Din søgning gav:

 

Find dig ikke i fødselsskader

8 ud af 10 førstegangsfødende får rifter og overrevne muskler i forbindelse med fødslen. Lang tid efter har nogle kvinder store problemer med deres underliv, uden at de gør noget ved det. Men der er ingen grund til blot at indstille sig på, at generne er omkostningen ved at få et dejligt barn, for der er hjælp at hente.

Læs også...

Nyt & Sundt - gratis

Denne artikel er fremstillet for Sygeforsikringen danmark. Den indgår i deres elektroniske nyhedsbrev Nyt & Sundt, som er produceret i samarbejde med Netdoktor.


Nyhedsbrevet udkommer hvert kvartal og er gratis. Du kan se de tidligere numre og tilmelde dig på Sygeforsikringen danmarks hjemmeside.


Man behøver ikke at være medlem af 'danmark' for at modtage nyhedsbrevet.

 

Få hjælp til at knibe

 

Graviditet og fødsel er en stor belastning for kvindekroppen. Under fødslen brister 80 procent af alle førstegangsfødende i området ved kønsåbningen. Det gælder også for halvdelen af alle kvinder, der føder for anden gang.

Ved fødslen kan vævet omkring skeden og mellemkødet briste, eller man kan få rifter omkring kønslæberne og i skeden. Ved kønslæberne kan riften være en hudafskrabning eller en overrivning af huden.

Bristninger opstår også mellem skede og ned mod lukkemusklen ved endetarmen og inddeles i forskellige kategorier, alt efter hvor alvorlig bristningen er.

Bristningerne syes af jordemødre eller fødselslæger, og der syes i dag med tråde, som opløses af sig selv. Ved mindre overfladiske rifter forsvinder tråden efter en måned, og ved mere alvorlige rifter bruger man en tråd, der opløser sig selv efter to måneder.

I tilfælde, hvor de overfladiske muskler ved skeden er blevet revet over, viser undersøgelser, at cirka en til to procent har problemer med syningen og bliver syet om. Det kan skyldes, at de heler dårligt, ikke kan tåle tråden eller får betændelse.

Nedsat følelse og luft i skeden
Ofte går kvinderne i flere år, før de bliver syet om, og har store gener, blandt andet nedsat følelse ved samleje, nedsat knibekraft eller smerter. Nogle synes også, at åbningen til skeden er blevet større og kan opleve gener med luft, som kommer ind i skeden. Men der er ingen grund til at finde sig i sådanne gener, for i langt de fleste tilfælde kan der gøres noget ved dem.

Behandling og kontrol af bristninger
Jordemoder Sara Kindberg har en ph.d. i fødselsbristninger og effektive bedøvelser ved fødsler. Sammen med jordemoderkolleger fra Skejby Sygehus har hun forsket i effekten af to forskellige syteknikker. Forkert syning kan nemlig gå ud over bækkenbundens knibekraft, kvindernes intime kropsoplevelse og sexlivet efter fødslen.

I dag underviser Sara Kindberg i diagnostik, bedøvelse og syning af bristninger ved jordemoderskoler og hospitaler i hele Skandinavien.

"Vi har stor faglig fokus på at behandle kvinder med bristninger bedst muligt i sundhedsvæsenet. Bristningerne kan se meget forskellige ud, og tit er vævet hævet lige efter fødslen. Derfor benytter vi os ofte af, at en kollega kigger med lige efter fødslen, så vi sammen vælger den bedste behandling. Det har betydet, at vi i forhold til for 10 år siden opdager langt flere alvorlige bristninger, blandt andet flere rifter ved lukkemusklen omkring endetarmen. Det er vigtigt at få musklerne syet anatomisk rigtigt sammen, for at kvinden efter fødslen bliver god til at bruge bækkenbunden og blandt andet kan holde på luft, urin og afføring", siger Sara Kindberg.

