Cystitis

…betyder ‘blærebetændelse’.

Hvad er blærebetændelse – og hvorfor får man det?
Blærebetændelse er en infektion i blæren. Ofte anvendes betegnelsen dog lidt i flæng og dækker en række infektioner og irritationstilstande i de nedre urinveje, som giver anledning til svien ved vandladning og hyppig vandladningstrang…Læs mere