Derfor skal du overveje hjemmefødsel

Alt om Børns Jordemoder Camilla Härtel har født begge sine børn derhjemme, og hun ser gerne, at flere danske kvinder gør det samme. Læs Camillas forklaring på, hvordan hjemmefødsler kan være en god oplevelse for både mor og resten af familien.

Af Camilla Härtel, 14.11.2016

Til morgen spurgte jeg min store datter, hvad hun havde lagt mest mærke til, da hun var med til hendes anden lillesøsters hjemmefødsel. Ved den første var hun sådan set også hjemme, men hun sov og stod så op til en lillesøster en halv time efter, at lillesøster var blevet født.

Ved den anden fødsel havde hun havde lagt mest mærke til, at hendes lillesøster på dengang 4 år havde sunget julesange for den nyfødte lillesøster, lige efter hun var gledet ud i fødekarret og op i mine arme til hele familiens nysgerrige blikke og beundring.

Det beskriver meget godt, hvad det absolut bedste ved hjemmefødsler er; det bliver en naturlig begivenhed, hvor familiedannelsen er i centrum.

Andelen af hjemmefødsler er stigende i Danmark. På blot 4 år fra 2011 til 2015 er antallet af hjemmefødsler fordoblet fra 1 til 2 %. Andelen er højest i Region Sjælland, der har en hjemmefødselsordning med jordemødre, der kun arbejder med hjemmefødsler. Årsagen til stigningen ved man endnu ikke meget om, men jeg gætter på, at det øgede pres på fødegangene har fået de fødende til at se på andre muligheder for en god og tryg fødselsoplevelse.

Læs også: Flere tilkøber hjælp til fødslen

Ro omkring en hjemmefødsel Ved en fødsel er der særligt brug for roen og trygheden, for at den overhovedet kan skride fremad. Stress er gift for veer. Det svarer til, at vi i gammel tid skulle have mulighed for at stoppe fødslen og løbe væk, hvis der kom et rovdyr forbi. I vores eget hjem er vi trygge, og derfor er det for en sund kvinde med en ukompliceret graviditet et oplagt sted for en fødsel.

Når en kvinde føder har hun brug for en stadig strøm af føde- og berøringshormonet oxytocin. Dette hormon udskilles, når der ikke er stress, og når kvinden er rolig og ved berøring, massage og omsorg. På hospitalet findes den kunstige udgave af hormonet, som er det, der gives ved kunstig vestimulation. Og det er nok endnu en årsag til at flere føder hjemme; man vil gerne undgå unødige indgreb. I hjemmet er der mulighed for naturlig smertelindring i form af bade, massage, ingefærklude og tilstedeværelsen af en jordemoder under hele fødslen.

Sikkerhed og fars rolle

Ofte er det far, der er mest skeptisk ved en hjemmefødsel, fordi han vil passe bedst muligt på sin kæreste og sit kommende barn. Mange forbinder hospitalet med læger og udstyr med sikkerhed. Men en specialafdeling som en fødegang er netop designet til det, der er kompliceret. En sund kvindes fødsel af et normalt barn er netop ikke kompliceret, og det er lige så sikkert at føde hjemme har en nylig undersøgelse slået fast.

Til gengæld kan en hospitalsfødsel føre til flere unødvendige indgreb, som kan komplicere fødslen. Når indgrebene er ved hånden, er man desværre nok mere tilbøjelig til at bruge dem. Ofte vil far være komplet omvendt, når først han har oplevet en hjemmefødsel. Han bliver en nødvendig hjælper, der ved, hvor alt er i hans eget hjem. Han kan stå for fødekarret og de kolde klude, og han kan sidde i sin bedste stol i stedet for at være placeret ved siden af dropstativet.

Læs også: Her er fordelene ved hjemmefødsler

Kontrol og ønsker

Kvinder idag er ofte velforberedte og har mange forventninger og ønsker til deres fødsel og forældreskab. Her passer en hjemmefødsel også godt, da man er på hjemmebane og lukker jordemoderen ind som gæst, fremfor at man er på udebane og skal tilvænne sig hospitalets rutiner og regler.

En god fødselsoplevelse hænger ofte sammen med, om kvinden har følt, at hun havde kontrol over situationen, og at hun føler, at hun blive hørt. Det kan være lettere at opnå den følelse, når man selv har forberedt sine egne fødselsomgivelser, og de personer, man har med sig ved sin fødsel.

Mange flere jordemødre end den øvrige befolkning føder hjemme, og det er vel i sig selv en kvalitetsstempling.

Overflytning til hospital

Den faktor, der nok kan få nogle par til at være skeptiske, er risikoen for at skulle overflyttes til hospitalet. Der er selvfølgelig overflytninger, men langt de fleste er helt fredelige, fordi der for eksempel over timer ikke er den fremgang i fødslen, som man kunne ønske, eller kvinden får brug for noget mere smertelindring. De to faktorer hænger ofte sammen. Men fødsler er forskellige, og der kan ligeså vel ske noget uforudset på hospitalet som derhjemme. Her er det vigtigt at huske på, at for mor og barn er det ligeså sikkert at føde hjemme.

Hvis man gerne vil læse fødselsberetninger fra fødende er Forældre og Fødsel et godt sted. De har altid beretninger i deres medlemsblad, oftest fra hjemmefødsler. Læs mere her.

Læs også: Hvem kan føde hjemme?

Det skal du være særligt opmærksom på:

  • Under fødslen kan du ikke få tilbudt medicinsk smertelindring.
  • Hvis der opstår uventede komplikationer, skal du overflyttes til et sygehus undervejs i fødselsforløbet. 
  • Hvis barnet er uventet dårligt efter fødslen, skal du ligeledes overflyttes til fødeafdelingen.
  • Et kort stykke tid efter fødslen skal du selv tage på hospitalet med dit nyfødte barn for at få foretaget de rutinemæssige undersøgelser, der normalt foretages i direkte forlængelse af en hospitalsfødsel.
  • Jordemoderen bliver i dit hjem i cirka 2 timer efter hjemmefødslen. Inden hun forlader jer, aftaler I, hvornår hun skal besøge dig, din partner og jeres lille ny igen.