Kvinder vil have underlivstjek
"Når det gælder små og mellemstore rifter og syninger af disse, heler kvindens krop generelt så godt, at hun ikke længere har gener ved otte ugers-kontrollen hos egen læge efter fødslen. Kroppen er gearet til at hele hurtigt, blandt andet på grund af graviditetshormoner. Hvis riften er stor og involverer lukkemusklen ved endetarmen, så er der også tilbud om opfølgning i form af telefoninterview eller en kontrol med ultralyd efter tre-fem måneder", siger Sara Kindberg og fortsætter:

"Der er endnu ikke lavet omfattende forskningsprojekter med fokus på kvindernes oplevelse af syning og heling efter fødslen, men vi kunne i vores forskningsprojekt med 400 førstegangsfødende i Århus se, at mange kvinder efterspurgte et 'underlivstjek' umiddelbart efter fødslen. De synes, at det var lang tid at vente otte uger på at få set, om helingen var normal."

Fødselsklip
I 1970’erne troede man, at kvinder ville hele bedre, ved at man klippede dem, før de bristede, og det betød, at alle fødende kvinder dengang fik fødselsklip og blev syet. Udenlandske undersøgelser har siden vist, at kvinderne fik større gener under helingen og ved genoptagelse af sexlivet, end når vævet bristede af sig selv. Det skyldes, at fødselsklip lægges skævt ud til siden for at undgå brist ned til endetarmen. I dag er man gået væk fra at bruge fødselsklip, ud over sjældne tilfælde med akut iltmangel hos fosteret. I dag er Danmark med sine 10 procent fødselsklip hos førstegangsfødende et af de lande i verden med den laveste fødselskliprate.

Tabubelagt
De fleste fødselsskader kan opereres også senere i livet, men det afhænger af, hvor skaden er opstået, og hvor omfattende den er.

Er der som i de mere sjældne tilfælde tale om en væsentlig nedsynkning af skedevæggene, kræver det en omfattende korrektion. 15 procent af de kvinder, der har født, oplever på et tidspunkt i deres liv, at deres blære, tarm eller livmoder er sunket ned. Behandlingen kan være intensiv træning af bækkenbundens muskler med fysioterapi eller en operation på en gynækologisk afdeling. Ifølge overlæge Karl Møller Bek fra Urogynækologisk Afdeling ved Skejby Sygehus venter mange af de kvinder, som han behandler, meget længe efter fødslen med at søge hjælp for en fødselsskade.

"Vi har ikke undersøgt, hvor mange det drejer sig om, men en del kvinder accepterer forringet livskvalitet, fordi deres holdning er, at fødselsskaden er en naturlig følge af det at føde børn, og derfor noget man må lære at leve med. Selv kvinder imellem er det tabu at tale om de gener, man har med sit underliv efter en fødsel, for man vil gerne signalere, at man har styr på tingene. Jeg oplever patienter, som kommer til mig i en alder af 42-55 år, som siden starten af 20’erne har haft store problemer. Når jeg så spørger, hvorfor de ikke har gjort noget ved det, tror de, at det er deres egen skyld, fordi de ikke har lavet bækkenbundsøvelser. Mange tror også, at det er et kosmetisk spørgsmål, som man ikke kan gøre noget ved, med mindre man selv betaler på et privathospital. Når de så hører, hvor kort tid det ofte tager at ordne problemet, græder de både af lettelse, og fordi de ærgrer sig over ikke at være kommet før", siger Karl Møller Bek.

Åbentstående skede
Nogle gange opdager den praktiserende læge ikke ved otte ugers kontrollen, at kvindens kønsåbning er blevet større efter fødslen. I England har man målt mellemkødet på 500 kvinder, der endnu ikke havde født, og mellemkødet viste sig at måle 2,9 cm fra skede til øverste del af lukkemusklen hos de fleste af kvinderne. Sara Kindberg foreslår, at man på baggrund af denne viden eventuelt måler sig selv derhjemme før fødslen og tager et foto, for så er det lettere at se forandringen efter fødslen. Man vil dog ikke være i tvivl, om ens skede er for åbentstående efter en fødsel, da det vil give luft i skeden og gøre det svært overhovedet at lave et godt knib med bækkenbunden.

Har man problemer med åbentstående skede, bør man gå til sin praktiserende læge og bede om en henvisning til fysioterapeut, som er specialist i at vejlede omkring korrekt træning af musklerne. Hvis ikke det hjælper, bør kvinden ses af en gynækolog, som kan sy skedens muskler mere sammen. For at sikre os, at vi syr de rigtige muskler sammen, foregår det under lokalbedøvelse, så vi undervejs kan bede patienten om at knibe og dermed sikre os, at det ikke bare er arvæv, vi syr sammen, siger Karl Møller Bek.

