Børns søvn – hvor lidt og hvor meget?

Det er vigtigt, at dit barn får opfyldt sit søvnbehov. Her får du tips og tricks til, hvordan du gennemskuer dit barns søvnbehov alt efter dets alder, samt hvordan du skal reagere, når barnet græder om natten. Du får også forslag til et godt putteritual.

Af: Anne Brødsgaard, sundhedsplejerske og Master of Public Health, 20.01.2014

Hvor mange timer skal dit barn sove, når det er nyfødt, tre måneder, et halvt år eller ældre? Hvorfor vågner børn om natten? Skal du lade dit barn græde? Læs med og find ud af det længere nede.

Hvad betyder søvn for sundheden?

Søvnen er en af de vigtigste grundsten for et sundt helbred og for at kunne klare alle de stimuli, som man udsættes for såvel fysisk, psykisk og socialt. Derfor kan man ikke undvære at sove.

Søvnen bruges til at opretholde balance i kroppen, og under søvnen får kroppen ro til at forny sin energi. Hvis ikke man får tilstrækkelig søvn, bliver man blandt andet fysisk sårbar overfor infektioner med manglede vækst og udvikling til følge, og man kan blive psykisk stresset, hvilket kan føre til manglende koncentration, overskud og øget uro, irritabilitet og gråd.

Gennem drømme bearbejder vi livet og dets hændelser, og dermed spiller god søvn en stor rolle for vores psykiske velbefindende. God søvn opnås ofte gennem gode sovevaner, og det er forældrene, der skal være deres børns vejledere gennem søvnjunglen.

Søvnmængden og søvnkvaliteten påvirker kroppen den øvrige tid af døgnet. Derfor har søvnen stor betydning for det enkelte lille menneskes liv og for de mennesker, som det omgiver sig med.

Det er ikke mærkeligt, at vi taler meget om, hvordan vi har sovet, og om vores børn har sovet, og hvor meget de har sovet. Barnets søvnvaner påvirker hele familien, for et barn der ikke sover indvirker på forældrenes søvn eller muligheder for søvn. Derfor er det vigtigt med gode sovevaner og faste rammer for sengetider.

Søvnbehovet er samtidig meget forskelligt fra menneske til menneske. Husk derfor, at de antal timer, der er angivet længre nede for et barns søvnbehov kun er vejledende. Hvis du har et meget aktivt barn med et meget lille søvnbehov, volder det kun kvaler og stress, hvis du prøver at tilpasse det et andet behov. 

Betingelser for en god søvn

Værelset, som barnet skal sove i, skal være forholdsvis stille, mørkt, køligt, og sengen skal matche barnets alder og udvikling. Dynen skal passe i størrelsen, og først efter 1 års-alderen kan barnet få en passende hovedpude.

Hvad er en søvncyklus?

Under søvnen sover vi igennem flere forskellige faser i et særligt mønster, som kaldes en søvncyklus.

Den består af:

 • Den lette søvn: Hvor første stadie er en kort overgangsfase, hvor man døser hen og let kan komme tilbage til vågenheden. 
 • Andet stadie er rigtig søvn, man sover stabilt, men vækkes relativt let. 
 • Den dybe søvn: Består ligeledes af to faser, men her er man meget svær at vække. Kroppen er helt afslappet.
 • Drømmesøvn: Også kaldet REM- søvn (Rapid-Eye-Movement), hvor der er kraftige øjenbevægelser og høj hjerneaktivitet. 

Denne søvncyklus gentages adskillige gange i løbet af natten, men med varierende længde af de enkelte faser og stadier. Er der forskel på voksne og børns søvn? Ja, der er forskel på voksne og børn – også når det drejer sig om søvn. 

Nyfødte

Det nyfødte barn går fra vågen til søvn gennem REM-søvn, og har kun ganske korte vågenhedsperioder. REM-søvn udgør ca. 50 % af barnets søvn ved fødslen, og mindskes kun lidt de første 10 år af livet. Først i voksenalderen udgør REM-søvnen 25 % af den samlede søvntid.

3-6 måneder

I tre til seks måneders alderen er det meget individuelt, hvor længe børn sover i træk. Nogle sover 20 minutter flere gange om dagen, og andre tager færre men længere søvnperioder. I den alder er begge dele lige hensigtsmæssigt. Men hvad der er bedst, styrer det enkelte barn selv, såfremt det får mulighed for at sove, når det er træt. Det vækkes relativt let under REM-søvnen, og da den udgør en stor del af barnets søvn, er der relativt stor risiko for, at det lader sig vække. Derfor er det hensigtsmæssigt lige at se, om barnet beder om hjælp, når det klynker, eller om det selv lægger sig til at sove igen. Sidstnævnte er nogle børn bedre til end andre, og nogle lærer det hurtigere end andre.

