Graviditet og rejser

Gravid – og på ferie? Sådan forholder du dig til transport, vaccination, medicin og særlige risici.

Af Kai Tullin, praktiserende læge, 12.09.2007

Danskerne rejser som aldrig før – både privat og i forbindelse med deres job. Mange kvinder har derfor behov for at vide, hvorhen og hvordan man kan rejse, hvis man er gravid eller planlægger at blive det. I de fleste tilfælde kan gravide rejse sikkert – også til eksotiske rejsemål – men det er vigtigt at være opmærksom på en række forhold specielt omkring forsikring, vaccination og medicin. Derudover er der særlige regler for gravide, som flyver. Endelig skal man være forsigtig med en række aktiviteter som dykning, vandreture og vandsport, der stiller særlige krav til fysikken, når man er gravid.

Forsikringsforhold

En graviditet, der forløber normalt, er ikke en sygdom, men vil alligevel typisk betyde, at den gravide har søgt læge eller været henvist til undersøgelse på sygehus inden for de seneste to måneder. Når det er tilfældet, er man i følge rejseforsikringsbetingelserne ikke dækket, medmindre man har sikret sig en ‘forhåndsgodkendelse’ fra forsikringsselskabets læger. Det må derfor anbefales alle gravide at sikre sig en skriftlig ‘forhåndsgodkendelse’ før afrejsen. Der er generelt ikke forsikringsdækning for syge- eller fødsels-hjælp fra begyndelsen svangerskabets 9. måned og frem.

Vaccinationer og medicin

 • Flere vaccinationer må slet ikke gives under graviditet.
 • En stor del af den malariaforebyggende medicin kan være fosterskadende og skal undgås. En malaria-infektion kan dog også give risiko for fosterskader og for tidlig fødsel blandt andet på grund af den høje feber under malarianfaldet. Også selve malaria-infektionen er en fare for fosteret. Generelt må det derfor frarådes gravide at rejse i malariaområder.
 • Al unødvendig medicin bør undgås under graviditet (og amning).
 • Nogle steder i verden, vil læge- og hospitalsbehandlingen være anderledes (mindre restriktiv) end i Danmark- og den gravide må medbringe en vis rimelig og naturlig skepsis overfor medicin, som foreslås eller anbefales på sådanne destinationer.

Flyrejser

Vær sikker på at du også kan komme med på hjemrejsen. De fleste flyselskaber tillader gravide at flyve til og med 36. uge, forudsat at graviditeten har været ukompliceret. Ifølge IATA’s retningslinier tillades flyvning for gravide i uge 36-38, når flyvetiden ikke er over fire timer. Flyselskaber siger dog normalt nej til at flyve med gravide, der tidligere har født for tidligt (før termin) eller har haft blodpropper i venerne. Vær opmærksom på, at disse forhold også gælder hjemtransporten, – rejste man således ud allerede i 7. graviditetsmåned, kan man derfor risikere en pure afvisning, hvis man ved hjemrejsen er i 8. – eller 9. måned.

Drik rigeligt og sørg for at bevæge dig

Luftfugtigheden i passagerflys kabiner holdes på kun otte procent, og den gravide bør derfor drikke rigeligt, især på lange ture. Da gravide har øget risiko for betændelse og blodprop i benets vener bør hun undgå at sidde stille for længe. Den gravide bør derfor have et sæde ved gangen og bevæge sig omkring så meget som muligt, mindst 10 minutter per time. Man kan også supplere med venepumpeøvelser. Det samme gælder naturligvis også ved lange bil- og busture.

Ikke al medicin er bandlyst ved transportsyge

Gravide generelt bør så vidt muligt undgå medicin, men hvis man lider slemt under transportsyge er der dog hjælp at hente. Cyclizin (Marzine), promethazin (Phenergan), meclozin (Postafen), cinnarizin (Sepan) og chlorcyclizin (Trihistan) kan alle anvendes under svangerskab. Derimod bør diphenhydranin (Anautin) undgås, i hvert fald i 1. og 3. trimester.