Problemer med at holde på vandet
Hver anden højgravide kvinde oplever urininkontinens. Er man inkontinent under graviditeten, har man større risiko for inkontinens efter fødslen, hvor bækkenbundens muskler er blevet mere slappe. Efter fødslen får man af sygehuset besked på at lave bækkenbundsøvelser tre gange hver dag for ikke at få varige problemer med at holde på sin urin. Hvis man laver knibeøvelser, vil ens bækkenbund være genoptrænet efter tre måneder. Problemet er, at mange kvinder ikke får lavet knibeøvelserne, og hvis de prøver, opgiver de, fordi de ikke kan finde ud af at få fat i de rigtige muskler. Overlæge Karl Møller Bek oplever, at en del kvinder først kommer længe efter fødslen for at høre, om der kan gøres noget ved deres inkontinens.

Mange kvinder er flove over, at de ikke kan holde på vandet, og tror at det er deres egen skyld, fordi de ikke laver knibeøvelser nok. Men knibeøvelser er ikke tilstrækkelige i alle tilfælde – nogle gange er en operation nødvendig, hvor man lægger en lille slynge under urinrøret. Hvis man ikke efter tre måneder med bækkenbundsøvelser oplever resultater, bør man gå til sin læge. Hvis man ikke kan udføre øvelserne rigtigt, kan man få en henvisning til en fysioterapeut, der har specialiseret sig i bækkenbundsøvelser og kan give den rette instruktion, siger Karl Møller Bek.

Læsioner omkring endetarmen
I forbindelse med en fødsel kan lukkemusklen omkring endetarmen tage skade. Det drejer sig dog kun om cirka fem procent af de førstegangsfødende og under to procent af de flergangsfødende kvinder, der føder, men riften er en af de væsentlige årsager til, at man ikke kan holde på afføring. Gynækologen kan sy lukkemusklen, så kvinden igen kan holde på sin afføring. Hvis der efterfølgende er problemer med syningen, tråden går i opløsning for tidligt, eller syningen går op, er det vigtigt, at man får den syet rigtigt så hurtigt som muligt. Det bør udføres af læger med særlig i viden inden for området.

Man opnår bedst resultater ved at sy læsioner omkring endetarmen lige efter fødslen, hvor man let kan se læsionen. Jo længere tid der går, desto sværere er det at se forskel på slimhinder, arvæv og muskler med det blotte øje. I enkelte tilfælde opdages det først, at lukkemusklen har taget skade, eller en syning er sprunget op i ugerne efter fødslen. I så fald venter man som regel et halvt år med at sy lukkemusklen sammen. Efter fødslen går kroppen i gang med at hele op, og i den periode kan vævet være svært at sy i, hvis det eksempelvis er hævet og irriteret og stadig er præget af fødslen. Man venter derfor med at sy, til kroppen er faldet på plads igen, siger Karl Møller Bek.

Jo flere år man venter med at sy, desto færre af syningerne bliver vellykkede. Hvis man venter et par år, er 80 procent af syningerne vellykkede, men efter fem år er kun halvdelen vellykkede. Jeg oplever desværre patienter, der har fået et amputeret socialt liv, fordi de ikke kan holde på afføringen, og som først får ordnet problemet, når de som 60-årige ikke kan holde det ud længere. Der er ingen grund til at vente så længe med at gøre noget ved problemet. Hvis man efter fødslen ikke kan holde på sin afføring, skal man gå til sin egen praktiserende læge med det samme og få en henvisning til en specialafdeling, siger Karl Møller Bek.

Se en illustration af en bristning i en kvindes underliv

 

Det kan du selv gøre:

Før fødslen:

 • Undersøgelser viser, at normalvægtige kvinder heler bedre, fordi heling handler om blodgennemstrømning i vævet, og i fedt er der ingen blodgennemstrømning. Sørg derfor for at holde dig slank – spis sundt og dyrk en halv times motion hver dag. Rygere heler dårligere, så lad være med at ryge.
 • Forskning i forebyggelse af rifter viser, at vævet i mellemkødet bliver mere elastisk, og at man kan forebygge ved at massere sit mellemkød fra skeden ned mod endetarmen med olie et par minutter hver dag de sidste seks-otte uger før fødslen.

