

Hvis du får brug for smertelindring undervejs i fødslen, vil du ligeledes blive overflyttet til fødegangen på hospitalet.

Søskende

Søskende kan godt være i hjemmet, mens du føder. Men du og din partner skal være indstillet på, at der skal være en ekstra voksen i hjemmet, som tager sig af børnene. Der kan opstå akutte situationer, som kræver jeres fulde opmærksomhed.

Efter fødslen

Efter fødslen vil du bløde som ved en kraftig menstruation. Derfor får du brug for en pakke natbind, samt flere par store rummelige trusser. Du kan få efterveer og skal sikre dig, at du har smertestillende håndkøbsmedicin i huset.

For at sikre en god amme-start skal du og din partner indstille jer på, at du har brug for ro og hvile de første dage. 

Efter fødslen, vil jordemoderen blive i hjemmet i ca. 2 timer. Før jordemoderen forlader jer, vil hun aftale, hvornår I vil blive kontaktet igen. Nogle fødesteder tilbyder, at mor og barn kommer i barselambulatoriet et par dage efter fødslen, og andre tilbyder besøg i hjemmet efter fødslen.

Alle børn tilbydes PKU samt hørescreening efter fødslen. Jordemoderen vil planlægge disse undersøgelser i samråd med jer.

Hjemmefødsel med privatpraktiserende jordemoder

Der er mange steder i Danmark privatpraktiserende jordemødre, som tilbyder jordemoderundersøgelser samt hjemmefødsel mod betaling. Hvis der opstår komplikationer i graviditeten eller under fødslen, som kræver indlæggelse på hospitalet, vil fødestedets jordemødre og læger som oftest varetage fødslen.

Fordele ved hjemmefødsel

Fordelen ved at føde hjemme er, at du bliver i sine egne kendte omgivelser omgivet af mennesker, du holder af og føler tillid til. Nogle fødende har lettere ved at give udtryk for sine behov og ønsker i egne omgivelser, hvor jordemoderen kommer som gæst og samarbejdspartner. Din partner får et ansvar for de praktiske opgaver ved en hjemmefødslen. Det ansvar opleves af de fleste som meget positivt.

Du slipper for at tænke på, hvornår eller hvordan du skal komme til fødestedet. Transporten kan virke forstyrrende på fødselsprocessen. Ikke alle fødesteder kan tilbyde, at hele familien kan indlægges på barselgangen efter fødslen. Den adskillelse undgås ved en hjemmefødsel.

Hvis du er flergangsfødende og har født ukompliceret på hospitalet, vil de fleste danske fødesteder udskrive dig og barnet ambulant, hvilket indebærer, at I skal tage hjem 4-6 timer efter fødslen. Denne forstyrrelse undgås ved en hjemmefødsel.

Oftest vil det være samme jordemoder, der er med under hele forløbet og uforstyrret kan koncentrere sig om den fødende.

Ulemper ved hjemmefødsler

De ulemper, der kan være ved en hjemmefødsel, er:

  • Under fødslen kan du ikke få tilbudt smertelindring.
  • Hvis der opstår uventede komplikationer, skal du overflyttes undervejs i fødselsforløbet.
  • Hvis barnet er uventet dårligt efter fødslen, skal du ligeledes overflyttes til fødeafdelingen.
  • Din partner kan være utryg og bange.
  • I kan savne, at der er nogle rutinerede sundhedspersoner til at hjælpe med for eksempel amme-etablering, sådan som det er tilfældet på hospitalet.