Brug sikkerhedssele

Brug af sikkerhedsseler i såvel fly som biler anbefales til alle gravide, så vidt muligt lavt over bækkenet, da risikoen ved anvendelse anses for mindre end ved ikke at bruge sele

Særlige graviditetsrisici

 • Under graviditeten kan en række sygdomme være særligt risikable for den gravide og fosteret. Ikke mindst i troperne og under dårlige hygjeiniske forhold forekommer infektioner, som bør undgås. Det må derfor anbefales gravide kun at rejse i lande med en vis hygjeinisk ‘standard’, og specielt ikke give sig ud på trekking eller primitive rygsæksrejser på mindre sikre destinationer.
 • Næsten uanset hvor man rejser er diaré en risiko. En række af de midler man normalt kan bruge til forebyggelse og behandling af diaré frarådes til gravide.
 • Især de sidste måneder af graviditeten er det vigtigt at undgå iltmangel, – vær derfor forsigtig med dykning – og undgå under alle omstændigheder (gælder for alle dykkere) flyvning før tidligst et døgn efter dyk på mere end 10 meters dybde. Vær også forsigtig med højder.

Faresignaler for gravide

 • Blødninger fra skeden (mere end 1-2 gennemblødte hygiejnebind) bør medføre lægekontakt.
 • Stærkere underlivssmerter selv uden blødning (især i graviditetens 2-4 måned), – en graviditet udenfor livmoderen kan være årsagen.
 • Tiltagende opkastninger – især med samtidigt vægttab (hyperemesis) bør medføre lægekontakt.
 • Væskeophobning i underhuden (ødemer) som typisk ses ved anklerne (‘hævede fødder’) og af hænder / fingre, bør medføre lægekontakt.
 • Ved stærk og vedholdende hovedpine (evt. synsforstyrrelser og opkastninger), samt evt. ødemer, – især efter 6. graviditetsmåned (mulig svangerskabs’forgiftning’) , bør der straks søges læge.
 • Stærkere maveinfektioner med talrige opkastninger og diaréer, måske feber og tropisk varme kan medføre kritiske væsketab, – søg læge.
 • Såfremt den gravide har følt ‘liv’, – men pludseligt finder, at der er besynderligt ‘roligt eller stille’ i livmoderen over et påfaldende langt tidsrum, bør der søges læge.
 • Sent i graviditeten: Vandafgang, tegnblødning eller veer.

Vaccinationer og graviditet

Nogle vacciner er baseret på levende virus eller bakterier. Denne type vacciner frarådes generelt til gravide, da virus eller bakterier i værste fald kan komme i forbindelse med fosteret via moderkagen. Man må dog som altid afveje risikoen ved at blive vaccineret mod risikoen ved at lade være. Hvis man da ikke vælger at lade være at rejse. I sidste ende er det er en beslutning som kun kan tages af den gravide selv efter udførlig information fra hendes læge.

Diaré og graviditet

Forebyggelse

Drik kun vand fra godkendte, ikke anbrudte købeflasker. Desinfektion af vand klares bedst ved at koge vandet i cirka 15 minutter. Kemiske midler til desinfektionen frarådes generelt. Specielt skal nævnes, at jodholdige desinfektionsmidler, hvor jodindholdet langt overstiger den anbefalede grænseværdi for gravide, frarådes. Forebyggende antibiotika kan ikke anbefales til generelt brug, men mælkesyrebakterier har måske en vis forebyggende effekt mod turistdiaré. Bismuthpræparater frarådes til gravide, selv om stofferne kun i ringe grad optages fra tarmen.

Behandling

Det vigtigste i behandlingen af diaré er erstatning af den tabte væske. Det anbefales, at rehydreringsvæsker indeholder glukose, NaCl, KCl, natriumcitrat eller -hydrogenkarbonat for eksempel i form af Revolyt pulver opløst i kogt vand i en mængde på 2,5 l/døgn plus 100-200 ml efter hver diarré.

Ampicillin eller erythromycin er effektive mod mange af de maveinfektioner, som skyldes bakterier. Stoffer, som tetracyclin, sulfonamider med trimethoprim og de nye quinoloner, må ikke gives til gravide. Metronidazol eller tinidazol, som normalt bruges mod amøbedysenteri og giardiasis, frarådes til gravide, da disse stoffer i forsøg med mus og rotter, har kunnet fremkalde mutationer i generne.

Diaré-stoppende midler (Obstipantia) behandler kun symptomet og kan maskere alvorlige lidelser, derfor bør de generelt kun anvendes kortvarigt i nødstilfælde. Midler, der indeholdende loperamid (Imodium, Propiden og Travello) eller diphenoxylat (Retardin), frarådes til gravide på grund af manglende erfaring.