Under selve fødslen:

 • Lyt til jordemoderen under fødslen, for hun ved, hvornår du skal presse og holde igen for at skade dit mellemkød mindst muligt. Lær dig en pusteteknik, så du kan holde igen, når du bliver bedt om det under presseveerne. Kommer barnet for hurtigt ud, brister du mere.
 • Lad tingene ske naturligt, og vælg den fødestilling, du synes om. Du brister ikke så let, når du oplever ro omkring din fødsel.

 

Fødselsskader i tal:

 • Der er cirka 62.000 fødsler i Danmark hvert år.
 • 80 procent af de førstegangsfødende og 50 procent af dem, der føder for anden gang, får en bristning i forbindelse med fødslen og bliver syet. Nogle få procent bliver opereret om i løbet af det første år efter fødslen.
 • 10 procent får fødselsklip ved første barn og under fem procent ved efterfølgende fødsler. Omkring fem procent af kvinder med fødselsklip bliver opereret om.
 • Bristninger fordeler sig sådan for førstegangsfødende: 30 procent får bristning i kønslæben, 25 procent får en lille rift i mellemkødet (grad 1 ruptur (bristning)), 30 procent får en rift i mellemkødet (grad 2 ruptur (bristning)), 10 procent får fødselsklip og cirka seks procent får en rift i ringmusklen eller ved endetarmen. I alt syes cirka 80 procent for én eller flere af disse rifter lige efter fødslen.

Læs mere på: www.gynzone.dk 

Bristninger ved fødsler:
Bristninger opstår i området mellem skede og ned mod ringmusklen/endetarmen. Bristninger i mellemkødet inddeles i fire grader:

 • Grad 1: Overfladisk rift i huden eller i skeden. Syes af jordemødre.
 • Grad 2: De overfladiske muskler omkring skeden er revet over. Syes af jordemødre.
 • Grad 3: Delvis eller total overrivning af ringmusklen. Syes af fødselslæger.
 • Grad 4. Endetarmens slimhinde er gået i stykker. Disse bristninger er sjældne og sys altid af fødselslæger.

Kilde: Jordemoder ph.d. Sara Kindberg og overlæge Karl Møller Bek

 

Få mere info:

www.gynzone.dk kan du få information om, hvordan du genoptræner din bækkenbund, og hvordan forskellige rifter ved fødslen ser ud vist med illustrationer. Der er også en video med et træningsprogram for bækkenbunden af fysioterapeuten Ulla Due. Du kan også læse om behandling af forskellige gener og sygdomme under FAQ for patienter. Hjemmesiden henvender sig også til fagpersonale.

 

0
Din bedømmelse: Ingen


Del med andre

Facebook Twitter Twitter


6 kommentarer

cstine

08/09/10 - 12:34

Altså... Hvad med lige at tage med alle de fødselsskader der ikke bliver opdaget af hverken jordemoder eller læger...

Jeg har lige født mit tredie barn. Alle tre fødsler gik super - troede jeg... 2 pynte sting i hvert af de første fødsler og slet ingen ved 3 fødsel. Og ja - jeg var da øm efterfølgende - men jeg har vist en ret høj smertetærskel, så jeg tænkte ikke videre over det.

Indtil min blære faldt ned i skeden - troede jeg at alting var fint.

Idag har jeg lige været til afsluttende kontrol hos den kirug der har opereret mig. Alt ser fint ud igen.. Men efter min operation sagde han, at det var en af de værste fødselsskader han havde set. Hele min bagvæg indvendigt var blevet revet i to stykker. Højre side havde store skader generelt - både foran i væggen imellem skede og blære og bagved. Min skede åbnning var blevet alt alt for stor. Utroligt at jeg ikke havde problemet med at holde på både det ene og det andet..

Kæmpe operation. Det tog næsten 2 timer. Flere ugers restitution, hvor jeg ikke måtte bære mit eget barn, fordi han jo ikke længere var nyfødt og vejede langt over 4 kg. Surt at bruge så stor en del af min barselsorlov på sygdom, operation og efterbehandling.

Og jeg kan ikke lade være med at tænke. Hvordan i alverden kan dette ske uden at der er nogen der opdager det???