Fra 6 måneder

Først efter seks måneders alderen opnår barnet den virkelige dybe søvn. Først derefter kommer der længerevarende vågenhedsperioder om dagen.

Småbørn

Først i tre års alderen vil barnet have en såkaldt dagtids-vågenheds-periode og en natsøvns-periode. Den dybe søvn hos børn i den alder er meget dyb, og især i de første timer af nattens søvncykli. Det kan være praktisk talt umuligt at vække dem.

Hvor meget skal spædbarnet sove?

Spædbarnet sover almindeligvis omkring 16 timer i døgnet til at begynde med, men det kan svinge fra 10 til 23 timer, og stadig være helt normalt.

Spædbørn vågner ofte med to til tre timers interval for at spise, og deres længste sammenhængende søvnperiode er oftest fire til fem timer, da sulten tit vækker dem.

Nogle spædbarn sover den dobbelte tid i ét stræk – altså op mod 6-10 timer. Det er helt i orden, hvis det er et sundt normalt barn, men hvis det er et barn med specielle ernæringsbehov, for eksempel hvis det har taget for lidt på eller har tabt sig, så skal barnet vækkes hver anden eller tredje time, alt efter hvad I har fået råd af lægen eller sundhedsplejersken. I de første måneder har de fleste børn ingen fast rytme med hensyn til at spise og sove.

Hvor meget skal et barn på tre måneder sove?

Et barn på tre måneder sover oftest fra 13-15 timer i døgnet med den fordeling, at det sover cirka de fem timer i løbet af dagen og resten om natten. Om natten kan det stadig vågne en til to gange.

Hvis det fortsat er nødvendigt at amme eller skifte barnet om natten, så husk at gøre det uden at stimulere barnet:

 • Når barnet vågner, så prøv først at lade det sove videre. 
 • Stryg det varsomt over ryggen, læg dynen over det, så det mærker, at du er der; men du kan roligt vente to minutter, før du reagerer yderligere. 
 • Hvis du reagerer, så gør det stille, hurtigt og uden at tænde lys. 
 • Lad være med at tale til barnet eller lege med det. 

Barnet lærer hermed, at natten ikke er særlig spændende. Det er om dagen, man taler, leger og hygger sig.

I tre-fire måneders alderen begynder barnet at kunne kende forskel på nat og dag. For barnet gør det ingen forskel, hvordan døgnet vender, så det skal I som forældre beslutte. Det kan være frustrerende, når barnet ikke vil sove, men det kan hjælpe at indøve nogle rutiner. Det er dig, som forældre, der skal lære dit barn, hvordan man gør.

Hvor meget skal et 6-12 måneders barn sove?

Når barnet har nået seks måneders alderen, og frem til det er et år, sover det som regel 12 timer om natten. Har barnet i den alder vane med at spise om natten, vil det naturligvis vågne, for da er maven vænnet til natmad. Efter seks måneders alderen, har barnet ikke længere brug for mad om natten, og det vil kunne sove igennem, hvilket er cirka fem timers samlet søvn.

Læs også: Hvorfor vil min søn ikke sove?

Hvis barnet stadig vågner om natten, skal du først og fremmest sikre dig, at der ikke er noget i vejen med det. Hvis barnet er sundt og rask, er det i orden at lade der gå fem minutter, hvor du prøver at lade barnet falde til ro. Stryg det roligt over ryggen, sig nogle beroligende ord, så barnet kan mærke, at du er der. I denne alder kan barnet også begynde at have et yndlings-puttedyr eller et tæppe, som så kan bruges til putning om natten. Genkendelige ting skaber tryghed for barnet, og kan være med til, at det hurtigere falder i søvn igen. De fleste børn omkring et års alderen har typisk brug for at sove to til tre gange i løbet af dagen.

Hvor meget skal et barn på 1-3 år sove?

Den 1-3 årige sover oftest 12-14 timer i døgnet. For at lade barnet forberede sig på søvnen og sengetiden kan det være gavnligt at have en slags soverutine, som altid er den samme, så barnet ved, at når rutinen er færdig, så går man i seng og sover.

Det er passende for barnet og familien, at rutinen varer mellem 15 og 30 minutter. I kan vælge at lege lidt stille et kvarters tid inden, så barnet gearer ned. I kan læse en bog, mens I hører noget rolig musik og efter det putte barnet med sit tæppe eller sovedyr.

I denne alder har barnet typisk behov for et par timers søvn midt på dagen.

Hvor meget skal et barn i før-skolealderen sove?

Før-skolebarnet sover oftest 11-13 timer i døgnet. Et barn i 3 – 4 års alderen kan godt stadig have behov for 1 – 2 timers søvn i løbet af dagen.

