Ulykkesforsikring – derfor har dit barn brug for en ulykkesforsikring

Mange forældre tror, at deres børn er fuldt ud dækket af deres egen og institutionens/skolens ulykkesforsikring, men sådan forholder det sig ikke. Barnet skal i mange tilfælde have sin egen forsikring, hvis det skal være dækket ved en ulykke.

Af Redaktionen, 26.10.2016

Forsikring handler om, hvad der skal ske, hvis det værst tænkelige sker: At ens barn kommer ud for en ulykke, der risikerer at give varige mén. Det er derfor ikke noget behageligt emne at beskæftige sig med, men er uheldet ude, kan det have store konsekvenser både for barnet og for resten af familien. Derfor er det en god idé at få styr på dit barns forsikring, så du med ro i sindet kan glemme alt om det igen. Her giver vi dig et overblik over, i hvilke tilfælde dit barn kan have brug for en ulykkesforsikring. 

Er mit barn dækket af institutionens/skolens forsikring?  

Både ja og nej. Tidligere var børn i daginstitutioner og skoler automatisk omfattet af en kommunal forsikring, der dækkede, hvis børnene kom til skade, uanset om der var tale om manglende tilsyn, mislighold af legepladsen, eller barnet selv snublede og faldt ned fra legestativet. Siden 2012 har kommunerne ikke haft lov til at gentegne ulykkesforsikringer til børnene, og i de allerfleste kommuner er de eksisterende forsikringer nu ophørt. Det er mange forældre bare ikke klar over. Hver femte forælder tror stadig, at børn er fuldt dækket af institutionernes ulykkesforsikring, fremgår det af pædagogernes fagblad på hjemmesiden bupl.dk.

Hvis børn kommer til skade, mens de er i vuggestue, børnehave og skole, har de imidlertid kun mulighed for at få erstatning fra institutionernes ansvarsforsikring, hvis de ansatte/institutionen er ansvarlig for ulykken. Det vil altså sige, hvis: 

  • Ulykken er sket på grund af misligholdelse af inventar, legeplads mm., eller hvis man på anden måde kan sige, at mislighold er skyld i, at barnet er kommet til skade.
  • Ulykken er sket, fordi pædagogen/læreren ikke overholdt sin tilsynspligt med barnet. Det betyder for eksempel, at hvis en skade på et barn eller barnets ting skyldes en ansats uagtsomhed eller svigtende tilsyn, vil kommunen skulle dække skaden.

Hvis institutionen eller skolen ikke kan holdes ansvarlig for ulykken, er der altså ikke hjælp at hente der.

Er du gravid? Test her, om du har styr på forsikring til dit kommende barn

Hvis et andet barn er skyld i, at mit barn kommer til skade, dækker det andet barns ansvarsforsikring så?

I nogle tilfælde, men det kommer an på, hvor gammelt barnet er, og den situation som ulykken opstod i.

Små børn kan ikke altid forudse konsekvensen af de ting, de foretager sig. Netop denne manglende modenhed og konsekvensberegning kan gøre det svært at placere ansvaret for en ulykke hos et mindre barn. Som udgangspunkt kan børn under fem år derfor heller ikke gøres erstatningsansvarlige. Det betyder i praksis, at hvis et mindre barn skubber et jævnaldrende barn, som så falder ned fra legestativet, vil det skubbende barn ikke kunne gøres juridisk ansvarlig og dække skaden. I praksis dækker mange selskabers ansvarsforsikringer dog personskader, som er forårsaget af børn under fem år, hvis ulykken altså er sket netop på grund af barnets alder og tilsvarende udviklingstrin.

Hvis ens barn har været udsat for en ulykke, som et andet barn på fem år eller derover har været skyld i og kan gøres erstatningsansvarlig i forhold til, kan man få udbetalt erstatning fra det andet barns forældres ansvarsforsikring. Det kræver dog, at det barn, der er skyld i ulykken, har opført sig anderledes og mere uforsigtigt end det typiske barn i en tilsvarende alder ville gøre.

Altså: Hvis barn A på to år skubber barn B, så barn B falder og kommer til skade, kan barn A ikke gøres erstatningsansvarligt. For det første fordi der under fem år, og for det andet opfører det sig ikke anderledes end et barn i en tilsvarende alder.
Men hvis barn A på 14 år spænder ben, så barn B falder og kommer til skade, vil barn A kunne gøres erstatningsansvarligt, hvis man kan argumentere for, at det har opført sig mere uforsigtigt end et barn på samme alder normalt vil opføre sig.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at ansvarsforsikringer typisk ikke dækker skader, der sker under fælles leg, skænderier og sport. I disse situationer er der nemlig en fælles risiko for at få skader, og samtidig kan det være svært at placere ansvaret for skade – inden for den juridiske verden kalder man det ’accept af risiko’.

