Det lille barns udvikling

Dit barn gennemgår en fantastisk udvikling i sine første leveår. Men ingen børn udvikler sig på helt samme måde – derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på netop det enkelte barns behov og ikke sammenligner det med dets søskende eller andre børn.

Af Rikke Esbjerg, læge, 29.04.2004

Ingen børn udvikles ens

I løbet af de første leveår gennemgår barnet en fantastisk udvikling. Ingen børn udvikles på samme måde. Selv inden for samme søskendeflok kan udviklingen være vidt forskellig fra den ene til den anden. Nogle lærer hurtigere at sidde og gå end jævnaldrende, andre er de første til at tale eller kaste med en bold. Som forældre og andre der er omkring børnene, kommer man let til at sammenligne og fokusere meget på enkelte ting. Selvfølgelig skal man være opmærksom på om barnet udvikler sig normalt, men ellers er det vigtigste at give barnet plads til at udvikle sig på sin egen måde og stimulere det på de områder, hvor netop det barn har behov.

Vækst

Barnet vokser især meget det første år. Som tommelfingerregel har det fordoblet sin fødselsvægt, når det bliver fem måneder og tredoblet den i et-års-alderen. På det tidspunkt vejer de fleste børn mellem 8 og 12 kg og måler 70-80 cm.

Også hvad angår væksten gælder, er der individuelle forskelle. Det vigtigste er at længde og vægt følges ad. Lægen og sundhedsplejersken bruger et skema med forskellige kurver, til at holde øje med om barnet vokser, som det skal. Afhængig af hvor stort barnet var ved fødslen, starter det på en bestemt kurve. Herefter skal barnet helst følge ’sin kurve’. Da barnet vokser i spring, skal man ikke veje det alt for ofte, da det kan give et forkert indtryk af barnets vækst.

Sanser

Det nyfødte barn bruger alle sine sanser. Det kan se, høre og føle, og har en meget fin lugtesans. Barnet har desuden medfødte reflekser. For eksempel vil det søge efter mad og forsøge at sutte på alting. Griberefleksen gør, at alle nyfødte griber godt fast, hvis man rækker dem en finger. Endelig vil barnet bevæge benene, som om det går, hvis man holder det lodret og lader fødderne røre underlaget. Det er disse måder at reagere på, som både sundhedsplejersken og lægen undersøger ved de første besøg.

Det nyfødte barns syn

Børn kan se, straks når de er blevet født. De nyfødte kan endda fastholde blikket i kortere eller længere tid. Når barnet er cirka to uger gammelt kan det fokusere på ting, som er 20 centimeter væk. Det kan følge bevægelser og smile til mennesker, som det ser hver dag. Barnet reagerer især på klare farver som gul og rød, og meget gerne kontraster, som for eksempel sort og hvid, eller sort og gul.

Fire til seks uger gammelt kan barnet følge og holde blikket fast på for eksempel legetøj. Barnets egne hænder bliver interessante og spændende i to- til tre-måneders alderen. Hvis man er bange for, at barnet ser dårligt, kan man tale med sundhedsplejersken eller lægen om det. De vil kunne konstatere, om der er grund til yderligere undersøgelser.

En del børn skeler. For det meste normaliserer en let skelen sig med tiden. Lægen vil rådgive om, hvilke forholdsregler, der eventuelt bør træffes. Ved fortsat skelen ved 15-måneders undersøgelsen vil lægen som regel henvise til en undersøgelse hos en øjenlæge, idet tidlig behandling kan forhindre varig nedsættelse af synet på grund af skelen.

Som regel vil lægen kunne foretage en kontrol af synet ved hjælp af en speciel børnesynstavle, når barnet er tre år. Nedsat syn på et eller begge øjne er vigtigt at opdage i tide. Dels fordi det kan hæmme barnets udvikling, hvis det ikke får hjælp, dels fordi man ofte kan forebygge varig nedsættelse af synet.

sites/default/files/aob_images/pdb__100244000_article000364_a.jpg” alt=”Copyright: PhotoDisc – De fleste børn kan gå med støtte, når de er omkring 10-12 måneder gamle.” title=”Copyright: PhotoDisc – De fleste børn kan gå med støtte, når de er omkring 10-12 måneder gamle.” align=”right” />

Barnets hørelse

Allerede mens barnet ligger i livmoderen, kan det høre. Man mener også, at barnet kan genkende de stemmer, som det ofte har hørt, inden det blev født. Det lille barn har en meget fin hørelse, men reagerer ikke altid på de samme lyde som voksne. Derudover er der individuelle forskelle. Nogle nyfødte kan sove fra en vældig larm, mens andre reagerer på de mindste lyde. Når barnet får muskelstyrke nok til at dreje hovedet, vil det prøve at vende sig efter lyden af en kendt stemme. Omkring seks-måneders-alderen vil mange børn reagere på deres eget navn.