Drømme og mareridt

I denne alder er soverutiner og sengetider som regel godt indarbejdet, men selv her kan nattesøvnen godt forstyrres. Børn i denne alder kan nemlig drømme voldsomt og have problemer med mareridt. Drømmene er præget af barnets fantasi – for eksempel store, vilde dyr, så pas på med voldsomme godnathistorier og videofilm eller TV.

Hvis dit barn græder og vågner med mareridt, har det brug for trøst og tryghed. Hvis barnet vågner, så gå ind til det, stryg det blidt over ryggen og sig noget beroligende. Prøv ikke at vække barnet yderligere eller spørge det ud om, hvad det har drømt, for oftest er barnet ikke rigtigt vågent og vil derfor falde hurtigere til ro, hvis du blot er der.

Oftest kan børnene ikke engang huske næste morgen, at de havde mareridt. Er barnet derimod vågnet op med skrig, badet i sved og er utrøsteligt, kan det være en god idé at tale med barnet om drømmen. Det kan hjælpe barnet at fortælle om oplevelsen i drømmen.

Læs mere: Brug af TV og tablet før sengetid kan give dårlig søvn

Hvor meget skal skolebarnet sove?

Skolebarnets søvnbehov er oftest 10 timer i døgnet. Det er vigtigt for skolebarnet, at dets sengetid er afpasset efter mødetiden i skolen, så barnet er veloplagt og udsovet, når det skal i skole. Ellers får det ikke meget ud af undervisningen, og jeres morgener bliver en evig kamp med et træt barn. Derfor er det vigtigt for barnets velbefindende, trivsel og indlæring, at I som forældre sætter grænserne, og får barnet i seng til tiden.

Hvad er en sove-rutine?

En sove-rutine er det, at man foretager de samme ting, i samme rækkefølge, på det samme tidspunkt lige forud for sengetiden og søvnen.

En rutine kunne for eksempel se sådan ud:

 • Lad barnet falde til ro ved at lege en stille leg sammen med det.
 • Giv barnet nattøj på og børst barnets tænder (hvis barnets tænder erbrudt frem).
 • Hør noget roligt musik sammen.
 • Læs eller fortæl en lille historie.Put så barnet med et tæppe, et sovedyr eller hvad det nu er, barnet har som trygheds-ting.

Det er passende for barnet og den øvrige familie, at en sove-rutine varer mellem 15-30 minutter, men selve putteritualet skal ikke vare mere end 5-15 minutter.

Er det normalt, at mit barn sover så lidt, som det gør?

Det kan være meget frustrerende, hvis barnet sover meget mindre, end anvisningerne, men for at vurdere om det er normalt, eller om der er noget i vejen, så skal du først og fremmest bruge din sunde fornuft og se på dit barn. Er det et udhvilet, harmonisk barn, der udvikler sig, som det skal, så får det formentlig søvn nok. Er det træt, irritabelt, meget kontaktsøgende og pylret, så kan det være, at der skal ændres på sovetiden, rutinerne eller andet, der kan få barnet til at sove.

Det kan også være gavnligt at se på, hvor meget andre familiemedlemmer sover. Søvnbehov er oftest arveligt. Hvis du er i tvivl, eller du synes, dit barns behov er unormalt, så tal med din læge eller sundhedsplejersken om det.

Skal børn, der græder om natten, græde sig i søvn igen?

Det er naturligvis en balance i forhold til, om barnet i sin gråd beder om hjælp, eller om det græder som en del af en drøm uden reelt at bede om hjælp. Mange børn ligger med åbne øjne i REM-fasen, og hvis det samtidig græder, klynker etc., fordi det drømmer, kan man let fejltolke barnet og tro, at det er vågnet og vil op. Derved forstyrrer man faktisk barnet i dets søvn, og man vækker det, hvis man tager det op.

Men generelt kan man sige, at børn der græder, altid har brug for at vide, at du/I er der. Det har brug for trygheden. Dit kropssprog skal udstråle ro, sikkerhed og tålmodighed, og du kan stryge barnet blidt over ryggen, sige noget beroligende til det og putte det igen med dynen. Gentag det, hvis det er nødvendigt.

Hvis dit barn græder, skal du også se til det for at være sikker på, at det ikke er blevet sygt eller har fået feber. Ved man, at barnet ikke er sygt, kan man lade det ligge lidt, og se om det selv genfinder roen og kommer videre i sin drøm, inden man går ind til det og beroliger eller trøster.

Ellers er det godt at signalere over for sit barn, at sengen og dets barnevogn, er det bedste sted her på jorden, når man skal sove. Man skal huske på, at faste vaner giver barnet tryghed, og trøst giver barnet både tillid og tryghed.