Der er altså en del områder, hvor ansvarsforsikringerne ikke dækker, og hvor de er relevant at have en ulykkesforsikring – for eksempel til at dække ulykker, der sker blandt mindre børn og ulykker der opstår under leg og i forbindelse med fritidsaktiviteter. 

Dækker sportsklubbens forsikring, hvis mit barn kommer til skade ved fritidsaktiviteter?

Hvis dit barn går til en fritidsaktivitet, gælder de samme principper som i skolen og institutionen: Sportsforeningens ansvarsforsikring skal udbetale erstatning til forældrene, hvis:

  • Ulykken er sket på grund af misligholdelse af inventar, sportsrekvisitter, redskaber og lignende, eller hvis man på anden måde kan sige, at mislighold er skyld i, at barnet er kommet til skade.

I holdsport kan ulykker også opstå som følge af med/modspilleres handlinger på banen, og derfor tænker nogle forældre måske, at deres barn kan få udbetalt erstatning af den anden spillers ansvarsforsikring. Men når man går til holdsport som for eksempel fodbold eller håndbold, accepterer man samtidig, at der er en risiko for at blive skadet – altså det der i ovenstående afsnit blev kaldt ’accept af risiko’. Det betyder, at det ofte er vanskeligt at gøre andre ansvarlige, hvis dit barn er kommet til skade under sport, og her kan en ulykkesforsikring derfor være nyttig.

Hvis dit barn går til en såkaldt farlig sportsgren, er det ikke sikkert, at ulykkesforsikringen dækker. En farlig sportsgren kan for eksempel være kampsport som karate og boksning. Undersøg hos dit forsikringsselskab, hvordan forsikringen dækker, hvilke sportsgrene de betegner som farlige, og om det eventuelt er muligt at udvide forsikringen til også at omfatte farlige sportsgrene. 

Er mit barn dækket af min ulykkesforsikring?

Mange forældre tror, at deres børn er omfattet af deres egen ulykkesforsikring, men det er i mange tilfælde heller ikke rigtigt. Nogle steder er børnene kun forsikrede via forældrenes ulykkesforsikring, til de er 1 år – andre steder er børnene dækket, til de fylder 3 år. Og ofte skal du give dit selskab besked, om at du har fået et barn. Der er forskel på, hvor lang tid de forskellige forsikringsselskaber tilbyder at forsikre børnene på forældrenes ulykkesforsikring, og det er derfor vigtigt, at du undersøger, om dit barn skal have sin egen ulykkesforsikring nu. Tjek også, hvor mange år forsikringen gælder. For nogle gælder forsikringen, til barnet fylder 18 år – hos andre er det 21.

Hvornår kommer en ulykkesforsikring så til sin ret?

Forsikring kan være en vældig indviklet affære, og hvis du er en smule forvirret omkring, hvornår du kan få brug for en ulykkesforsikring, er der ikke noget at sige til det. Nedenfor har vi oplistet et par scenarier, hvor det kun er en ulykkesforsikring, der kan dække dit barn skader. 

Test din viden: Ved du nok om forsikring til dit barn?

Et eksempel: Et barn falder ned af legestativet i børnehaven


Ulykken skete hverken på grund af manglende opsyn fra personalets side eller legestativets tilstand – derfor kan institutionen ikke gøres ansvarlig og dermed er det ikke muligt at få erstatning fra institutionens ansvarsforsikring. Barnet var i gang med en leg sammen med andre børn, og der kan ikke placeres et ansvar hos et af de andre børn – derfor dækker ingen af de andre børns ansvarsforsikringer. I dette tilfælde er det
kun barnets egen ulykkesforsikring, der kan dække eventuelle skader.

Et eksempel: Et barn brækker et ben i en tackling i en fodboldkamp

Når man dyrker sport – og især holdsport – udsætter man sig selv for en risiko for at blive skadet eller selv skade andre spillere – uanset om man er barn eller voksen. I jurasprog accepterer man en vis risiko. Hvis dit barn brækker benet i en tackling, kan det andet barn altså ikke gøres erstatningsansvarlig. I dette tilfælde er det kun barnets egen ulykkesforsikring, der kan dække, hvis ulykken giver varige gener. Nogle forsikringer dækker også, hvis der for eksempel er behov for genoptræning. Og hos nogle forsikringsselskaber kan man også tegne en tillægsforsikring, der omfatter knoglebrud, og hvor man så vil få udbetalt et engangsbeløb, som man kan bruge efter eget ønske. 

Læs mere

Artikel: Ulykkesforsikring – hvilke skader bliver dækket?

Tjek, hvilke forsikringer, man bør have som børnefamilie på Forsikring & Pensions hjemmeside