Nu kan jeg selvfølgelig glæde mig med, at jeg har fået det der kaldes for Vaginal Rekonstruktion... Men - for pokker det har været en lang process både psykisk og fysisk.

 

Lisbeth

09/09/10 - 09:23

Jg har behov for at komme med min historie...

 

For 3 år siden fødte jeg min første søn, som vejede 3810 kg. Jeg sprækkede fra ende til anden, og fik en skade på lukkemusklen.Jordemoderen anbefaldede kejsersnit eventuelle fødsler.

Ved min næste graviditet graviditet var jeg meget nervøs for en gentagelse af fødslsforløbet og ønskede kejsersnit, som jeg jo var blevet tilrådet efter sidst fødsel. Dette blev blank afvist af overlægen, som fejede det fuldstændig af banen. Der var ingen grund til bekymring som han så smukt udtrykte!

Kan huske at jeg var meget frustreret og nervøs, men når nu han havde taget så let på det, så måtte det jo være mig som var for pylret.

6 Juni 2009 går fødslen så igang. Dte hele går meget stærkt og et rent smerte helvede. Min søn sidder fast i mit bækken, jeg bliver klippet og for at undgå evt. hjernskader bliver han hevet ud i halsen. Det hele er for min partner og jeg meget kaotisk.

Han vejede så 4540 kg....

Senere på dagen opdager de så at hans venstre arm bare hænger. Der kommer børnlæge og fysio. Han bliver kørt til røngten.

Det viser sig så at han har fået en nerveskade i venstre skulder, og er indtil videre lam eller hvad man nu siger. Skal vente på at nerverne igen vokser sammen.

Han er nu idag et år og har ikke mange mén. Han bruger venstre arm fint har dog nogle problemer med at få skulderbladet ind til ryggen.

Går til fysio og til tjek på rigshospitalet. Så forhåbentligt får han imngen mén.

 

Jg slv skal opereres i novmber måned. Plastik operation dernede, Har svært ved at holde på både det ene og det andet, bagvæggen i skeden er faldet ned og jeg har nedsat føle evne. Så det bliver en større omgang.

Men forhåbentlig er der også en happy ending på det for mig:)

Det har været sindsygt hårdt og frustrerende og i det hele gik børnenes far fra os.

Meget af dette kunne været endt anderledes hvis jeg bare havde fået det kejsersnit jeg havde bedt om!

 

Nå ja, en lille tilføjelse: Havde klaget over den overlæge som ikke ville give mig det kejsersnit, og sørme om den ikke blev afvist!

Men min søn får til gengæld en erstatning så det da et plus:)

 

 

moriaugust2007og2010

10/09/10 - 12:13

Tak for en læsningen af en god artikel. Jeg skal selv snart til 8 ugers US og er desværre også gået en del i stykker. Her vil jeg vende problematikken med min læge da jeg hellere ikke vil affinde mig med et underliv som ikke fungerer optimalt.

Kh. Moriaugust

lena69

22/09/10 - 10:03

Nej find dig ikke i, hvis noget ikke føles normalt.

Jeg har lige fået rekonstrueret bagvæggen 2 1/2 efter sidste fødsel, og skal sikkert også have syet et bånd ind ved urinrøret.

Ellers helt "normale" forløb med fødsel 2004, 40 uger henne, knap 4000g dreng, igangsat med stikpille, det tog 6 timer fra den var lagt op. Revnede lidt udvendigt, da drengen havde en hånd med ud ved hovedet, og havde en lille slags udposning af et blodkar i skeden der var bristet ved fødslen, det blev også syet.

2008; 40 uger henne igangsat fødsel på mistanke om vandafgang med grønt fostervand uden veer. Prikket hul på fosterhinden, fødte derefter en 4000g pige på 1 time og 40 min. Små rifter udvendigt og ellers ikke noget eller? Kan huske jordemoderen siger da hun skal sy "DU skal træne" men ikke lige spurgt nærmere ind til det.

Tiden går og jeg skal jo bare træne tror jeg, det må jo være fordi jeg ikke gør det godt nok, at der ligesom hænger noget ned i skeden fra tid til anden. Efter noget tid finder jeg så også ud af at jeg ikke kan holde på vandet under pres, da jeg genoptager sport og løb.