Både læge og sundhedsplejerske tester det lille barns hørelse, fordi det er vigtigt at gribe tidligt ind, hvis barnet hører dårligt. Som forældre skal man være opmærksom på, om et barn, der ellers har hørt normalt, efterhånden bliver svært at ‘råbe op’. Det kan være fordi, barnet hører dårligt på grund af væske i mellemøret. Lægen kan afgøre dette ved at kigge ind i øret med et otoskop, eventuelt suppleret med en undersøgelse, hvor man tester trommehindens evne til at kaste lyd tilbage. Begge undersøgelser er nemme at lave og gør ikke ondt på barnet.

Hvornår kan barnet sidde, stå og gå?

I tre-måneders-alderen kan børn normalt løfte hovedet, når de ligger på maven. Fire måneder gamle kan de trille fra mave til ryg. De fleste kan sidde uden støtte, når de er seks-syv måneder, og i de efterfølgende måneder begynder de at kravle eller trække sig fremad på numsen. Det er en fordel for børnene at kravle, før de går, fordi de så er stærkere og har bedre balance, når de begynder at gå. Man skal dog ikke blive bekymret, hvis barnet ikke vil kravle. Nogle børn ’nægter’ at kravle og lærer at gå uden at have kravlet først.

Fra seks-måneders-alderen går det stærkt. Børn i denne alder er meget nysgerrige, men kan endnu slet ikke overskue konsekvenserne af deres handlinger. De rejser sig ved hjælp af møblerne og får fat i alt, der er inden for rækkevidde. Det er en god idé at gennemgå hjemmet og for eksempel sikre vinduer og stikkontakter. Husk også at passe på farlige og skarpe ting, der står på bordet. Børn i denne alder kan nå langt mere, end man tror.

De fleste børn kan gå med støtte, når de er 10-12 måneders, og mellem 12 og 16 måneder begynder de at gå alene.

Hvornår kommer den første tand?

Der er stor forskel på, hvornår børn får deres første tand. Nogle børn er tilsyneladende født med tænder, andre får først tænder i et-års-alderen. De første tænder viser sig oftest i undermunden som en eller to fortænder. Så går det slag i slag, og næsten alle børn har fuldt udviklede mælketænder, når de er omkring to et halvt år gamle.

sites/default/files/aob_images/lja__100245000_article000364_b.jpg” alt=”Fotograf: Lene Justesen – Copyright: NetDoktor – Næsten alle børn har fuldt udviklede mælketænder, når de er omkring to et halvt år gamle.” title=”Fotograf: Lene Justesen – Copyright: NetDoktor – Næsten alle børn har fuldt udviklede mælketænder, når de er omkring to et halvt år gamle.” align=”right” />

Mange forældre oplever, at barnet ikke er helt sig selv omkring det tidspunkt, hvor tænderne bryder frem.

De fleste børn savler mere end sædvanligt og gnaver i legetøjet, fordi gummerne klør. Tit bliver børnene pirrelige og har problemer med at spise. Nogle børn får feber i forbindelse med tandfrembrud, andre kan få udslæt og diaré. Hvis det virker som om barnet er meget generet, kan man få lokalbedøvende midler til at smøre på gummerne: Nogle midler er på recept, andre fås i håndkøb – spørg din læge eller på apoteket.

Det er vigtigt at passe godt på tænderne lige fra starten og lære barnet gode vaner. Husk i den forbindelse på, at forældrene er barnets vigtigste rollemodeller: Dit barn gør, hvad det ser dig gøre, ikke hvad du siger, det skal gøre:

  • Lær barnet at børste tænder morgen og aften. Prøv at gøre det til en rar og hyggelig vane lige fra starten.
  • Væn ikke barnet til søde sager. Slik, sodavand og kage i små mængder er fint nok, men ikke hver dag.
  • Lad aldrig barnet få juice eller æblesaft i sutteflaske, da tænderne kan tage varig skade af det.
  • Lad ikke barnet ligge med en sutteflaske om natten. Giv det vand af en kop, hvis det er tørstigt.
  • Hvis barnet får jerndråber, skal dråberne blandes i lidt mos for ikke at misfarve tænderne.

Hvem kan man spørge til råds?

Sundhedsplejersken og lægen vil følge barnets udvikling. Hvis man bliver bange for, at der er noget i vejen, skal man henvende sig til en af dem. De vil kunne afgøre, om man har ret, eller om der fortsat er tale om en naturlig udvikling.