Lægen opdager tilsyneladende ikke noget unormalt ved 8 uger US eller ved årlige celleskrab???

Beder så selv blive undersøgt for inkontinens og finder så ud af at jeg har flere skader. Bagvæg har stor skade hvor endetarm buler indad og forvæg også mindre skade med lidt nedfald af blære.

Øv hvor ville jeg gerne have haft det ordnet tidligere, og ikke gået i den tro at det var min egen dårlige træningsindsats.

Katten80

25/02/15 - 21:45

Jer, der har fået rekonstrueret skeden pga nedsynkninger - hvor lang tid tog operation, sygemelding og havde I efterfølgende gener?

Jeg har født 2 børn og mit underlig har lidt rigtig meget under det, så jeg har nedsynkninger af skedevæggene og livmoderen og så er min skedeåbning også for stor, så tænker der venter mig lidt af en operation.

Jeg er dog blevet anbefalet at vente med operation til jeg er færdig med at få børn, da de ellers skal fødes ved kejsersnit og på trods af mine skader er jeg faktisk ret glad for at føde og har kun haft gode oplevelser. Kejsersnit vil jeg rigtig gerne undgå.

hayfaa

28/05/17 - 20:32

Håber i kan svar på dette. Jeg har det samme problem efter 2 fødsel. Sådan en operation, har i fået det lavet privat eller henvist af egen læge.

Du skal være logget ind for at kommentere.
Klik her for at logge ind eller oprette en ny konto.


Mødregrupper
Debat
Blog
Køb/salg

10 seneste indlæg i mødregrupperne

Dato:Emne:Mødregruppe:
16/6Ferie i lande udenfor FN ville I turde det?September 2007
16/6Så er det den vi tager til!Januar 2016
15/6Kender ikke de andre, menJanuar 2016
8/6Odense eller Aalborg zoo?Januar 2016
27/5Børne-fødselsdagDecember 2009
27/4Walk in closetNovember 2004
15/4Re: Flyttetips & - tricks ønskesJuli 2004
9/4Intet problem hos osJuli 2008
5/4Luksus i min hverdagNovember 2004
4/4BarnedåbsgaverJuli 2004
Se seneste 100 mødregruppe-indlæg

10 seneste indlæg i debatterne

Dato:Emne:Skrevet i:
20/6Min mand har bl.a. læst atLivet med børn
20/6Min mindste vil ikke falde i søvn:(Livet med børn
16/6Jeg tænker hellere være påOrdet er frit
16/6Prøv og lav et opslag i en afOrdet er frit
16/6Ja - har selv brugt den. GodeLivet med børn
16/6Tiden før børnINAKTIV - SKRIV IKKE HER: Fædre kom frit frem
16/6Velgørenhedsprojekter i U-lande for børnOrdet er frit
16/6Hækle med børn hvilke mønstre? Ordet er frit
15/6Kender en der har et barn derNavne
15/6Curling"konfirmanter"Ordet er frit
Se seneste 100 debatindlæg

10 seneste køb/salg annoncer

Dato:Titel:Pris:
4/12autostol 500 kr.
23/7Leander-seng3.500 kr.
23/7Silvercross barnevogn4.000 kr.
17/7Barnevognspuder199 kr.
13/4Salg af nye Kennedy Sko til lagerpriser 175 kr.
2/8LÆKKER BODYPILLOW PÅ UDSALG!!399 kr.
2/6drenge cykel 250 kr.
2/6trammeseng 100 kr.
24/5Hjemmelavet personlige bamser250 kr.
4/5Sød vugge i træ100 kr.
Gå til Køb&Salg

Seneste fra brevkassen

Foto: iStock.com
Min 9-årige datter er morsyg
Sundhedsplejerske Jeg har en datter på 9 år, som er morsyg og har været det en del tid. ...
Foto: iStock.com
Min datter leger med sin egen afføring
Sundhedsplejerske HejJeg er far til en datter på 2 år, som har fundet ud af, at hun kan ...
Foto: iStock.com
Leger jeg for vildt med min lille datter?
Sundhedsplejerske Jeg har en SKØN datter, der er 4,5 måned. Hun trives, vejer 8 kg og er...
Annonce